Selecteer een pagina

Vandaag, 30 januari 2019 bespreken we het beleidsplan Sociaal Domein. Onze complimenten voor dit integrale, overzichtelijke en mooie plan! Omwille van de tijd zullen wij ons beperken tot 1 punt waar wij kort op in willen gaan.

Barneveld is met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In Barneveld zitten we ver onder de door het RIVM gestelde ‘veilige’ norm van 95%, afgelopen jaar zaten we wederom ruim onder de 70%. Dat Barneveld voorop loopt als het gaat om extra aandacht en vaccinatieconsulten kan dan ook niet anders, we moeten wel.

 Het CDA vindt het dan ook van groot belang dat de gemeente deze actieve houding in blijft nemen en waar mogelijk extra inzet op voorlichting. Vaccineren is immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar heeft ook invloed op de gehele samenleving. De volksgezondheid is hier in geding. We blijven graag op de hoogte van de resultaten, bijvoorbeeld door middel van een tussentijdse evaluatie. Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van het extra consult en wat is de doorwerking hiervan op de vaccinatiegraad? Graag een reactie van het college.

Verder zijn we enthousiast over het voorstel van de wethouder om een GGD arts uit te nodigen en horen we graag op welke termijn we een datum tegemoet kunnen zien.

Tenslotte, we zijn blij met dit beleidsplan en zullen hier van harte mee instemmen.

 Tamara van den Broek