Selecteer een pagina

Het college het verwijt maken dat zij informatie niet heeft gedeeld, die volgens de rechter niet gedeeld mag worden, op straffe van een stevige boete van 1 miljoen euro. Dat is de reden die Lokaal Belang aanvoert voor het houden van een derde interpellatiedebat. Iets willen weten wat je niet mag weten; een onhaalbaar verzoek. Drie kantjes vol met veronderstellingen en insinuaties haalt de krant en vast en zeker een paar likes, maar het helpt ons als politiek en alle inwoners uit de gemeente Barneveld wat het CDA betreft geen meter verder. Het debat van 11 april als toneelstuk betitelen spant hierbij de kroon. Als het inhoudelijke debat al een toneelstuk is, dan is het persbericht van Lokaal Belang een onsamenhangend script van een niet uitgebrachte soap.

Bij soortgelijke statements van politieke partijen is het als andere partij altijd de vraag wat je doet. Houd je je stil, wacht je de discussie in de raad af, reageer je via social media of kom je zelf ook met een statement? Wij hadden de neiging om voor het eerste te gaan, maar kiezen nu toch voor het laatste. Stil blijven is een worsteling tussen ‘slecht gedrag negeren’ en ‘wie zwijgt stemt toe’. Daarom op deze manier toch onze kant van het verhaal, omdat we niet geloven in de wijze waarop Lokaal Belang deze zandkwestie aanpakt.

Wat hadden we gehad als we als gemeenteraad alle oproepen van Lokaal Belang in dit dossier hadden gehonoreerd? Wij durven te stellen dat we dan niets hadden. Nou ja, niets.. Het college hadden we als raad in december al naar huis gestuurd, vanwege een motie van afkeuring. Bewoners hadden nog steeds geen duidelijkheid over de kwaliteit van hun grond omdat we per se de herkomst van het zand wilden weten, terwijl onderzoekers dit in het gehouden onderzoek vanwege een ‘uitgebreidere en zorgvuldige aanpak’ niet nodig achtten. Een onderzoek naar ons eigen handelen als college en raad was ook niet gestart, omdat Lokaal Belang zich er toch niet helemaal in kon vinden. We waren blind achter de foutieve informatie aangelopen dat er meer zand in Barneveld lag dan aanvankelijk gedacht. En last but not least: we hadden grote kans gemaakt op een boete van één miljoen euro door het openbaar maken van de gegevens uit de stukken van Vink over de herkomst van het zand dat door Vink is gebruikt.

Dit verzoek tot een interpellatiedebat staat vol met beschuldigingen en insinuaties richting college, politieke partijen, Vink en specifiek de burgemeester. Het inhoudelijke debat van een aantal weken geleden is pardoes verworden tot een toneelstuk. Dit terwijl er tijdens dit debat eindelijk duidelijkheid kwam voor onze inwoners en er ook helder werd gemaakt waarom de herkomst van het zand de onderzoeksresultaten niet zou veranderen.

Oppositie is onmisbaar in een democratie. Om een gemeente nóg beter te maken en het bestuur nóg scherper te houden. Maar het is de vraag of dit wel de juiste manier is; de gemeente wordt er niet beter van, het bestuur wordt er niet scherper van en de inwoners worden er niet wijzer van.

Namens de CDA-fractie Barneveld,

Daan de Vries