Selecteer een pagina

,,Wij zijn zeer verheugd dat er nu door een aantal zorgorganisaties wordt onderzocht of er in Barneveld een buurtziekenhuis kan komen”, aldus Roel van den Broek namens CDA Barneveld. Het CDA is voorstander van zorg dichtbij huis.  ,,We vinden dat de patiënt in de zorg centraal moet staat. Professionele zorg en zorg door familie of bekenden moeten goed op elkaar aansluiten en beschikbaar zijn.”

Het plan, dat CDA ondersteunt, is om een deel van de niet al te complexe specialistische zorg en behandeling in Barneveld te organiseren. Dit heet anderhalvelijns zorg. Denk aan scans, kleine onderzoeken en ingrepen, diagnoses en adviezen, uitgevoerd door medisch specialisten uit de ziekenhuizen in de buurt. Op deze manier wordt zorg gemakkelijker bereikbaar gemaakt.  Met name voor een bepaalde doelgroep, zoals ouderen die minder mobiel zijn, biedt dit plan uitkomst.”

Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en verpleeghuizen praten over vormen die tussen het verpleeghuis en ziekenhuis in zitten en elders in het land wordt dit al toegepast: steeds meer specialisten gaan buiten het ziekenhuis ook in eerstelijnsgezondheidscentra spreekuren organiseren. Nu de gemeente groeit, moet het mogelijk worden om meer specialistische zorg dichtbij huis te organiseren, is CDA Barneveld van mening. Het CDA zet daarom in op het realiseren van een anderhalvelijns gezondheidscentrum in de gemeente.

 

Eerder dit jaar gaf CDA Barneveld al aan dat de komst van een Buurtziekenhuis een aanwinst is voor de gemeente Barneveld. Lees hier het artikel: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/buurtziekenhuis-zou-aanwinst-voor-barneveld-zijn-340754