Afgelopen week zijn de kandidaten van het CDA op werkbezoek geweest bij De Rudolphstichting. We werden door Gerard de Jong (directeur) en Nick Evers bijgepraat over de duurzaamheidsinitiatieven die het jeugddorp op dit moment bezighoudt. Het meest bekend is de oprichting van de coöperatie om zonnepanelen te leggen voor de kleine en grote daken in de Glind. Voor de huurhuizen geldt dat de bewoners de keus krijgen om ze of zelf aan te schaffen of een verhoging van de huurprijs accepteren. Inmiddels wordt al 25% van de elektriciteitsbehoefte opgewekt via de zonnepanelen.

Duurzaamheid betekent in De Glind veel meer dan alleen het plaatsen van zonnepanelen. Zo onderkent men ook de sociale en fysieke aspecten van duurzaamheid. De sociale duurzaamheid omvat een dorp gericht op en bijdragend aan de toekomst van kinderen en jongeren. De fysieke duurzaamheid omvat een toekomstbestendige inrichting van het dorp wat betreft grondgebruik, landschap, milieu, energie etc.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een plan om de waterzuivering in eigen beheer te gaan doen. Daarvoor worden kassen ingezet met tropische planten. Met Liander wordt er gezocht naar mogelijkheden om het overschot aan elektriciteit op te slaan in accu’s om efficiënter gebruik te kunnen maken van de geproduceerde stroom. Nog een andere vorm van duurzaamheid is landschapsverbetering door boomplantdagen te organiseren met scholen en boeren te overtuigen hun land met minder gif te werken waardoor een andere biodiversiteit ontstaat.