Selecteer een pagina

We willen als CDA vooral iets zeggen over de totstandkoming van dit stuk en de verdere procedure.

Eerst over de totstandkoming. Het is bijzonder dat een jongerenraad in staat is om zo’n stuk te produceren. Het agenderen van een belangrijk onderwerp, alcohol in het verkeer, op deze wijze is veel complimenten waard. Via deze weg dan ook onze grote dank. Ga zo door!

Dan over de verdere procedure. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan van aanpak. Goed dat dit ook als raadsvoorstel weer kan worden besproken door de raad. In de commissievergadering gaf de wethouder aan zich te willen richten op alcoholmatiging. Ik denk dat we vooral de koppeling tussen alcohol en verkeer moeten houden en het niet te breed moeten trekken; laten we dat aanpakken! Graag hoor ik van de wethouder dat hij het met mij eens is.

 Daan de Vries

Fractievoorzitter