Selecteer een pagina

Wij hebben er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat: het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2018 – 2021. Het is tot stand gekomen met inspraak van burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ook de gemeenteraad is in een sessie om haar mening gevraagd. Het CDA geeft graag een compliment aan de wethouder en zijn ambtenaren voor de totstandkoming van dit stuk.

Het staat bol van ambities en geeft volop mogelijkheden flexibel om te gaan met mobiliteit. Als CDA willen wij toch graag zien dat de ambities op een aantal punten wat bijgesteld worden. Zoals het streven van de wethouder om fietsgemeente van Nederland te worden vanaf 2024. Tijdens de commissie gaf de wethouder al aan dat het geen doel op zich betreft maar wel iets wat wij graag zouden willen bereiken. Wij zouden dan ook graag zien dat dit speerpunt als zodanig wordt aangepast zodat duidelijk wordt dat het om een streven gaat en niet om een doel op zich. Daarvoor hebben we dan ook een amendement ingediend.

Met het speerpunt dat genoemd wordt bij punt 6.3 in het GVVP en ik citeer: “Het steeds meer geven van voorrang aan fietsers, bijvoorbeeld op de centrumring van Barneveld”, wordt de suggestie gewekt dat het alleen om de centrumring zou gaan. De bedoeling is echter dat dat ook daar buiten geldt. Voor de centrumring kunnen wij ons voorstellen dat leefbaarheid voor mobiliteit gaat met voorrang voor het langzame verkeer, maar voor de overige wijken zou mobiliteit ook voor leefbaarheid kunnen gaan. Om dat af te wegen zijn wij als CDA meer voorstander voor een gebiedsuitwerking en dat zou beter passen binnen de kaders van de Omgevingswet.

Een andere reden om dit punt aan te passen is de veiligheid bij tweerichtingsfietspaden. Op dit moment zijn er al diverse tweerichtingsfietspaden zoals onder andere bij de Plantagelaan, Churchillstraat en de Burgemeester Kuntzelaan, die ook nog een enkel fietspad aan de andere zijde van de weg hebben. Deze tweerichtingsfietspaden leveren voor de fietser en het autoverkeer gevaar op, denk daarbij vooral aan de toegang tot de Achterveldseweg en de oprit bij Albert Heijn. Bij Albert Heijn is het gelukkig nog niet fout gegaan maar bij de Achterveldseweg gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers en scooters.

Tenslotte nog een argument voor het schrappen van de voorrangsregel is het onderzoek in 2020 naar het in twee richtingen toegankelijk maken van fietspaden bij rotondes binnen de bebouwde kom. Met het twee richtingen maken van fietspaden op rotondes overweegt u eigenlijk fout fietsgedrag te belonen en gaat u de veiligheid voor fietsers niet bevorderen. Voor de automobilist wordt het een zeer onduidelijke situatie, omdat er al voorrang in één richting is op rotondes binnen de bebouwde kom en voorrang van twee richtingen maakt het zeer onoverzichtelijk. Als vervolgens de ene rotonde wel en de andere niet in twee richtingen uitgevoerd gaat worden wordt het een nog onduidelijkere toestand voor de weggebruikers. Wij pleiten daarom voor een eensluidende oplossing zoals die nu in de Wegenverkeerswet staat.

Voor het openbaar vervoer gaf het college aan dat er nog een verdere uitwerking komt maar wij vragen specifiek voor buslijn 102 aandacht om die in stand te houden. Het gaat om de lijn Apeldoorn/Amersfoort die straks niet verder meer zou gaan dan Barneveld. Daarmee wordt een belangrijke verbinding voor Terschuur en Zwartebroek naar Amersfoort geschrapt waar men juist afhankelijk is van deze vervoersmogelijkheid. Wij hebben dan ook een inmiddels aangenomen motie ingediend voor een lobby om de lijn voor Zwartebroek in stand te houden, mede ondertekend door de SGP en VVD

Tenslotte wensen wij de wethouder en zijn ambtenaren succes met de uitvoering van dit plan.