Selecteer een pagina

Eppie_Fokkema

Vandaag, nieuwjaarsdag had ik een bijzondere gewaarwording. In onze tuin bloeit een prachtige rozenstruik op 1 januari 2016. We hadden al besloten om deze rozenstruik weg te doen vanwege een ziekte in de zomer. En nu in de winter bloeit hij prachtig. Raar, maar waar.

Ik kan het afgelopen jaar maar moeilijk duiden. Het was verwarrend. De stroom vluchtelingen en de reacties daarop: zo emotioneel en afwijzend en tegelijkertijd het mededogen en het welkom. Angela Merkel heeft er veel over gezegd: over angst en moed, over realisme en idealen. Durven we voor onze eigen identiteit te gaan en tegelijkertijd gastvrij te zijn, ook in Nederland? Ik heb het idee dat we nog pittige jaren tegemoet gaan. En ik hoop dat het reinigend zal zijn. Zoals Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester zegt: harde krachten zijn nodig om de vreselijke terreur te zuiveren en zachte krachten zijn onmisbaar om de basis te leggen voor dialoog, begrip en samen te leven op deze mooie wereld.

Uit een recente CBS enquête blijkt dat Nederlanders tevreden zijn over hun persoonlijk leven. Meer dan ooit is het geluksniveau hoog, alhoewel dat niet voor iedereen zal gelden. Weer zo’n verwarrend bericht. We zien aan de ene kant de vele verwijten richting overheid en de klachten over de gezondheidszorg en aan de andere kant dit feit over het geluk van veel mensen. Gelukkig zijn er goede krachten in Nederland, mensen die iets hebben te geven en te delen.

Het klimaat vraagstuk houdt me al jaren bezig. In 2010 heb ik met 40 Nederlanders het MIT in Boston bezocht. We zijn een week ondergedompeld in de wereldvraagstukken en de manier waarop bedrijven en organisaties kunnen werken aan duurzaamheid. Het heeft me geraakt, de confrontatie met het klimaatvraagstuk. Sindsdien probeer ik nog meer mijn steentje bij te dragen aan de oplossing van dit vraagstuk, eerst vanaf 2010 als directeur van adviesbedrijf Atrivé en nu als wethouder in Barneveld. In 2015 zijn veel steentjes bijgedragen. Want in dit jaar heeft een kanteling heeft plaatsgevonden: de wereld neemt afscheid van fossiele brandstoffen. Er zijn veel positieve feiten zichtbaar, bijvoorbeeld de dag dat de productie van zonne-energie in Duitsland hoger was dan de elektriciteitsproductie van kerncentrales. En in 2015 zijn kolencentrales gesloten, ook in ons land. En wat te denken van het belangrijke besluit om de gasproductie in Groningen te verminderen. Er is een kanteling gaande naar duurzame energie. Ook in Barneveld waar de energievisie is aangenomen in de gemeenteraad. Dat gaat snel. Nu komt het aan op de uitvoering: geen woorden maar daden. Wie doet er mee? Er zijn al veel bedrijven in Barneveld die klaarstaan om woningen en bedrijfspanden van energiebesparing en duurzame energie te voorzien. Welke inwoners en bedrijven gaan hier werk van maken? Gaan we echt meedoen in Barneveld? Durven we het aan om ook mee te doen met windmolens, minder of geen gas in de nieuwbouw, investeren in biomassa en andere afvalwerking?

De Barneveldse samenleving kunnen we gerust een krachtige samenleving noemen. Mijn wens voor 2016 is dat we verder bouwen aan deze kracht en het aandurven om ons steentje bij te dragen.