Selecteer een pagina

Dankzij een motie van het CDA heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad ingestemd het vervolgonderzoek naar de komst van een railterminal een nieuwe impuls te geven.

Nadat begin juni van dit jaar de intentieverklaring verliep voor de komst van een railterminal in Barneveld leek het vervolgonderzoek op dood spoor te belanden. Initiatiefnemer AZ Industrials, het bedrijfsleven en onze lokale overheid wezen naar elkaar met redenen waarom het project geen vervolg meer leek te krijgen.

De BIK sprak haar verbazing uit over het feit dat de verklaring verlopen was en benadrukte in de commissie vergadering over dit onderwerp het belang voor het bedrijfsleven van de komst van een dergelijke terminal.

In 2025 wil de Rotterdamse haven 40% minder containers over de weg laten vervoeren waardoor railterminals in Nederland kansrijk kunnen zijn. Tegenstanders claimen een toename van goederenverkeer in de omgeving van Barneveld wat een toename van CO2 uitstoot tot gevolg zal hebben. Vrachtwagens die nu uit Rotterdam komen richting Duitsland vervuilen echter al als ze Barneveld passeren over de A1 en hoeven het traject Rotterdam Barneveld niet meer af te leggen. Winst dus voor de uitstoot van CO2 ingeval de railterminal in Barneveld komt.

De op- en overslag van containers en bulkgoederen biedt echter ook veel kansen voor onder andere de transportbedrijven in onze regio. Kortom ons bedrijfsleven kan profiteren van de komst van een dergelijke railterminal.