Selecteer een pagina

Duidelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Dat is waar inwoners van onze gemeente recht op hebben. Dat vraagt ook om een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Eerlijk zijn over wat je zegt, betrouwbaar zijn in wat je doet en rechtvaardig zijn in wie je bent. Dit is bij het CDA vervat in de waarde van publieke gerechtigheid en dat is waar het CDA voor staat. Ook in de gemeente Barneveld.

De discussie over de windmolens richt zich wederom op de locatie Zeumeren. Het betreft hier echter een groter verhaal: de hele gemeente Barneveld. Daar richten we ons op. Op 30 januari dit jaar heeft de raad de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld als voorbereiding op de Structuurvisie Windenergie. Daar heeft het CDA zorgvuldigheid betracht, duidelijkheid gegeven en ingestemd met de NDR. Duidelijkheid is nodig om te voorkomen dat er her en der initiatieven ontpoppen door de hele gemeente. Het CDA wil in het kader van zorgvuldigheid graag grip houden op de gewenste/mogelijke locaties voor windmolens. Dit kan door het vaststellen van een structuurvisie. Deze structuurvisie zorgt er voor dat er beleid is, waarin mogelijke locaties onderbouwd worden aangemerkt of uitgesloten. Hierdoor kan de gemeenteraad dus sturen op locaties waar initiatieven voor het plaatsen van windmolens mogelijk zijn.

In de gemeente Barneveld is ervoor gekozen om het hele grondgebied van de gemeente te onderzoeken en daar op voorhand geen gebieden van uit te sluiten. Wij vinden dat geen enkel dorp op voorhand kan worden uitgesloten. Dit vindt het CDA zorgvuldig en schept duidelijkheid. Op voorhand gehoor geven aan één dorp, is niet te verkopen aan de andere dorpen en is niet in het belang van het dorp zelf.

De structuurvisie zorgt voor een gedegen onafhankelijk onderzoek. Als raad stellen we deze structuurvisie met daarin de door ons gewenste en geschikt geachte gebieden vast op basis van goede ruimtelijk relevante argumenten. Dit is voor Zeumeren ook belangrijk; als Zeumeren niet in de structuurvisie komt, dan zijn er redenen om deze locatie af te wijzen. Dit blijkt ook uit de reactie van advocaat Tycho Lam. Naast dat we het niet kunnen verkopen naar de andere dorpen, zijn we er ook van overtuigd dat het ook belangrijk is voor Zeumeren zelf om deze locatie mee te nemen in het onderzoek.

In onze vorige bijdrage over dit onderwerp hebben we gevraagd om een second opinion; een reactie op de legal opinion van de advocaat van het actiecomité. Want: wat is nu de juridische waarheid? (ieder heeft zijn eigen waarheid). Er werd uiteindelijk besloten tot een gesprek. Een gesprek tussen de twee juristen heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Het alternatief was een reactie van Lam op de legal opinion van Veltman. We kregen daardoor duidelijkheid en zorgvuldigheid. Een verdere juridische discussie draagt niet bij aan de duidelijkheid.

Samenvattend, als er geen structuurvisie wordt vastgesteld ben je in feite alle sturing kwijt en kunnen er overal – dus ook op plaatsen die wij niet willen – initiatieven voor plaatsing van windmolens oppoppen die we vervolgens met geen mogelijkheid tegen kunnen houden. Er is dan immers geen beleid om te kunnen toetsen. Het CDA houdt hier graag grip. En voor grip is beleid nodig. Beleid dat duidelijk is, beleid dat zorgvuldig tot stand komt en beleid op basis waarvan we kunnen sturen op locaties. Duidelijkheid en zorgvuldigheid, dat is wat de inwoners van Barneveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Voorthuizen, Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek en Kootwijk; oftewel de hele Barneveldse samenleving verdient.

Maarten Schipper Raadslid CDA