CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl Voor Elkaar Thu, 19 Mar 2020 14:49:44 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 http://www.cdabarneveld.nl/wp-content/uploads/2015/01/cropped-CDA-Logo_Small-150x150.jpg CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl 32 32 82914066 Vang vluchtelingenkinderen Lesbos op! http://www.cdabarneveld.nl/vang-vluchtelingenkinderen-lesbos-op/ http://www.cdabarneveld.nl/vang-vluchtelingenkinderen-lesbos-op/#respond Thu, 19 Mar 2020 14:45:03 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51385 Op dit moment lijkt het gehele leven in het teken te staan van het corona-crisis. Maar er is nog een andere crisis is die we niet kunnen vergeten. Lesbos. Ruim 20.000 mensen zitten vast in een kamp waar maximaal 3.000 mensen kunnen zijn. De Griekse minister van burgerbescherming heeft afgelopen oktober al een oproep gedaan […]

The post Vang vluchtelingenkinderen Lesbos op! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Op dit moment lijkt het gehele leven in het teken te staan van het corona-crisis. Maar er is nog een andere crisis is die we niet kunnen vergeten. Lesbos. Ruim 20.000 mensen zitten vast in een kamp waar maximaal 3.000 mensen kunnen zijn. De Griekse minister van burgerbescherming heeft afgelopen oktober al een oproep gedaan om alleenstaande vluchtelingenkinderen door Europese landen op te laten vangen. Met die reden dienen we een motie in (lees deze hier). De situatie is schrijnend, zeker voor deze groep kwetsbare kinderen. Om nog maar over het risico van het coronavirus te zwijgen. Middels deze motie willen we als gemeente Barneveld, in navolging van tal van andere Nederlandse gemeenten, gehoor geven aan deze oproep en het college de oproep doen dit signaal af te geven aan de Nederlandse regering. Deze motie wordt mede ondersteund door Pro ’98, Christenunie, SGP en Burgerinitiatief.

The post Vang vluchtelingenkinderen Lesbos op! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/vang-vluchtelingenkinderen-lesbos-op/feed/ 0 51385
Parkeerboetes Winterfair Garderen geschrapt http://www.cdabarneveld.nl/parkeerboetes-winterfair-garderen-geschrapt/ Wed, 11 Mar 2020 12:42:10 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51380 De vele bezoekers die de Beeldentuin jaarlijks ontvangt levert in de omgeving  een behoorlijke parkeerdruk op. Eigenaar Van Ee lostte dit op door een nieuw parkeerterrein in te richten aan de oude Barneveldseweg. Om dit terrein en de naast gelegen groenstrook (ook eigendom van Van Ee) te bereiken passeert men een bord verboden in te […]

The post Parkeerboetes Winterfair Garderen geschrapt appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De vele bezoekers die de Beeldentuin jaarlijks ontvangt levert in de omgeving  een behoorlijke parkeerdruk op. Eigenaar Van Ee lostte dit op door een nieuw parkeerterrein in te richten aan de oude Barneveldseweg. Om dit terrein en de naast gelegen groenstrook (ook eigendom van Van Ee) te bereiken passeert men een bord verboden in te rijden m.u.v. bestemmingsverkeer. De vraag die dat oproept is natuurlijk zijn de parkerende auto’s  wel of geen bestemmingsverkeer.  Tijdens de drukke dagen van de winterfair hebben verkeersregelaars de parkeerders naar de parkeerplaats en groenstrook geleid. Bij een eerste controle door BOA’s werd het toegestaan om de Oude Barneveldse weg in te rijden naar die bewuste parkeerplaats en groenstrook. Bij een tweede controle was men van mening dat het toch niet mocht en werden er boetes uitgedeeld. Wij hebben er vragen over gesteld of parkerende auto’s op de Oude Barnevedlseweg gezien konden worden als bestemmingsverkeer of niet.

Het college heeft daarop besloten de parkeerboetes in te trekken en de inrit van het parkeerterrein toegankelijk te houden. Daarvoor gaat wel een slagboom geplaatst worden  die de mogelijkheid gaat bieden voor aanwonenden en gasten van hotel Groot Heideborgh om op hun bestemming te komen.

The post Parkeerboetes Winterfair Garderen geschrapt appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51380
Functieveranderingsbeleid niet van toepassing voor de “de Lichtboei” http://www.cdabarneveld.nl/functieveranderingsbeleid-niet-van-toepassing-voor-de-de-lichtboei/ Wed, 11 Mar 2020 10:38:19 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51376 Op de plek van de inmiddels leegstaande school “de Lichtboei” in Kootwijkerbroek  gaat woningbouw plaatsvinden . Om dit gerealiseerd te krijgen was in eerste instantie het functieveranderingsbeleid van toepassing voor twee van de vier vrijkomende stukken grond voor woningbouw. Daarvoor is het nodig zogenaamde sloopmeters aan te kopen van agrarische bedrijven die gestopt zijn met […]

The post Functieveranderingsbeleid niet van toepassing voor de “de Lichtboei” appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Op de plek van de inmiddels leegstaande school “de Lichtboei” in Kootwijkerbroek  gaat woningbouw plaatsvinden . Om dit gerealiseerd te krijgen was in eerste instantie het functieveranderingsbeleid van toepassing voor twee van de vier vrijkomende stukken grond voor woningbouw. Daarvoor is het nodig zogenaamde sloopmeters aan te kopen van agrarische bedrijven die gestopt zijn met hun activiteiten en de bedrijfsgebouwen slopen of niet meer gebruiken. Dit beleid is van toepassing om vrijkomende grond voor  agrarische bebouwing in het buitengebied mogelijk te maken.

Daarmee wordt verrommeling in het buitengebied tegengegaan.  De vrijkomende grond van de school ligt echter in de bebouwde kom en dat was reden om daar vragen over te stellen of het dan wel reëel is om het functieveranderingsbeleid van toepassing te laten zijn. Vrijkomende grond met een maatschappelijke bestemming  binnen de bebouwde kom heeft weinig met verrommeling in het buitengebied te maken was onze stelling.

Het college is echter van mening dat een aantal zijden van het perceel aan het buitengebied grenst en daarom maatwerk toegepast diende te worden. Door nu het functieveranderingsbeleid om te zetten in een storting in het plattelands ontwikkelingsfonds wordt recht gedaan aan het idee dat de grond toch binnen de bebouwde kom grenzen ligt.

The post Functieveranderingsbeleid niet van toepassing voor de “de Lichtboei” appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51376
Warmtevisie: maak de energietransitie voor iedereen betaalbaar http://www.cdabarneveld.nl/warmtevisie-maak-de-energietransitie-voor-iedereen-betaalbaar/ Thu, 06 Feb 2020 15:21:03 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51365 De gemeente Barneveld staat voor een grote opgave in de energietransitie. Zo moeten er de komende 10 jaar jaarlijks 400 woningen van het gas af. Het gaat hier om bestaande woningen. Nieuwbouw woningen zijn hierbij nog niet eens meegerekend. Een grote opgave dat voor het CDA naast zorgvuldigheid, bewustwording ook betaalbaarheid vereist. In de warmtevisie […]

The post Warmtevisie: maak de energietransitie voor iedereen betaalbaar appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De gemeente Barneveld staat voor een grote opgave in de energietransitie. Zo moeten er de komende 10 jaar jaarlijks 400 woningen van het gas af. Het gaat hier om bestaande woningen. Nieuwbouw woningen zijn hierbij nog niet eens meegerekend. Een grote opgave dat voor het CDA naast zorgvuldigheid, bewustwording ook betaalbaarheid vereist.

In de warmtevisie wordt de aanpak gericht via een drietal sporen. 1) Bewustwording 2) Besparen / Isoleren en, 3) Verkennen van technische mogelijkheden

Om uitvoering te geven aan deze warmtevisie en deze opgave moeten we ergens beginnen en een start gaan maken. Daarbij begint het altijd met bewustwording. Een goede eerste stap, maar enkel met bewustwording alleen komen we er niet. Ook met de verdere stappen van besparen, isoleren en het verkennen van technische mogelijkheden zijn we er nog niet. Want naast het feit dat vanuit de kaders voor de warmtevisie expliciet is aangegeven dat het tempo van inwoners leidend is in de warmtetransitie, is er nog een ander belangrijk obstakel. Namelijk betaalbaarheid.

De maatregelen die nodig zijn om van het gas af te komen kunnen zo maar meer dan tienduizend euro gaan kosten. Per woningeigenaar wel te verstaan. En wie kan en wil dat betalen? Als we de warmtevisie doornemen zien we daarin terug dat naar schatting 40%-50% van de woningeigenaren niet door een kredietwaardigheidstoets komt en geen of slechts een beperkt bedrag kan lenen. Hoe gaan we daar dan mee om? En hebben onze inwoners uit de gemeente dan eigenlijk wel een keuze? Hoe graag ze ook mee willen in deze transitie….

Als CDA maken we ons hier zorgen over. De noodzaak van deze warmtevisie kan nog zo hoog zijn en de aanpak nog zo goed, we moeten wel realistisch blijven en stil staan bij onze inwoners die zich zorgen maken over de betaalbaarheid die de energietransitie met zich meebrengt. Laten we om die reden onze ogen dan ook niet sluiten, maar het onderwerp betaalbaarheid blijven meenemen en onderzoeken wat hier mogelijk is. Dus niet alleen in de bewustwording maar ook in financieringsmogelijkheden. Op die manier laten we de mensen die het betreft niet in de kou staan, maar krijgt de warmtevisie ook echt de warmte die het nodig heeft. Een warmte waar we naar toe moeten en die voor iedereen heeft te gelden. Dat heet solidariteit en dat is wat deze visie verdient en nodig heeft.

Als CDA staan we achter de aanpak van de warmtevisie, met daarbij een oproep aan het college: ga aan de slag en zorg dat deze opgave voor iedereen betaalbaar is.

The post Warmtevisie: maak de energietransitie voor iedereen betaalbaar appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51365
Het verschil tussen een bloemist en tuincentrum http://www.cdabarneveld.nl/het-verschil-tussen-een-bloemist-en-tuincentrum/ Wed, 05 Feb 2020 20:33:32 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51361 Het verschil tussen een bloemist en een tuincentrum. Dat is eigenlijk waar dit vraagstuk concreet om draait. Waarom mag een tuincentrum wel een hele dag open op bepaalde feestdagen en een bloemist alleen een halve dag? Dit voorstel zorgt ervoor dat dit gelijk wordt getrokken. Net als voor tal van andere winkels. Als CDA hebben […]

The post Het verschil tussen een bloemist en tuincentrum appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Het verschil tussen een bloemist en een tuincentrum. Dat is eigenlijk waar dit vraagstuk concreet om draait. Waarom mag een tuincentrum wel een hele dag open op bepaalde feestdagen en een bloemist alleen een halve dag? Dit voorstel zorgt ervoor dat dit gelijk wordt getrokken. Net als voor tal van andere winkels.

Als CDA hebben we geen zwaarwegende redenen om tegen dit voorstel te zijn. Net als het college laat weten in haar reactie overigens. De positieve houding van de winkeliersverenigingen is voor ons wel een hele belangrijke. We zien dit als een reparatie, als het creëren van een gelijk speelveld.

We kunnen hier eigenlijk al stoppen met onze bijdrage. Toch vinden we als CDA, nu we het over winkelopenstelling hebben, dat het goed is om ons als CDA nog even duidelijk uit te spreken op dit thema.

Als CDA zijn we tegen de openstelling van winkels op zondag. Recreëren mag, daar zijn in Barneveld ook voldoende mogelijkheden voor. We geloven in een rustdag, voor kerkgang, voor ontspanning, voor familie en vrienden. Iets wat we moeten koesteren. Wanneer er initiatieven komen om op zondag de winkels te openen, zullen we daar negatief op reageren.

Dit voorstel is duidelijk van een andere orde. We stemmen hiervoor om zodoende een gelijk speelveld te creeëren. Voor de bloemist en het tuincentrum.

The post Het verschil tussen een bloemist en tuincentrum appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51361
Anne van der Meer volgt Tamara van den Broek op in CDA-fractie http://www.cdabarneveld.nl/anne-van-drie-volgt-tamara-van-den-broek-op-in-cda-fractie/ Wed, 22 Jan 2020 08:24:32 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51351 Tamara van den Broek-Westerneng zal op 22 april 2020 afscheid nemen  als raadslid wegens een vertrek naar Australië voor een jaar. Haar plaats zal worden ingenomen door Anne van Drie-van der Meer (rechts op de foto).   Tamara: “Na een periode van ruim 2 jaar zal ik tussentijds afscheid nemen van het raadswerk in de gemeente Barneveld om samen […]

The post Anne van der Meer volgt Tamara van den Broek op in CDA-fractie appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Tamara van den Broek-Westerneng zal op 22 april 2020 afscheid nemen  als raadslid wegens een vertrek naar Australië voor een jaar. Haar plaats zal worden ingenomen door Anne van Drie-van der Meer (rechts op de foto). 
 
Tamara: “Na een periode van ruim 2 jaar zal ik tussentijds afscheid nemen van het raadswerk in de gemeente Barneveld om samen met mijn gezin een lang gekoesterde droom te laten uitkomen. Wij vertrekken op 28 mei 2020 voor een periode van een jaar naar Sydney (Australië) om te gaan genieten van het Australische leven. Alhoewel ik ontzettend uitkijk naar wat Sydney ons gaat brengen voelt het erg dubbel om hier afscheid te nemen.”
Ik kijk terug op een leerzame en fijne periode en ben dankbaar voor het vertrouwen en alle kansen, mogelijkheden en mensen die hierbij op mijn pad zijn gekomen.” Het CDA bedankt Tamara voor haar inzet in de fractie de afgelopen periode en wenst haar een goede tijd in Australië toe. 

Het CDA heeft Anne van Drie – van der Meer (27 jaar, Barneveld) bereid gevonden om de beschikbare plaats in te nemen. Momenteel is ze ook bestuurslid van het CDA Barneveld, maar stopt hiermee in verband met haar aankomende raadslidmaatschap. Hierop vooruitlopend wordt zij in de raad van 5 februari voorgedragen als commissielid. 

Anne is getrouwd, moeder van een dochter (1 jaar) en werkzaam in IT. Anne: “In 2019 werd aan mij gevraagd of ik bestuurslid wilde zijn voor het CDA Barneveld: daar hoefde ik geen twee keer over na te denken. Binnen deze korte tijd in het bestuur krijg ik nu de eer om deel uit te maken van de fractie: een verantwoordelijkheid waar ik mij graag voor ga inzetten.”
“Samen met de fractie ga ik 
er voor zorgen dat wij, vanuit onze christelijke beginselen en visie, waarde blijven toevoegen aan onze mooie gemeente en haar inwoners. Met name jeugd en gezin zijn voor mij belangrijke speerpunten waar ik mij op wil richten.” We zijn als CDA blij dat we Anne kunnen voordragen als nieuw fractielid en wensen haar veel succes en wijsheid toe.  

The post Anne van der Meer volgt Tamara van den Broek op in CDA-fractie appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51351
BEZOEK STATENFRACTIE CDA GELDERLAND AAN BARNEVELD http://www.cdabarneveld.nl/bezoek-statenfractie-cda-gelderland-aan-barneveld/ Sat, 21 Dec 2019 11:42:34 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51347 De fractie van CDA Gelderland en gedeputeerde Peter Drenth hebben op woensdag 18 december een bezoek gebracht aan Barneveld. Doel van het bezoek was om actief op zoek te gaan naar het geluid vanuit de agrarische sector, de arbeidsmarkt en de actuele politiek. De Barneveldse CDA-fractie en haar bestuursleden waren ook aanwezig bij de bijeenkomst, […]

The post BEZOEK STATENFRACTIE CDA GELDERLAND AAN BARNEVELD appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De fractie van CDA Gelderland en gedeputeerde Peter Drenth hebben op woensdag 18 december een bezoek gebracht aan Barneveld. Doel van het bezoek was om actief op zoek te gaan naar het geluid vanuit de agrarische sector, de arbeidsmarkt en de actuele politiek. De Barneveldse CDA-fractie en haar bestuursleden waren ook aanwezig bij de bijeenkomst, net als wethouder Didi Dorrestijn.

Samenwerking gemeente en provincie

Uiteraard stond het onderwerp stikstof op het programma. Om te kijken wat er in de gemeente Barneveld van belang is, spraken de aanwezigen in het Pluimveemuseum met agrariër Gert van Middendorp en adviseur buitengebied Addy Ruitenbeek van Struikhoeve Advies.

,,Het was goed om de informatie rondom de enorme hoeveel regelgeving voor boeren uit eerste hand te horen. Het verhaal en de ervaringen van deze mannen, aangevuld met de actuele ontwikkelingen uit de provinciale politiek, geeft voor ons aan hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven, omdat we het samen moeten oplossen”, aldus fractievoorzitter Daan de Vries.

In het kader van onderwijs werd vervolgens de gloednieuwe Barneveldse Techniek Opleiding bezocht. Manager Annelies de Graaf en Bestuurder Henk van Ee informeerden de politici over het gloednieuwe initiatief en hoe succesvol de eerste jongeren al zijn in hun opleiding. Met trots werd verteld dat alle jongeren afgelopen week waren geslaagd voor hun praktijkexamen lassen, wat vrij uniek is voor eerstejaars studenten. “Dit is een mooi initiatief van het Barneveldse bedrijfsleven en de Onderwijsinstellingen. Het verdient alle aandacht en support van de overheid”, vertelde de wethouder Didi Dorrestijn aan de Gelderse Statenleden.

Als laatste onderdeel van de dag stond het bespreken van de actuele ontwikkelingen op het programma en hoe we de samenwerking tussen Barneveld en de provincie verder kunnen verbeteren. ,,Onderwerpen als duurzaamheid en wonen zijn aan bod geweest”, aldus De Vries. “Als fractie vonden wij het een geslaagde ontmoeting om met elkaar samen verder te kunnen bouwen aan een sterk Barneveld.”

The post BEZOEK STATENFRACTIE CDA GELDERLAND AAN BARNEVELD appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51347
‘De kou in om anderen niet in de kou te laten staan, hartverwarmend’ http://www.cdabarneveld.nl/de-kou-in-om-anderen-niet-in-de-kou-te-laten-staan-hartverwarmend/ Fri, 20 Dec 2019 17:00:15 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51337 “Wat een fantastische mijlpaal voor zo’n prachtig evenement, twintig jaar! Samen duiken om het verschil te maken en te helpen met de projecten van World Servants. Als CDA Barneveld zijn we trots op al die deelnemers die eraan..

The post ‘De kou in om anderen niet in de kou te laten staan, hartverwarmend’ appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Op de foto Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA (links) en Daan de Vries van CDA Barneveld.

“Wat een fantastische mijlpaal voor zo’n prachtig evenement, twintig jaar! Samen duiken om het verschil te maken en te helpen met de projecten van World Servants. Als CDA Barneveld zijn we trots op al die deelnemers die eraan willen bijdragen dat de leefomstandigheden van zoveel mensen die in armoede leven, blijvend worden verbeterd.” Aan het woord is CDA-fractievoorzitter Daan de Vries, die het belangrijke CDA-thema ‘Zorg voor elkaar’ in de Dive2Change toegepast ziet.

Het startschot  voor de duik wordt dit jaar gelost door Tweede Kamerlid Jaco Geurts. “Omdat ik in Voorthuizen woon, ben ik ook al snel betrokken bij de lokale politiek en activiteiten. De CDA fractie spreek ik regelmatig. Het is fantastisch dat het CDA dit evenement sponsort. Met trots wil ik dan ook het startschot geven voor de honderden kanjers die het koude water in duiken.”

Fractievoorzitter Daan vult aan: “Als mensen zijn we verantwoordelijk voor elkaar. Samen leven, voor elkaar. Zeker de minderbedeelden in onze wereld hebben keihard hulp nodig en het is mooi te zien dat de Dive2Change hier een bijdrage aan levert. Vanuit de gemeentelijke, maar ook vanuit de landelijke politiek willen we dergelijke evenementen van harte onder de aandacht brengen. Dit initiatief laat concreet zien hoe mensen voor elkaar kunnen klaarstaan. De kou in om anderen niet in de kou te laten staan, hartverwarmend.”

The post ‘De kou in om anderen niet in de kou te laten staan, hartverwarmend’ appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51337
CDA wil grip houden op plaatsing windmolens http://www.cdabarneveld.nl/cda-wil-grip-houden-op-plaatsing-windmolens/ Fri, 13 Dec 2019 16:06:12 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51334 Duidelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Dat is waar inwoners van onze gemeente recht op hebben. Dat vraagt ook om een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Eerlijk zijn over wat je zegt, betrouwbaar zijn in wat je doet en rechtvaardig zijn in wie je bent. Dit is bij het CDA vervat in de waarde van publieke gerechtigheid en […]

The post CDA wil grip houden op plaatsing windmolens appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Duidelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Dat is waar inwoners van onze gemeente recht op hebben. Dat vraagt ook om een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Eerlijk zijn over wat je zegt, betrouwbaar zijn in wat je doet en rechtvaardig zijn in wie je bent. Dit is bij het CDA vervat in de waarde van publieke gerechtigheid en dat is waar het CDA voor staat. Ook in de gemeente Barneveld.

De discussie over de windmolens richt zich wederom op de locatie Zeumeren. Het betreft hier echter een groter verhaal: de hele gemeente Barneveld. Daar richten we ons op. Op 30 januari dit jaar heeft de raad de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld als voorbereiding op de Structuurvisie Windenergie. Daar heeft het CDA zorgvuldigheid betracht, duidelijkheid gegeven en ingestemd met de NDR. Duidelijkheid is nodig om te voorkomen dat er her en der initiatieven ontpoppen door de hele gemeente. Het CDA wil in het kader van zorgvuldigheid graag grip houden op de gewenste/mogelijke locaties voor windmolens. Dit kan door het vaststellen van een structuurvisie. Deze structuurvisie zorgt er voor dat er beleid is, waarin mogelijke locaties onderbouwd worden aangemerkt of uitgesloten. Hierdoor kan de gemeenteraad dus sturen op locaties waar initiatieven voor het plaatsen van windmolens mogelijk zijn.

In de gemeente Barneveld is ervoor gekozen om het hele grondgebied van de gemeente te onderzoeken en daar op voorhand geen gebieden van uit te sluiten. Wij vinden dat geen enkel dorp op voorhand kan worden uitgesloten. Dit vindt het CDA zorgvuldig en schept duidelijkheid. Op voorhand gehoor geven aan één dorp, is niet te verkopen aan de andere dorpen en is niet in het belang van het dorp zelf.

De structuurvisie zorgt voor een gedegen onafhankelijk onderzoek. Als raad stellen we deze structuurvisie met daarin de door ons gewenste en geschikt geachte gebieden vast op basis van goede ruimtelijk relevante argumenten. Dit is voor Zeumeren ook belangrijk; als Zeumeren niet in de structuurvisie komt, dan zijn er redenen om deze locatie af te wijzen. Dit blijkt ook uit de reactie van advocaat Tycho Lam. Naast dat we het niet kunnen verkopen naar de andere dorpen, zijn we er ook van overtuigd dat het ook belangrijk is voor Zeumeren zelf om deze locatie mee te nemen in het onderzoek.

In onze vorige bijdrage over dit onderwerp hebben we gevraagd om een second opinion; een reactie op de legal opinion van de advocaat van het actiecomité. Want: wat is nu de juridische waarheid? (ieder heeft zijn eigen waarheid). Er werd uiteindelijk besloten tot een gesprek. Een gesprek tussen de twee juristen heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Het alternatief was een reactie van Lam op de legal opinion van Veltman. We kregen daardoor duidelijkheid en zorgvuldigheid. Een verdere juridische discussie draagt niet bij aan de duidelijkheid.

Samenvattend, als er geen structuurvisie wordt vastgesteld ben je in feite alle sturing kwijt en kunnen er overal – dus ook op plaatsen die wij niet willen – initiatieven voor plaatsing van windmolens oppoppen die we vervolgens met geen mogelijkheid tegen kunnen houden. Er is dan immers geen beleid om te kunnen toetsen. Het CDA houdt hier graag grip. En voor grip is beleid nodig. Beleid dat duidelijk is, beleid dat zorgvuldig tot stand komt en beleid op basis waarvan we kunnen sturen op locaties. Duidelijkheid en zorgvuldigheid, dat is wat de inwoners van Barneveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Voorthuizen, Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek en Kootwijk; oftewel de hele Barneveldse samenleving verdient.

Maarten Schipper Raadslid CDA

The post CDA wil grip houden op plaatsing windmolens appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51334
De Railterminal weer terug op de agenda http://www.cdabarneveld.nl/de-railterminal-weer-terug-op-de-agenda/ Tue, 19 Nov 2019 10:11:25 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51331 Dankzij een motie van het CDA heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad ingestemd het vervolgonderzoek naar de komst van een railterminal een nieuwe impuls te geven. Nadat begin juni van dit jaar de intentieverklaring verliep voor de komst van een railterminal in Barneveld leek het vervolgonderzoek op dood spoor te belanden. Initiatiefnemer AZ Industrials, […]

The post De Railterminal weer terug op de agenda appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Dankzij een motie van het CDA heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad ingestemd het vervolgonderzoek naar de komst van een railterminal een nieuwe impuls te geven.

Nadat begin juni van dit jaar de intentieverklaring verliep voor de komst van een railterminal in Barneveld leek het vervolgonderzoek op dood spoor te belanden. Initiatiefnemer AZ Industrials, het bedrijfsleven en onze lokale overheid wezen naar elkaar met redenen waarom het project geen vervolg meer leek te krijgen.

De BIK sprak haar verbazing uit over het feit dat de verklaring verlopen was en benadrukte in de commissie vergadering over dit onderwerp het belang voor het bedrijfsleven van de komst van een dergelijke terminal.

In 2025 wil de Rotterdamse haven 40% minder containers over de weg laten vervoeren waardoor railterminals in Nederland kansrijk kunnen zijn. Tegenstanders claimen een toename van goederenverkeer in de omgeving van Barneveld wat een toename van CO2 uitstoot tot gevolg zal hebben. Vrachtwagens die nu uit Rotterdam komen richting Duitsland vervuilen echter al als ze Barneveld passeren over de A1 en hoeven het traject Rotterdam Barneveld niet meer af te leggen. Winst dus voor de uitstoot van CO2 ingeval de railterminal in Barneveld komt.

De op- en overslag van containers en bulkgoederen biedt echter ook veel kansen voor onder andere de transportbedrijven in onze regio. Kortom ons bedrijfsleven kan profiteren van de komst van een dergelijke railterminal.

The post De Railterminal weer terug op de agenda appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51331