CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl Voor Elkaar Sun, 20 Oct 2019 13:21:12 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 http://www.cdabarneveld.nl/wp-content/uploads/2015/01/cropped-CDA-Logo_Small-150x150.jpg CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl 32 32 82914066 CDA appelleert op deugdzame samenleving http://www.cdabarneveld.nl/cda-appelleert-op-deugdzame-samenleving/ http://www.cdabarneveld.nl/cda-appelleert-op-deugdzame-samenleving/#respond Sun, 20 Oct 2019 13:19:55 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51309 De CDA Inspiratieavond werd gehouden in het vakantiepark Het Beloofde Land. Eigenaar Rein van Woerden vertelt vol enthousiasme hoe hij drie jaar geleden de camping is gestart. Vanuit het vertrouwen in het geloof en diepe passie voor de gasten leidt hij zijn toeristische park en met succes. Daarna spreekt CDA wetenschapper Pieter Jan Dijkman. Hij […]

The post CDA appelleert op deugdzame samenleving appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De CDA Inspiratieavond werd gehouden in het vakantiepark Het Beloofde Land. Eigenaar Rein van Woerden vertelt vol enthousiasme hoe hij drie jaar geleden de camping is gestart. Vanuit het vertrouwen in het geloof en diepe passie voor de gasten leidt hij zijn toeristische park en met succes.

Daarna spreekt CDA wetenschapper Pieter Jan Dijkman. Hij is geboren en getogen in Barneveld en momenteel directeur van het CDA wetenschappelijk instituut. Om een antwoord te geven op de vraag: Wat houdt de C van het CDA in, moeten we het christendemocratisch denken invullen vanuit de vraag: Begrijpen wij wat we doen en past dat bij onze diepste motivatie? Het gaat niet om hoogdravende formules maar om hoe we dit in onze dagelijkse handelen meenemen. Zeggen we dat alle mensen kwetsbaar en slachtoffer van systemen en structuren zijn? Of zeggen we dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen? Of hebben we de bedoeling om iedereen onze overtuiging op te leggen? Driemaal nee, het CDA heeft nadrukkelijk niet het woord partij in haar naam, maar het doel, namelijk het appèl van en voor de samenleving. Niet op zichzelf gericht maar gericht op de samenleving. We zijn als mens sociale wezens, op grond van ons menszijn gericht op medemens. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn. Ieder mens telt. Goed samenleven sluit niemand uit. Gelovigen of ongelovige. We zijn niet alleen een partij voor christenen maar voor iedereen. Vanuit het principe dat ieder mens telt. Het appel gaat er ook over dat de ander ook iets te zeggen heeft en iets in te brengen. Niet jullie zijn kwetsbaar we gaan jullie redden, maar vanuit participatie; mensen stimuleren tot het meedoen. Mensen zijn de ruggengraat van de samenleving.

De C is een sociale praktijk. Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid tussen de mensen. Steeds minder mensen beschouwen zich als christelijk. Hoe ga je dan om met de C, is er een kloof tussen ideaal en praktijk? Politiek is interactie tussen mensen die goed samenleven mogelijk maken en niet een kwestie van plannen en programma’s van politici. Christendemocratische politiek reikt een visie aan op wat de samenleving feitelijk, in de werkelijkheid het samenleven van mensen tot een waardige samenlving maakt. Bijvoorbeeld het begrip solidariteit, dat we solidair zijn vanuit nature en dit niet is opgelegd. Hoe kwetsbaar is het leven van een kind. Als ouder wil je het kind beschermen.

Daarna stelde Dijkman de C van Christendemocratie aan de orde. Niet hoogdravend maar nuchter. Een alledaagse sociale praktijk van goed en vreedzaam leven. Een taak van christendemocratische politiek is om plaatsen aan te wijzen waar goed en vreedzaam leven zich aandient en daarbij aan te sluiten. Hoe doen we dat dan in de praktijk? Christendemocratische politiek stelt het mensbeeld centraal. De mens heeft intrinsieke waarde, waardigheid op grond van mens zijn, geboren tot medemens. Dat zorgt voor een andere samenleving, dan een individualistische of een programmatische. Het CDA stelt niet prestaties of denkbeelden centraal, maar handelt vanuit de overtuiging: mensen zijn verantwoordelijk voor samenleven en samenwerken. We moeten dagelijks als CDA handelen naar onze principes. Het appèl luidt: Waak over de fundamentele rechten van alle mensen. Dus ook staan voor mensen met andere achtergronden. Bevorder de morele dialoog voor goed samenleven. Niet altijd kunnen we direct maatschappelijke kwesties oplossen, maar we moeten wel vanuit CDA de dialoog aangaan. Benut het aanwezige morele potentieel in de samenleving. Alles wat de samenleving bevordert moeten wij ondersteunen. Vrijwilligerswerk moeten wij stimuleren om de samenleving vitaal te houden. Mensen komen tot bloei als ze zich kunnen inzetten voor een ander.

Waarom hebben we de C? Niet om ‘kijk ons christen zijn’. Het doel is een goede vreedzame samenleving mogelijk maken. Ieder mens heeft evenveel waarde. Het CDA moet dienstbaar zijn aan die samenleving.

The post CDA appelleert op deugdzame samenleving appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/cda-appelleert-op-deugdzame-samenleving/feed/ 0 51309
‘Vervuild zand’: Inwoners en de VAR http://www.cdabarneveld.nl/vervuild-zand-inwoners-en-de-var/ Fri, 04 Oct 2019 10:25:34 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51305 Het onderzoek van de commissie Eenhoorn. Hier hebben we het als fractie uitvoerig over gehad, net als op veel andere momenten het afgelopen jaar. In die gesprekken heb je het al snel over de uitvoering van het college, de provincie en de rol van de raad. Maar elke keer wilden we het als fractie terugbrengen […]

The post ‘Vervuild zand’: Inwoners en de VAR appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Het onderzoek van de commissie Eenhoorn. Hier hebben we het als fractie uitvoerig over gehad, net als op veel andere momenten het afgelopen jaar. In die gesprekken heb je het al snel over de uitvoering van het college, de provincie en de rol van de raad. Maar elke keer wilden we het als fractie terugbrengen op ervaring van de inwoners. Zo ook nu.

We dachten: Je zou dit allemaal maar als bewoner hebben beleefd. Begin november 2018 word je opgeschrikt door het nieuws dat het zand in je wijk mogelijk vervuild zou zijn. In Zembla wordt het een heuse stortplaats genoemd, aangevuld met beelden van spelende kinderen in het zand.

Je bent teleurgesteld, misschien wel boos, omdat je het nieuws via de media hebt moeten ontvangen en niet via de gemeente. Ook dat de politiek hier te laat over is geïnformeerd vind je een grote fout. Je vindt het logisch dat het college hier excuses voor moest aanbieden in de eerste raadsvergadering; dit had niet mogen gebeuren. En verder wil je vooral duidelijkheid over wat de kwaliteit van het zand is.

En die beginperiode was voor ons als raad niet gemakkelijk. We werden veel te laat door het college in vertrouwen geïnformeerd en werden verrast door Zembla. We kwamen zodoende in een fase van onduidelijkheid en paniekvoetbal. Het ontbreken van transparantie aan het begin van dit proces heeft ons als CDA gestoord. En dat is niet de eerste keer. Bij meerdere dossiers hebben we dit naar voren gebracht; wees transparant richting raad. Er werd toentertijd beterschap beloofd, maar ook in dit dossier is de raad onvoldoende in stelling gebracht. De maanden die daarop volgden kunnen, zoals Eenhoorn het zegt, in dilemma’s worden gevat. Dat classificeren als goed en fout is lastig; het blijven dilemma’s. Maar het niet vroegtijdig informeren van de raad was een dikke fout. Excuses waren dan ook bij het eerste debat op z’n plaats.

Terug naar de bewoners. Het duurde nog een tijd tot er duidelijkheid over het zand was. Zorgvuldigheid stond hier echter voorop. Verschillende onderzoeken werden gedaan, met als belangrijkste resultaat: het zand is op dit moment toepasbaar en 1% wordt vervangen. En gelukkig, het gros van de inwoners heeft dit resultaat met tevredenheid aanvaard. Het gros, die overtuiging heb ik als politicus, maar ook als bewoner op het desbetreffende zand. Bestuurlijke en juridische discussies mogen gevoerd worden – en zijn ook breed uitgemeten in de media – maar leiden af van het grote verhaal: de kwaliteit van het zand. Bewoners reageerden op whatsapp typerend op kritische berichtgevingen die gedeeld werden: “Niet iedereen is hier nog mee bezig” en “We wonen hier met veel plezier en de zandkwestie interesseert ons in het geheel niet.” Laten we deze stille, gerustgestelde bewoners voor ogen houden.

En tot zover onze bijdrage zou je bijna zeggen. Tot zover de zandcrisis. Maar de afgelopen tijd is me één vraag heel vaak gesteld – en ik las dat dat bij meer raadsleden het geval is: ‘Zijn jullie nu nog steeds bezig met dat zand?’ Die vraag kreeg ik vaak thuis, maar ook op straat. Er is veel gebeurd, er zijn veel keuzes gemaakt.  En het is nu tijd om op basis van het onderzoek van Eenhoorn hier conclusies en lering uit te trekken.

Er zijn wat het CDA betreft twee grote lijnen te ontdekken. En die lijnen zorgen ervoor dat we ons afvragen of het daadwerkelijk een zandcisis was; is het het zand geweest dat dit een crisis heeft gemaakt? Oorspronkelijk wel – zonder zand geen crisis – maar het zand bleek uiteindelijk niet het probleem. Twee lijnen dus. Ten eerste bleken verschillende instituties, zoals gemeente en provincie onvoldoende een gezamenlijke aanpak voor ogen te hebben; ze vielen in hun formele rollen. Meest treffende voorbeeld vinden wij de wijze waarop de provincie op verschillende momenten verstek liet gaan. Dit lijkt eerder op een institutionele communicatiecrisis dan een zandcrisis. Er was geen goed contact en het is kwalijk om te horen dat provincie ook achteraf zich er niet bewust van is dat ze gemist werden en een belangrijk rol hadden kunnen spelen.

En de tweede lijn in het rapport gaat over ons als raad; we zijn onvoldoende in staat geweest een eenheid uit te stralen. En dat is wel een lastige, er moet immers wel politiek gevoerd kunnen worden. En wanneer is dat goed en wanneer is dat fout. Dat komt wat het CDA betreft aan op de intentie. Wat is de intentie van het handelen van de raad? Is dat om de inwoners te helpen, of vooral om wantrouwen te voeden en voor eigen politiek gewin te gaan? Het meest typerende voorbeeld hiervan was in december. Toen besloten we met de burgemeester om als fractievoorzitters, bij elkaar te komen om de ontwikkelingen en het proces te bespreken; de pure intentie hiervan was om de bewoners duidelijkheid te geven en ons niet gek te laten maken. Wat ik hier overigens zelf van heb geleerd, is dat we als fractievoorzitters eerder hadden moeten besluiten bij elkaar te komen. Ook de burgemeester had daar een rol in kunnen spelen. Er was namelijk toen al veel gebeurd.

Dan iets anders. Ik ben een voetballiefhebber, en ben in deze zaal niet de enige. Sinds een tijdje hebben ze daar de VAR geïntroduceerd. De Video Assistent Referee helpt om achteraf nog te bekijken of een beslissing van de scheidsrechter de juiste was. Is er bijvoorbeeld sprake van buitenspel of bijvoorbeeld een overtreding. Zulke VAR momenten hebben we eigenlijk ook in dit dossier gehad, maar dan op momenten dat er nog geen resultaat was. Het onderzoek naar het vervuilde zand moest nog afgerond worden, maar tussendoor werd het al stilgelegd. De bal was nog onderweg richting het doel, werd overgespeeld, maar dan werd er plotseling gefloten. Als CDA hebben we telkens het standpunt naar voren gebracht om eerst de resultaten af te wachten en daarna conclusies te trekken. Als het gaat om het onderzoek naar de kwaliteit van de vervuilde zand bleek het een doelpunt: de toeschouwers konden tevreden zijn met de uitslag. Als we het onderzoek van Eenhoorn lezen zijn misschien niet alle acties even geslaagd, maar is het zeer de vraag of het uiteindelijk het doel negatief heeft beïnvloed.

De overhaaste VAR momenten in dit dossier hebben in ieder geval voor twee dingen gezorgd. Ten eerste hebben we al veel met elkaar besproken, pittige debatten gevoerd, zijn excuses door het college aangeboden en is het handelen van de raad kritisch geëvalueerd. Dat scheelt in ieder geval ook voor dit debat. Het tweede resultaat van de VAR-momenten is dat veel toeschouwers het stadion hebben verlaten. Ze zien thuis wel wat de uitslag is.  

Maar als raad kijken we nu terug en dienen we conclusies te trekken op basis van dit rapport. We hebben als CDA in dit dossier gezegd dat we pas op het einde uitspraken doen over de ontwikkelingen en uitkomsten en dat moment is nu. Wat het CDA betreft betreuren we hoe deze kwestie uiteindelijk is verworden tot een crisis. Door alle betrokkenen. En daarom dienen wij dan ook, samen met Pro ’98, een motie van treurnis in, waarin we ingaan op de rol en activiteiten van het college, de raad, de provincie en nogmaals onderstrepen dat in tijden van crisis het belang van inwoners centraal moet staan.

Ik sluit af met een aantal oproepen. College, neem de aanbeveling van de commissie Eenhoorn over. Raad, denk na over de intentie van het handelen. Bewoners, we zijn er ons bewust van dat u de kwaliteit van het zand belangrijker vindt dan waar wij als raad vooral over hebben.

The post ‘Vervuild zand’: Inwoners en de VAR appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51305
Inspiratieavond CDA Barneveld in het Beloofde Land http://www.cdabarneveld.nl/inspiratieavond-cda-in-het-beloofde-land/ Fri, 27 Sep 2019 08:46:39 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51301 Op 17 oktober houdt het CDA een inspiratieavond. Op deze avond staat de inspiratie door en het handelen uit het evangelie centraal. Wat betekent christelijke politiek voor het CDA? Waaruit blijkt dat CDA politici, gemeenteraadsleden en Kamerleden geïnspireerd zijn door het Bijbelse evangelie? De directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, oud-Barnevelder Pieter Jan […]

The post Inspiratieavond CDA Barneveld in het Beloofde Land appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Op 17 oktober houdt het CDA een inspiratieavond. Op deze avond staat de inspiratie door en het handelen uit het evangelie centraal. Wat betekent christelijke politiek voor het CDA? Waaruit blijkt dat CDA politici, gemeenteraadsleden en Kamerleden geïnspireerd zijn door het Bijbelse evangelie?

De directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, oud-Barnevelder Pieter Jan Dijkman vertelt ons wat de kern en de kracht van het CDA is. Hij neemt ons mee naar de historische basis en verkent met ons de toekomst van de christelijke politiek.

De gastheer is Rein van Woerden, eigenaar van de camping Het Beloofde Land. Rein geeft ons een kijkje in zijn ziel, hoe hij zijn christelijk geloof handen en voeten geeft in zijn bijzonder gewaardeerde vakantiepark.

17 oktober 2019, Het Beloofde Land, Bosweg 17, Voorthuizen. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 u. Aanmelden is gewenst, niet verplicht, via secretaris@cdabarneveld.nl. Toegang is gratis. Alle belangstellenden in christelijke politiek zijn van harte welkom!

The post Inspiratieavond CDA Barneveld in het Beloofde Land appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51301
Van Noorwegen tot Hellendoorn. De vakantie van wethouder Didi Dorrestijn http://www.cdabarneveld.nl/van-noorwegen-tot-hellendoorn-de-vakantie-van-wethouder-didi-dorrestijn/ Sat, 31 Aug 2019 10:57:58 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51288 Onze favoriete manier van vakantievieren is niet om op één plek te blijven, maar rond te reizen. Veelal met de auto, het vliegtuig nemen wij zelden. En wat mij betreft houden wij dat zo. Europa heeft veel moois te bieden. Afgelopen jaren zijn wij een aantal keer door Spanje naar Portugal getrokken, en dit jaar […]

The post Van Noorwegen tot Hellendoorn. De vakantie van wethouder Didi Dorrestijn appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Onze favoriete manier van vakantievieren is niet om op één plek te blijven, maar rond te reizen. Veelal met de auto, het vliegtuig nemen wij zelden. En wat mij betreft houden wij dat zo. Europa heeft veel moois te bieden. Afgelopen jaren zijn wij een aantal keer door Spanje naar Portugal getrokken, en dit jaar hebben wij gekozen voor Noorwegen.

Ieder jaar is het weer afwachten wie van onze vier kinderen mee gaan op vakantie. Nu de jongste twee wel iets anders willen dan met pa en moe mee, hebben de oudste twee dit jaar een prachtige reis uitgestippeld, en gingen wij met z’n vieren op pad.

Wat een prachtige natuur heeft Noorwegen! Hoge bergen, steile bergkanten, veel watervallen, mooie blauwe meren gevuld met water van de gletsjers, prachtige fjorden, afgewisseld met hoogvlaktes, rendiermos en veel rust. We hebben heel veel mooie routes gelopen, waarbij wij nauwelijks andere wandelaars tegen kwamen.

Wij hebben een route gereden langs het prachtige Geirangerfjord, en de Trollenvegen. Betoverend, sprookjesachtig mooi. Zo’n 200 cruiseschepen per zomer bezoeken Geiranger. Daarmee behoort dit kleine plaatsje in het rijtje steden waarbij leefbaarheid van een gebied steeds meer in het gedrang komt door massatoerisme. 

Natuurlijk was ik ook nieuwsgierig naar de duurzaamheidsambities van Noorwegen in de praktijk. Op blik en petflessen wordt statiegeld geheven. Afvalstations, glasbakken e.d. vind je overal en zijn vaak goed bereikbaar met de auto, ergens buiten het dorp. Er reden veel elektrische auto’s rond. Noorwegen is echt koploper als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie. Het land biedt veel mogelijkheden voor opwek vanuit waterkracht en benut deze ook. Ook heel duurzaam was het dubbel ruimtegebruik; groene daken waar zelfs geiten lekker liepen te grazen!

Tijdens de reisdagen heb ik veel gelezen. Allereerst het boek van Eva Eger: “De Keuze”. Een indrukwekkend levensverhaal van de ballerina van Auschwitz. Zij overleefde samen met haar zus de verschrikkingen, en leerde door het leven heen dat je jezelf kunt bevrijden uit je eigen gedachten en kan kiezen voor vrijheid. Daarna een boek van Michael Ignatieff, “Vuur en as, succes en falen in de politiek”. Dit laatste boek is een reflectie op politici. En hoewel het zich afspeelt in Canada, geeft het stof tot nadenken en zelfreflectie.

Kortom, een hele fijne vakantie, en als afsluiter met alle kinderen en onze beide moeders nog een week in Landal Greenparks in Hellendoorn. Ook dat is genieten! Heerlijk fietsen langs de Regge, met ook daar buitengewone belangstelling voor recreatie en toerisme: een leuk fiets- en voetveer, gesponsord door het bedrijfsleven, die mij flink in beweging zette!

The post Van Noorwegen tot Hellendoorn. De vakantie van wethouder Didi Dorrestijn appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51288
De vakantie van Maarten Schipper is gegaan naar…… http://www.cdabarneveld.nl/de-vakantie-van-maarten-schipper-is-gegaan-naar/ Fri, 23 Aug 2019 19:26:13 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51255 Ook dit jaar was het voor ons als gezin niet moeilijk om onze vakantiebestemming te bepalen. Met mijn vrouw en 4 kinderen gaan we de laatste jaren veelal naar Ameland. Dit jaar was het al weer voor de 5e keer. En ook nu was het weer genieten geblazen. Genieten van de natuur, de zee en […]

The post De vakantie van Maarten Schipper is gegaan naar…… appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Ook dit jaar was het voor ons als gezin niet moeilijk om onze vakantiebestemming te bepalen. Met mijn vrouw en 4 kinderen gaan we de laatste jaren veelal naar Ameland. Dit jaar was het al weer voor de 5e keer. En ook nu was het weer genieten geblazen. Genieten van de natuur, de zee en het strand. Ook het samen zijn met elkaar als gezin was fantastisch. Echt tijd hebben voor elkaar en samen er op uit trekken. Van boottochten naar zeehonden, het beklimmen van de vuurtoren, lopen op het wad, bezoek aan het natuurcentrum en ga zo maar door.

Als de kinderen ’s avonds op bed liggen, vind ik het heerlijk om mijn mountainbike te pakken en het eiland over te fietsen en te crossen. Wat dat betreft is het eiland ideaal voor als je van fietsen (ook mountainbiken en racefietsen) houdt. Met de mountainbike door de duinen, pal langs of zelf soms door de zee en door het natuurgebied tussen de schapen, paarden en vogels. Wat wil een mens nog meer?

Maar vakantie op Ameland betekent niet alleen maar actief bezig zijn. Daar hoort op zijn tijd zeker ook een goed boek bij. Normaal gesproken lees ik in de vakantie een behoorlijk aantal boeken. Ook dit jaar was dat de bedoeling en had ik boeken opgespaard om tijdens de vakantie te lezen. Eerlijk gezegd ben ik minder aan lezen toegekomen en was de concentratie soms niet optimaal. Vlak voor de vakantie is mijn vader na een heel kort ziekbed overleden en daar ben je dan toch mee bezig. Ook op vakantie.

Wat dat betreft hadden we deze tijd van rust en vakantie als gezin dan ook echt even nodig. En hoewel het werk dan even stilligt, gaat de politiek (soms) gewoon door. Zo werd ik tijdens de vakantie gebeld door een journalist van de Barneveldse Krant over een uitspraak van de Raad van State (bestemmingsplan aan de Groen van Prinstererlaan in Barneveld) met de vraag wat wij daar als CDA van vinden. Hier heeft in de vakantie ook een stuk van in de krant gestaan. Ook dan ben je paraat en heb je contact met enkele omwonenden die het betreft. De tijd van politiek houdt nooit op en gaat altijd door. Dat is ook goed; immers de samenleving loopt ook gewoon door en politieke issues blijven of je nu vakantie hebt of niet.

Op het moment van dit schrijven zit de vakantie er voor mij op en is het werk weer begonnen. Soms lijkt dat heel gewoon, maar eerlijk gezegd vind ik het een voorrecht om mijn werk in gezondheid te mogen doen. De oudste twee kinderen hebben nog een week vrij en gaan dan weer naar school. Dan gaat alles echt beginnen; ook in Barneveld. De tijd van vakantie, opladen en uitrusten is dan voorbij en een nieuwe tijd vangt aan. Alles heeft dan ook zijn tijd.

Ik hoop dat iedereen in de gemeente Barneveld de vakantietijd heeft kunnen gebruiken om uit te rusten en op te laden en klaar is voor het komend jaar. Of je nu straks naar school gaat, je werk weer mag doen of vrijwilliger bent. Heel veel succes met alles. Ik heb er in ieder geval weer zin in!

Een hartelijke groet van de familie Schipper

The post De vakantie van Maarten Schipper is gegaan naar…… appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51255
De reis naar Peru van Daan de Vries http://www.cdabarneveld.nl/de-reis-naar-peru-van-daan-de-vries/ Fri, 16 Aug 2019 14:31:31 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51245 De afgelopen weken hebben mijn vrouw Linsey en ik een prachtige vakantie gehad in het bijzondere Peru. Een land dat veel te bieden heeft op het gebied van onder andere cultuur en natuur. Met onze backpacks volgeladen vertrokken we midden juli via Schiphol naar Lima, de hoofdstad van Peru met zo’n tien miljoen inwoners. De […]

The post De reis naar Peru van Daan de Vries appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De afgelopen weken hebben mijn vrouw Linsey en ik een prachtige vakantie gehad in het bijzondere Peru. Een land dat veel te bieden heeft op het gebied van onder andere cultuur en natuur. Met onze backpacks volgeladen vertrokken we midden juli via Schiphol naar Lima, de hoofdstad van Peru met zo’n tien miljoen inwoners. De start van onze reis, die ons op veel verschillende plekken in het land heeft gebracht

Woestijn, bergen, vulkanen, steden en amazone; Peru heeft het allemaal. Onze reis vervolgde zich langs de woestijn van Ica – we sliepen in een oase midden in de zandvlakte – waar we onder andere met een buggy en sandboard de zandbergen trotseerden. Een busreis van zo’n acht uur bracht ons daarna naar de mooie ‘witte stad’ Arequipa. Naast Cuzco, waar we later in onze reis terecht zijn gekomen voor onder andere het wereldwonder de Machu Picchu, hoogtepunten qua stad en cultuur in Peru.

Naast cultuur snuiven in de steden hebben we ook de nodige kilometers gehiket in de bergen. Onder andere hebben we dat gedaan in de Colca Canyon, een indrukwekkend dal dat zo’n twee keer zo diep is als de Grand Canyon. Ook om bij de Humantay Lake te komen, moesten de nodige kilometers worden afgelegd. Maar wederom was dit het uitzicht dubbel en dwars waard.

Peru staat bekend om haar verschillende soorten landschappen. Dit is in grote lijn te verdelen in woestijn, bergen en amazone. De eerste twee hadden we in onze reis gezien, maar de amazone nog niet. Daarom besloten we ook drie dagen in de jungle te verblijven, waar we apen, kaaimannen, verschillende vogels en vogelspinnen hebben gespot. Een omgeving waar je niet zo snel komt en we dan ook niet hadden willen missen.

Al met al was onze reis één grote belevenis, waar ik nog wel even over kan doorschrijven. O ja, na de vele uitstapjes besloten we ook nog een paar dagen te luieren op het strand van Mancora, helemaal bovenin het land. De reis liet ons de pracht zien van een andere cultuur en land, het gaf ons samen een mooie tijd van reizen en plezier én het maakte ons – na onze vorige reis naar Indonesië – wederom ervan bewust dat de situatie in Nederland niet te vergelijken is met veel andere plekken in de wereld.

Helaas, de vakantie zit erop en het werk vangt weer aan. Peru heeft ons laten genieten en doen opladen. Met bewondering naar de wereld en nieuwe energie voor het komende seizoen!

The post De reis naar Peru van Daan de Vries appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51245
‘Gemeente moet leren van RvS-uitspraak’ http://www.cdabarneveld.nl/gemeente-moet-leren-van-rvs-uitspraak/ Wed, 07 Aug 2019 16:08:59 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51238 De gemeente Barneveld moet lessen trekken uit de recente uitspraak van de Raad van State over de bouw van vier seniorenwoningen achter het pand van Westeneng Makelaardij aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Dat vindt jurist en CDA-raadslid Maarten Schipper. Lees verder: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/gemeente-moet-leren-van-rvs-uitspraak-625176%20

The post ‘Gemeente moet leren van RvS-uitspraak’ appeared first on CDA Barneveld.

]]>

De gemeente Barneveld moet lessen trekken uit de recente uitspraak van de Raad van State over de bouw van vier seniorenwoningen achter het pand van Westeneng Makelaardij aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Dat vindt jurist en CDA-raadslid Maarten Schipper.

Lees verder: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/gemeente-moet-leren-van-rvs-uitspraak-625176%20

The post ‘Gemeente moet leren van RvS-uitspraak’ appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51238
CDA blijft pleiten voor Barnevelds buurtziekenhuis http://www.cdabarneveld.nl/cda-blijft-pleiten-voor-barnevelds-buurtziekenhuis/ Tue, 06 Aug 2019 17:06:48 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51220 De Barneveldse CDA-fractie blijft hameren op de komst van een buurtziekenhuis in een fysiek gebouw in Barneveld. Huisarts Dianne Jaspers van Maatschap Huisartsen De Burgt vroeg zich maandag in deze krant hardop af of zo’n gebouw wel nodig is, of dat de zogeheten anderhalvelijnszorg – zoals scans, kleine onderzoeken, diagnoses en adviezen – beter bij […]

The post CDA blijft pleiten voor Barnevelds buurtziekenhuis appeared first on CDA Barneveld.

]]>

De Barneveldse CDA-fractie blijft hameren op de komst van een buurtziekenhuis in een fysiek gebouw in Barneveld. Huisarts Dianne Jaspers van Maatschap Huisartsen De Burgt vroeg zich maandag in deze krant hardop af of zo’n gebouw wel nodig is, of dat de zogeheten anderhalvelijnszorg – zoals scans, kleine onderzoeken, diagnoses en adviezen – beter bij de mensen thuis kan worden gerealiseerd.

Lees verder: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/cda-blijft-pleiten-voor-barnevelds-buurtziekenhuis-624840?fbclid=IwAR0XtXiSHEJHAHPrxDCtH_reNd9IYtBMXBCaONXl4VLwMdZMYHYzEt8uhh8

The post CDA blijft pleiten voor Barnevelds buurtziekenhuis appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51220
De reisavonturen van Tamara van den Broek http://www.cdabarneveld.nl/de-reisavonturen-van-tamara-van-den-broek/ Sun, 04 Aug 2019 06:43:06 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51207 Vakantie, als we de woordenboeken mogen geloven een periode zonder verplichtingen. Alhoewel dit als raadslid nooit helemaal het geval is, proberen wij tijdens onze vakantie zoveel mogelijk verplichtingen los te laten. Door de actieve en uitdagende reizen die wij als gezin maken is dat gelukkig goed mogelijk. Opladen, nieuwe dingen ontdekken en genieten van de […]

The post De reisavonturen van Tamara van den Broek appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Vakantie, als we de woordenboeken mogen geloven een periode zonder verplichtingen.

Alhoewel dit als raadslid nooit helemaal het geval is, proberen wij tijdens onze vakantie zoveel mogelijk verplichtingen los te laten. Door de actieve en uitdagende reizen die wij als gezin maken is dat gelukkig goed mogelijk. Opladen, nieuwe dingen ontdekken en genieten van de tijd met elkaar!

Onze vakanties beginnen dan ook al ruim voor de uiteindelijke reis, met alle voorbereidingen.

De belangrijkste eerste stap is natuurlijk het kiezen van onze bestemming. Na Maleisië, Montenegro en Ierland viel de keuze dit jaar op Australië. Sydney om precies te zijn!

De lonely planet (en de kindervariant) werden doorgelezen en uitgeplozen en de bagage zo beperkt mogelijk ingepakt (best een mooie uitdaging). Zo vertrokken we met de trein naar Schiphol en via China door naar Australië. Alhoewel we vaak verbaasde blikken en opmerkingen krijgen, ervaren wij het reizen met de kinderen niet als moeilijk of zwaar. De jongens (2, 5 en 8 jaar oud) genieten minstens even hard en weten precies wat er van ze verwacht wordt.

Australië is in één woord geweldig! 

We hadden het geluk dat we tegelijk met het Vivid festival in Sydney waren. Overal lichtjes, kunst en gezelligheid en niet te vergeten een heerlijk relaxte sfeer.

Wat we verder zoal gedaan hebben tijdens onze vakantie? Eigenlijk van alles en nog wat. Van de Bondi to Coogee coastal walk tot walvissen en dolfijnen spotten op North Head. Diep de blue mountains in en een paar dagen richting de outback om daar te overnachten. Voor de kinderen proberen we ook genoeg leuke dingen op te zoeken. Zo hebben we de prachtige Taronga zoo bezocht en zijn we boven in The Sydney Eye geweest.

Er zijn dagen tussen waarin we maar zo 15 km lopen, maar daarentegen ook dagen die we op het strand en in speeltuintjes doorbrengen. Een mooie mix met tussendoor genoeg terrasjes en picknick avonturen! Op de zondagen zijn we met vrienden mee geweest naar Hillsong. Zo gaaf om je aan de andere kant van de wereld zo thuis te voelen in een kerk. De jongens hebben zich er ook perfect vermaakt bij de kinderdiensten en spreken inmiddels voldoende Engels om zich prima te kunnen redden.

Aan het eind van de dag nemen we samen de tijd om plannen te maken voor de volgende dag. Ook maken we elke dag een korte samenvatting die we samen met een aantal foto’s posten in de Journi Blog app. Een enorme aanrader, want familie en vrienden kunnen hier in meelezen en aan het eind van de vakantie kun je heel makkelijk een vakantiealbum af laten drukken!

Inmiddels zijn wij alweer een tijdje terug in Barneveld, maar we genieten nog steeds na van alle mooie herinneringen.

Met hernieuwde energie kunnen wij er weer een jaar tegenaan en op zoek naar nieuwe avonturen!

Zomergroeten van familie Van den Broek!

The post De reisavonturen van Tamara van den Broek appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51207
Wat doet Roel van den Broek op zijn vakantie? http://www.cdabarneveld.nl/wat-doet-roel-van-den-broek-op-zijn-vakantie/ Fri, 26 Jul 2019 14:51:33 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51201 Met de sleurhut achter de auto zijn wij, Tineke en ik, naar het zonnige Frankrijk vertrokken. Onze eerste bestemming zou in de Cevennes zijn. Wij hadden in oktober een leuke camping geboekt. Bij aankomst na anderhalve dag en 1150 km gereden te hebben, bleek de camping ondanks de bevestiging dat wij konden komen geen plaats […]

The post Wat doet Roel van den Broek op zijn vakantie? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Met de sleurhut achter de auto zijn wij, Tineke en ik, naar het zonnige Frankrijk vertrokken. Onze eerste bestemming zou in de Cevennes zijn. Wij hadden in oktober een leuke camping geboekt. Bij aankomst na anderhalve dag en 1150 km gereden te hebben, bleek de camping ondanks de bevestiging dat wij konden komen geen plaats te hebben. Dat was een domper, maar niet getreurd wij zaten ongeveer 150 km vanaf onze volgende bestemming in de buurt van Gap en daar konden wij gelukkig wel terecht.

Gap ligt in de uitlopers van de Alpen en is wel onze favoriete bestemming. De hoogste berg in de buurt is de Pic de Bure met een hoogte van 2700 meter. Prachtig in beeld gebracht tijdens de 17e etappe van de Tour de France waar Bauke Mollema als derde eindigde. De ultieme uitdaging om te beklimmen. Verleden jaar hebben wij dat ook samen gedaan, een dagtocht van 4 uur klimmen en 2 uur dalen leidt je langs geitenpaadjes waar je, als je geluk hebt, gemzen, marmotten en adelaars tegenkomt. De tocht start op 1400 meter en je stijgt dan 1300 meter in 4 uur tijd. Het is de vraag of wij het dit jaar weer zullen doen. Wij zijn al wel naar de Pic de Charence gelopen dan stijg je van 1050 naar 1850 meter in ongeveer 2,5 uur. Na een dergelijke wandeling is het altijd heerlijk om even af te koelen in het zwembad.

Fietsen is ook een favoriete bezigheid tijdens onze vakanties. Hoewel het vreemd lijkt te gaan fietsen in de bergen, blijkt gewoon dat er voldoende redelijke wegen zijn om over te fietsen.

Op de rustdagen die wij tussendoor houden vinden wij het heerlijk om voor de tent boeken te verslinden, dat is iets waar wij buiten de vakanties om bijna niet aan toekomen. Ik lees zelf graag fantasieverhalen of politieke thrillers zoals het westen tegen het oosten. Natuurlijk mag een goed glas wijn en lekker uit eten gaan, hier toevallig in een hotel waar de fietsploeg van Cofidis overnachtte en een van de renners een jongetje een Cofidis shirt gaf, niet aan de vakantie ontbreken.

Tijdens de vakantie ben ik niet echt politiek actief en houd ik het bij het dagelijks lezen van de Barneveldse Krant (digitaal) en als iemand het nodig vindt sta ik hem graag te woord. Ik vind namelijk, dat je als gekozen raadslid 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar hoort te zijn.

Een hartelijke zomergroet,

Roel van den Broek

The post Wat doet Roel van den Broek op zijn vakantie? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51201