Selecteer een pagina

Het CDA in Barneveld is tegen het plaatsen van windmolens bij Zeumeren en wil dat het college samen met de initiatiefnemers op zoek gaat naar alternatieve locaties. Dat is de uitkomst na de vele gesprekken die CDA Barneveld heeft gevoerd met omwonenden in Voorthuizen, Plaatselijk Belang Voorthuizen en het actiecomité. Ook bij de onlangs gehouden CDA100 bijeenkomst in het Schaffelaartheater is dat nogmaals uitdrukkelijk naar voren gekomen.

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. Het CDA vindt dit belangrijk vanuit haar kernprincipes rentmeesterschap en solidariteit. Volgens het CDA hebben we het recht op gebruik van deze aarde, maar dient diezelfde aarde wel schoon en met voldoende natuurlijke bronnen voor onze kinderen achter gelaten te worden. Hier zijn we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor. Ook in de gemeente Barneveld.

Om de verduurzaming in de gemeente Barneveld echter tot een succes te maken is het noodzakelijk dat daar draagvlak voor is onder haar inwoners. Draagvlak dat bij de bevolking van Voorthuizen volledig ontbreekt voor wat betreft het plaatsen van windturbines bij Zeumeren. Daarnaast vinden wij het ook geen goede plek omdat er jaarlijks 400.000 mensen komen recreëren, voornamelijk in de buitenlucht en op zeer korte afstand van de windturbines.

Het CDA is trots op het feit dat inwoners uit Voorthuizen de handschoen zelf oppakken en eigen initiatief tonen met de oprichting van de CVD (Coöperatie Voorthuizen Duurzaam). Een geweldig initiatief dat wat het CDA betreft navolging verdient! Ook blijkt hieruit dat de inwoners van Voorthuizen net als CDA Barneveld niet tegen duurzaamheid zijn, maar slechts de locatie bij Zeumeren niet geschikt vinden. Daarom stelt het CDA voor dat het college in goed overleg met de initiatiefnemers op zoek gaat naar alternatieve locaties om windturbines te plaatsen. Voor het CDA staat vast dat de doelen die in de energie- en windvisie zijn vastgelegd wel behaald dienen te worden.