Selecteer een pagina

In de raadsvergadering van 8 april j.l. is het voorstel een bijdrage aan de Stichting Puurveense Molen te verstrekken aangenomen. Op zich niet echt iets nieuws. De gemeente verstrekt wel vaker een bijdrage om een initiatief te ondersteunen of gerealiseerd te krijgen zult u denken. Dat is waar. Echter in dit specifieke geval gaat het om een constructie waarbij de bijdrage onderdeel is van een z.g.n. recht om woningen te bouwen (bouwclaim). Nadat wij als CDA-fractie in de voorafgaande commissie kritische vragen hadden gesteld en ons goed hebben laten voorlichten over de juridische consequenties hebben wij hiermee in kunnen stemmen. Als CDA-fractie zien wij in deze constructie een voorbeeld om ook in de toekomst andere maatschappelijke en culturele voorzieningen te kunnen financieren. Denk hierbij aan vernieuwbouw van onze dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen of vernieuwing van onze sportaccommodaties. Kortom voorbeelden genoeg! Onderstaande treft u de eerste en tweede termijn bijdragen van onze fractie aan.


Eerste termijn:

Voorzitter: Mijn opa zei altijd: jongen gratis geld bestaat niet. Als iemand geld of goederen aanbied zonder tegenprestatie wees dan op je hoede.Aan dit goede advies van mijn opa moest ik direct denken toen het raadsvoorstel bijdrage aan de Stichting Puurveense molen langskwam. Immers welke onderneming kan met het crisis venijn nog in de staart zomaar zo’n groot bedrag van twee honderd vijfentwintig duizend euro ter beschikking stellen. Om niet nog wel?

Uit de antwoorden op de in de commissie gestelde vragen hebben we begrepen dat:

  • De gemeente de normale grondprijs, zoals die is vastgelegd in de grondnota, betaalt krijgt,
  • Er geen sprake is van een prijsopdrijvend effect bij de te bouwen woningen,
  • Er geen nadelige invloed op de Grex is,
  • Deze constructie in het verleden vaker is toegepast,
  • Deze constructie juridisch is getoetst.

Om kort te gaan gaat het hier om een normale transactie waarbij een hardwerkende ondernemer iets terug wil doen voor de Barneveldse samenleving. In de ogen van de  CDA fractie dus een goed initiatief dat in beginsel zeker navolging verdient. Het CDA denkt hierbij aan andere sociale en culturele voorzieningen binnen onze mooie gemeente. Die in de nabije toekomst vernieuwbouwd moeten worden zoals onze dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen of onze sport accomodaties die al dan niet over een beek geplaatst moeten worden. Mogen wij in de toekomst meer van deze oplossingen verwachten? Kan de wethouder aangeven wat het standpunt van het college hierin is?

Na al deze positiviteit blijft er voor ons als CDA fractie nog één vraag onbeantwoord: waarom fungeert de gemeente als tussenpersoon om het geld van, van de Bunte, naar de stichting te transporteren. Een zogenaamde ABC constructie. Graag zouden wij hier van de wethouder een verder toelichting hebben over het waarom van de keuze van deze gebruikte ABC constructie.

Voorzitter bedankt.


Tweede termijn:

Voorzitter: Het CDA is blij te horen dat de creativiteit van het college niet ophoud bij de Puurveense molen. In onze ogen is dit een uitstekend model om voor onze Barneveldse gemeenschap waardevolle projecten te realiseren!

Verder is het ons nu duidelijk waarom de abc constructie in deze situatie is toegepast.

Met de antwoorden die de wethouder heeft gegeven kunnen wij als CDA fractie voor dit voorstel stemmen.

En voorzitter: terugkomend op het advies van mijn opa, wat mij betreft heeft hij nog steeds het gelijk aan zijn kant: het geld is nog steeds niet gratis! Maar het is bemoedigend om te mogen constateren dat er nog steeds ondernemers zijn met het hart op de juiste plaats. Die geven om en aan de samenleving. Een mooi voorbeeld dus voor de collega ondernemers van de grote bancaire instellingen.

Wij feliciteren dan ook de inwoners van Kootwijkerbroek met de realisatie van hun molen en wensen de stichting en molenbouwer Berkhof uit Zwartebroek een voorspoedige bouw toe.

Voorzitter bedankt.