Selecteer een pagina

Voor ons ligt het bestemmingsplan Blankensgoed- Noord V’huizen. Een bestemmingsplan dat voorziet in vrije sector kavels die onderling verschillen in grootte. Een prachtig plan waar in Voorthuizen ook vraag naar is en nu nog ontbreekt.

Dit plan zorgt tevens voor diversiteit en doorstroming. Vooral dat laatste vindt het CDA belangrijk. Doorstroming zorgt er voor dat bepaalde woningen weer vrij komen, waar ook weer vraag naar is. Dit plan zorgt er dan ook voor dat meerdere doelgroepen worden voorzien in de behoefte.

Een plan hoeft niet altijd alleen maar te voorzien in sociale woningbouw, of voor starters of voor ouderen. Woningbouw doen we voor iedereen, soms met de nadruk op sociale woningbouw, soms voor starters of ouderen en in dit geval bevordert het de doorstroming. Wat het CDA betreft beginnen we zo snel mogelijk met de uitvoering van dit plan. Dat is wat Voorthuizen verdient!

Maarten Schipper