CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl Voor Elkaar Fri, 22 Feb 2019 13:50:00 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.8 http://www.cdabarneveld.nl/wp-content/uploads/2015/01/cropped-CDA-Logo_Small-150x150.jpg CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl 32 32 82914066 Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers http://www.cdabarneveld.nl/mona-keijzer-in-gesprek-met-foodvalley-ondernemers/ http://www.cdabarneveld.nl/mona-keijzer-in-gesprek-met-foodvalley-ondernemers/#respond Tue, 12 Feb 2019 17:20:38 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51085   “Bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau moeten lef tonen om de snelheid van ondernemers bij te houden”. Dat was het advies van Mona Keijzer aan de aanwezige bestuurders en ondernemers bij de netwerkbijeenkomst die door CDA Gelderland en de lokale afdelingen van het CDA was georganiseerd. Na een bezoek aan het nieuwe hoofdkantoor […]

The post Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers appeared first on CDA Barneveld.

]]>
 

“Bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau moeten lef tonen om de snelheid van ondernemers bij te houden”. Dat was het advies van Mona Keijzer aan de aanwezige bestuurders en ondernemers bij de netwerkbijeenkomst die door CDA Gelderland en de lokale afdelingen van het CDA was georganiseerd.

Na een bezoek aan het nieuwe hoofdkantoor van Vreugdenhil in Nijkerk schoof de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan tafel bij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit de Gelderse Food Valley gemeenten. In de showroom van Auto Versteeg Buurman in Voorthuizen ontstond een levendig en ontspannen gesprek tussen de ondernemers en de Staatssecretaris.

In een paneldiscussie werd aansluitend besproken wat de Provincie Gelderland kan leren van de Gemeente Barneveld, dat al twee keer tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland is uitgeroepen. Jan Wessels van de Gemeente Barneveld, Bert Komdeur, CDA Statenlid, Gijs Eikelenboom van de BIK en Mona Keijzer spraken met elkaar over het creëren van de juiste omstandigheden om MKB en familiebedrijven optimaal te ondersteunen.

“Het MKB en de familiebedrijven samen met de agrarische sector vormen het kloppend hart van de Food Valley. Juist de provincie als ‘middenbestuur’ kan vanuit een unieke positie de regie pakken in het ondersteunen en verbinden van het MKB en de innovatie uit de regio met kennisinstituten zoals de Wageningen Universiteit”, aldus Bert Komdeur, nummer 7 op de lijst voor de komende Provinciale Statenverkiezing. Mona Keijzer vulde Bert aan dat de kennis van de Wageningen Universiteit er niet alleen is voor de grote bedrijven, maar ook voor de MKB en familiebedrijven. Die kennis en innovatie zit tenslotte in de regio. Een uitgelezen kans voor de provincie om dat samen te brengen!

Namens de Gemeente Barneveld gaf Jan Wessels, in 2017 uitgeroepen tot de beste economische ambtenaar van Nederland, gaf aan dat zij hebben geïnvesteerd in goede verstandhoudingen, tijdige en eerlijke communicatie en samenwerkingen met ondernemers om zaken echt mogelijk maken. “Ook als het complex wordt door bijvoorbeeld ingewikkelde provinciale vergunningstrajecten. Denk dan als provincie actief mee en zorg voor snelle en simpele besluitvorming over subsidies”.

Gijs Eikelenboom wees de aanwezigen op de co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid om te komen tot een strategische agenda voor de regio en riep de aanwezigen op hun input hierop vooral kenbaar te maken. Door nu met elkaar in gesprek te gaan, zorgen dat we tijdig nadenken over beleid en snel kunnen acteren. “Ook hier ligt een mooie kans én taak voor de Provincie”.

  1. De ondernemers gaven aan dat dit ook al op kleine schaal kan: “kom eens per jaar eens langs voor een kop koffie, zodat je tijdig op de hoogte van onze ideeën en wensen!”.

The post Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/mona-keijzer-in-gesprek-met-foodvalley-ondernemers/feed/ 0 51085
Verhogen van de Starterslening wenselijk? http://www.cdabarneveld.nl/verhogen-van-de-starterslening-wenselijk/ Fri, 01 Feb 2019 16:16:27 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51081 Vandaag, 30 januari 2019, ligt voor ons een helder voorstel wat het CDA betreft. De Starterslening is een fijne tegemoetkoming vanuit de gemeente om de woningmarkt beter bereikbaar te maken voor starters. Meebewegen met de huidige woningmarkt is tot op zekere hoogte dan ook van belang om de doelgroep die we met deze regeling voor ogen […]

The post Verhogen van de Starterslening wenselijk? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Vandaag, 30 januari 2019, ligt voor ons een helder voorstel wat het CDA betreft. De Starterslening is een fijne tegemoetkoming vanuit de gemeente om de woningmarkt beter bereikbaar te maken voor starters. Meebewegen met de huidige woningmarkt is tot op zekere hoogte dan ook van belang om de doelgroep die we met deze regeling voor ogen hebben, te kunnen blijven bedienen. Wel kunnen we ons afvragen hoever we hier mee door moeten gaan?

Een verhoging naar € 30.000, zoals voorgesteld door de SGP, lijkt op het eerste gezicht geen gekke gedachte. De vraag is echter of dit bijdraagt aan de functie en het doel van de Starterslening. Heeft deze verhoging daadwerkelijk een functie als het gaat om het laatste stapje bij de aankoop van een eerste woning? Zijn starters wel toe aan deze stap als ze met de huidige € 25.000 en de voorgestelde verhoging van de koopsom naar € 260.000 over onvoldoende middelen beschikken?

Daarbij is er sinds kort meer ruimte om tot € 15.000 extra te lenen voor een woning met EPC 0 of lager, waarbij het extra geleende bedrag buiten de inkomenstoets wordt gehouden. Zijn dergelijke regelingen niet een mooi alternatief of aanvulling, die tevens een bijdrage levert aan de duurzaamheid.

Het verhogen van de Starterslening op basis van woonlasten is wat het CDA betreft wat kort door de bocht. Hier werken immers meer zaken in door. We bevinden ons daarbij ook nog eens op het toppunt van de markt, is dit wel het juiste moment en ijkpunt om de hoogte van de Startersregeling bij te stellen? Om met een verhoging naar € 30.000 even veel starters de mogelijkheid te kunnen geven om een beroep te doen op de starterslening is er een extra dotatie aan het beschikbare budget benodigd van € 150.000. Om de Starterslening vervolgens te continueren zal er jaarlijks extra budget nodig zijn, hoe gaan wij hier op de lange termijn dan mee om? Deze extra dotaties werken door in de schuldpositie van de gemeente, terwijl wij juist met elkaar hebben gesproken over het terugbrengen van deze schuldpositie. Laten we deze koers met elkaar vasthouden.

Laten we de focus houden op het vergroten van de bereikbaarheid van de woningmarkt voor starters. Ze helpen met het laatste stapje als het op eigen kracht nog net niet lukt om hun handtekening onder een eerste koopcontract te zetten. Aan de omvang van dit laatste stapje zit echter een grens en die is wat het CDA betreft nu bereikt.

U begrijpt hieruit dat we instemmen met het voorliggende besluit, maar dat we niet in zullen stemmen met de verhoging van het bedrag zoals dat door de SGP wordt voorgesteld.

Alhoewel wij de Barneveldse jongeren de ruimere regels wel gunnen, is de starterslening niet het instrument om ze op deze manier een voorkeurspositie te geven!

Tamara van den Broek

The post Verhogen van de Starterslening wenselijk? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51081
Beleidsplan sociaal domein ‘Mensen voorop’ is vastgesteld http://www.cdabarneveld.nl/beleidsplan-sociaal-domein-mensen-voorop-is-vastgesteld/ Fri, 01 Feb 2019 16:04:04 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51077 Vandaag, 30 januari 2019 bespreken we het beleidsplan Sociaal Domein. Onze complimenten voor dit integrale, overzichtelijke en mooie plan! Omwille van de tijd zullen wij ons beperken tot 1 punt waar wij kort op in willen gaan. Barneveld is met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In […]

The post Beleidsplan sociaal domein ‘Mensen voorop’ is vastgesteld appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Vandaag, 30 januari 2019 bespreken we het beleidsplan Sociaal Domein. Onze complimenten voor dit integrale, overzichtelijke en mooie plan! Omwille van de tijd zullen wij ons beperken tot 1 punt waar wij kort op in willen gaan.

Barneveld is met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In Barneveld zitten we ver onder de door het RIVM gestelde ‘veilige’ norm van 95%, afgelopen jaar zaten we wederom ruim onder de 70%. Dat Barneveld voorop loopt als het gaat om extra aandacht en vaccinatieconsulten kan dan ook niet anders, we moeten wel.

 Het CDA vindt het dan ook van groot belang dat de gemeente deze actieve houding in blijft nemen en waar mogelijk extra inzet op voorlichting. Vaccineren is immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar heeft ook invloed op de gehele samenleving. De volksgezondheid is hier in geding. We blijven graag op de hoogte van de resultaten, bijvoorbeeld door middel van een tussentijdse evaluatie. Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van het extra consult en wat is de doorwerking hiervan op de vaccinatiegraad? Graag een reactie van het college.

Verder zijn we enthousiast over het voorstel van de wethouder om een GGD arts uit te nodigen en horen we graag op welke termijn we een datum tegemoet kunnen zien.

Tenslotte, we zijn blij met dit beleidsplan en zullen hier van harte mee instemmen.

 Tamara van den Broek

The post Beleidsplan sociaal domein ‘Mensen voorop’ is vastgesteld appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51077
Wijziging van de APV wenselijk? http://www.cdabarneveld.nl/wijziging-van-de-apv-wenselijk/ Thu, 31 Jan 2019 13:54:48 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51071 De bedreigde burgemeester werd uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2018. Een ietwat dubbele onderscheiding. Aan de ene kant een mooie steun in de rug, aan de andere kant kwalijk dat dit de winnaar moet zijn. De maatschappelijke ontwikkeling waarin we zien dat de burgemeester een steeds prominentere rol krijgt in de bestrijding van georganiseerde […]

The post Wijziging van de APV wenselijk? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De bedreigde burgemeester werd uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2018. Een ietwat dubbele onderscheiding. Aan de ene kant een mooie steun in de rug, aan de andere kant kwalijk dat dit de winnaar moet zijn. De maatschappelijke ontwikkeling waarin we zien dat de burgemeester een steeds prominentere rol krijgt in de bestrijding van georganiseerde misdaad, is echter een gegeven. Ook in Barneveld denken we na over hoe de burgemeester het best zijn ambt kan uitvoeren. Daarom bespreken we vanavond de wijziging van deze APV.

Deze wijziging heeft twee hoofdpunten: 1) de mogelijkheid voor een burgemeester om panden wegens illegale praktijken te sluiten. 2) het opleggen van een dwangsom wegens het beschikbaar hebben van harddrugs. Wijzigingen die wat betekenen voor de handelswijze en -ruimte voor de burgemeester, politie en ook de BOA’s. De mogelijkheid om nu sneller te handelen dan het strafrecht, door middel van bestuursrecht bleek in de commissievergaderingen een welkome aanpassing van de APV.

Dat er zowel vanuit het gemeentebestuur als de politie positief wordt gereageerd op deze wijzigingen trekt het CDA al voor een groot gedeelte over de streep. Toch blijven de eerder gedeelde zorgen voor gedeelte bestaan. Wat betekent de mogelijkheid van het sluiten van panden, voor de veiligheid van onze burgemeester? En hoe controleren we het ‘voorhanden hebben’ van drugs? Vragen die vooral in de praktijk een antwoord kunnen krijgen. De positieve kanten van deze maatregelen is ons echter ook helder. Als er op deze manier nog betere mogelijkheden zijn om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid, dan moet je daar positief tegenover staan.

U merkt vast een zeker een soort van worsteling aan onze kant. Misschien is dit nog wel het best te benoemen met het volgende: het risico bestaat dat het bestuursrecht het strafrecht in de wielen rijdt. Het zorgvuldige, maar soms langzame strafrecht versus het daadkrachtige, maar soms te snelle bestuursrecht. Afstemming en informatiedeling blijft hierbij essentieel: nogmaals, de praktijk zal het uitwijzen.

Al met al zien wij niet voldoende rode seinen om tegen deze wijzigingen te stemmen. Wel willen we aan de portefeuillehouder vragen om de raad na een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, bij te praten over ontwikkelingen, met ook aandacht voor deze nieuwe mogelijkheden. Graag hier een reactie op.

Daan de Vries

The post Wijziging van de APV wenselijk? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51071
Gebruik van alcohol terugdringen in het verkeer http://www.cdabarneveld.nl/gebruik-van-alcohol-terugdringen-in-het-verkeer/ Thu, 31 Jan 2019 13:50:38 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51068 Dat juist de jongerenraad met een initiatiefvoorstel is gekomen over terugdringing van alcohol gebruik bij jongeren vinden wij als CDA een compliment waard. Er gaat flink ingezet worden op bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. Wij zijn wel verbaasd over het bedrag dat daar voor ingezet gaat worden …. 50.000 Euro, en […]

The post Gebruik van alcohol terugdringen in het verkeer appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Dat juist de jongerenraad met een initiatiefvoorstel is gekomen over terugdringing van alcohol gebruik bij jongeren vinden wij als CDA een compliment waard. Er gaat flink ingezet worden op bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.

Wij zijn wel verbaasd over het bedrag dat daar voor ingezet gaat worden …. 50.000 Euro, en wat gaan wij daarvan terugzien? Wat voor eindresultaat hebben wij hiermee voor ogen? Is er bijvoorbeeld sprake van een meting achteraf van het aantal afgenomen ongelukken of gaan wij achteraf jongeren enquêteren of ze door de campagne ook bewuster geworden zijn van de gevaren van alcohol in het verkeer?

Wij zijn in gesprek gegaan met de jongerenraad en hebben hen de vraag voorgelegd wat zij vonden van het toevoegen van drugs aan deze bewustwordingscampagne. De Jongerenraad is van mening dat drugsgebruik in het verkeer een andere aanpak vraagt dan alcoholgebruik. Ze baseren zich daarbij onder andere op gesprekken met verkeersdeskundigen. Een campagne tegen drugsgebruik zou op zich moeten staan en ook niet gefaseerd ingevoerd moeten worden zoals de wethouder in de commissie suggereerde.

Hoe goed bedoeld deze toevoeging ook is, en waar wij in eerste instantie ook van dachten dat het eenvoudig toe te voegen was, zijn wij nu van mening dat wij het advies van de jongerenraad moeten volgen. Wij roepen de jongerenraad dan ook op om met een nieuw initiatief te komen voor een drugs gerelateerde campagne.

Wel vragen wij een toezegging van de wethouder om in die gevallen waar drugs makkelijk in te passen zijn dit ook te doen. Wij zullen dan ook het amendement van de CU niet steunen.

Collega Flier heeft (of zal) een amendement in(ge)dien(t)en dat oproept ook ondernemers op te nemen als doelgroep voor deze campagne. De vraag is dan vervolgens welke ondernemers zijn dat dan? Zijn dat de detailhandel, het midden- en kleinbedrijf, de bouw en de industrie? Wij zien de ondernemers ook als mogelijke doelgroep maar door de omvang zou ook hier mogelijk met een apart voorstel naar gekeken moeten worden. Ze vallen op dit moment in ieder buiten de context van dit voorstel. Wij horen graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

Roel van den Broek

 

 

The post Gebruik van alcohol terugdringen in het verkeer appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51068
De warmtevisie komt er aan! http://www.cdabarneveld.nl/de-warmtevisie-komt-er-aan/ Thu, 31 Jan 2019 13:43:41 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51065 De warmtevisie komt eraan en vandaag (30 januari 2019) kunnen we het college wat kaders meegeven die gehanteerd kunnen worden bij het opstellen van deze visie. De hele energietransitie zal veel impact hebben op iedereen en daarom is het belangrijk om dit hele traject zorgvuldig aan te pakken. Wij zijn dus tevreden over de aanpak […]

The post De warmtevisie komt er aan! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De warmtevisie komt eraan en vandaag (30 januari 2019) kunnen we het college wat kaders meegeven die gehanteerd kunnen worden bij het opstellen van deze visie. De hele energietransitie zal veel impact hebben op iedereen en daarom is het belangrijk om dit hele traject zorgvuldig aan te pakken. Wij zijn dus tevreden over de aanpak van het college door ons eerst de gelegenheid te geven om kader te stellen voordat de hele warmtevisie aan bod komt.

De kaders die er liggen in het voorstel bevatten in grote lijnen de zaken die wij graag nader uitgewerkt terug willen zien in de warmtevisie. Hier en daar zouden wel nog wel wat aan kunnen vullen of aan kunnen scherpen, maar echte omissies zitten er wat ons betreft niet in.

De trias energetica, eerst bewustwording, daarna bezuinigen en isoleren en daarna pas de techniek komt terug in de kaderstelling en kan wat ons betreft niet genoeg benadrukt worden.

Ik wil een paar aandachtpunten toch kort benoemen:

  • U noemt drie oplossingen zonder daar een bepaalde prioritering aan te geven. Wij hebben met namen voor de oudere delen van de bestaande voorraad voorkeur voor warmtenet.
  • Het buurtniveau is een prima uitgangspunt , maar niet alle buurten zijn homogeen van samenstelling. Er kunnen soms grote verschillen zijn in soort woningen, bouwjaar, financieringscategorie en inkomen van de bewoners. Vooral de groep eigenaar bewoners met en klein inkomen is kwetsbaar.
  • Verder is de betaalbaarheid voor de bewoners en het beperken van de investering voor de te treffen voorzieningen een heel belangrijk punt. We moeten ons realiseren dat ons kabinet met een ongelooflijk ambitieuze klimaatwet komt, maar alle kosten ervan vooralsnog bij de burgers neerlegt.
  • Dus in wil graag pleiten voor een optimale betrokkenheid en zeggenschap van de bewoners zelf en een grote dosis GBV bij de gemeente bij de hele aanpak van de energietransitie en de snelheid ervan.

Het CDA stemt in met deze kaderstelling en wij zien de warmtevisie met veel belangstelling tegemoet.

Arjan Westerneng

The post De warmtevisie komt er aan! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51065
Het nieuwe dorpshuis in Voorthuizen gaat er komen! http://www.cdabarneveld.nl/het-nieuwe-dorpshuis-in-voorthuizen-gaat-er-komen/ Thu, 31 Jan 2019 09:30:42 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51061 Als raad stellen we vanavond, 30 januari 2019, het bestemmingsplan Kromme-Akker-Zuid vast. Oftewel: een plan om het dorpshuis, een school en een sporthal te kunnen realiseren. Een plan waar het CDA blij van wordt, achter staat en waar Voorthuizen trots op kan zijn. Het CDA wil daar toch nog drie punten uit lichten. Communicatie We […]

The post Het nieuwe dorpshuis in Voorthuizen gaat er komen! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Als raad stellen we vanavond, 30 januari 2019, het bestemmingsplan Kromme-Akker-Zuid vast. Oftewel: een plan om het dorpshuis, een school en een sporthal te kunnen realiseren.

Een plan waar het CDA blij van wordt, achter staat en waar Voorthuizen trots op kan zijn. Het CDA wil daar toch nog drie punten uit lichten.

  1. Communicatie

We waren blij dat bij het totstandkomen van dit plan de inwoners werden betrokken. Althans…….dat was de bedoeling. Nu lezen en horen we (weer) dat de communicatie in dit proces niet goed is verlopen.

Het CDA wil het college op het hart drukken de communicatie in de toekomst beter te laten verlopen. Dat het punt van communicatie hier naar voren komt, staat namelijk niet op zichzelf. Doe er wat mee, trekt het u aan en ga daar mee aan de slag. Temeer daar we juist burgerinitiatieven en inspraak van burgers toejuichen. Communicatie is daarom onontbeerlijk. Gisteren las ik in de BK dat de gemeente Barneveld 2e is geworden als ‘beste werkgever’ in de categorie gemeenten. Wat zou het mooi zijn als ik over een jaar kan zeggen dat de inwoners van Barneveld zeggen dat de gemeente Barneveld de ‘beste gemeente’ is qua communicatie.

2. Verkeerstoename Bakkersweg en Kromme Akker

Bij de commissievergadering heeft het CDA haar zorgen geuit over de verkeersafwikkeling aan de Bakkersweg en bij de Kromme Akker. We zijn blij met de toezegging van de wethouder die tijdens de commissie heeft aangegeven dat er eerst duidelijkheid zal komen over de afwikkeling van het verkeer (verkeersbesluit) voordat er aan dit bestemmingsplan uitvoering zal worden gegeven.

3. Tweede fietsbrug

Tot slot wil het CDA nog terugkomen op de suggestie die tijdens de commissievergadering is gedaan om een tweede fietsbrug te realiseren. Met een tweede fietsbrug zal het verkeer beter verspreid worden en wat dat betreft zal het CDA deze 2e fietsbrug dan ook van harte toejuichen. Toch zien we hier graag nog een toezegging van de wethouder dat die er ook daadwerkelijk komt.

Kort en goed: ga nu daadwerkelijk aan de slag met communicatie, zorg voor een goede verkeersafwikkeling van de Bakkersweg en Kromme Akker en realiseer een tweede fietsbrug. Het CDA wordt dan niet alleen blijer, maar Voorthuizen wordt dan ook nog mooier.

The post Het nieuwe dorpshuis in Voorthuizen gaat er komen! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51061
Onderzoek naar windmolens in de hele gemeente Barneveld http://www.cdabarneveld.nl/onderzoek-naar-windmolens-in-de-hele-gemeente-barneveld/ Wed, 30 Jan 2019 20:13:31 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51058 Wij hebben als gemeente een duurzaamheidsambitie vastgelegd. Daarin kiezen we voor een mix van duurzame energiebronnen die de huidige fossiele energiebronnen vervangen. Duurzame energiebronnen zijn zon, wind, biogas, aardwarmte. Hiervan is een mix nodig want met 1 enkele bron gaan we het niet redden. Er zijn bronnen zoals zon en wind die technisch, financieel en […]

The post Onderzoek naar windmolens in de hele gemeente Barneveld appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Wij hebben als gemeente een duurzaamheidsambitie vastgelegd. Daarin kiezen we voor een mix van duurzame energiebronnen die de huidige fossiele energiebronnen vervangen. Duurzame energiebronnen zijn zon, wind, biogas, aardwarmte. Hiervan is een mix nodig want met 1 enkele bron gaan we het niet redden. Er zijn bronnen zoals zon en wind die technisch, financieel en praktisch al zo ver ontwikkeld zijn dat ze eenvoudig en snel inzetbaar zijn. Deze bronnen hebben we voor de korte termijn nodig om snel onze (tussen) doelstelling te halen. Op termijn kan dat plaatje er wel heel anders uit gaan zien.

Vandaag wordt ons gevaagd in te stemmen met de NRD. Dit is basis voor het MER onderzoek dat gaat plaatsvinden naar de geschiktheid van locaties voor het plaatsen van windmolens in onze gemeente.

Dit onderzoek is opgestart naar aanleiding van het initiatief voor windmolens bij Zeumeren. Wij hebben toen duidelijk aangegeven dat wij dit geen goede locatie vonden vanwege de impact op recreatie, de economische gevolgen en het gebrek aan draagvlak. Wij hebben toen het college gevraagd om onderzoek te doen of er geen betere locaties zijn voor een dergelijk initiatief. Dat onderzoek heeft het college op de meest uitgebreide manier opgepakt door met en voorstel te komen om het hele grondgebied te onderzoeken en op basis van een aantal criteria inzicht te geven over welke locaties het meest geschikt zijn.

Het NRD dat nu voorligt is de voorbereiding op de MER. We geven aan hoe het onderzoek moet plaatsvinden en welke effecten wij belangrijk vinden om te onderzoeken. Een MER dient als een procedureel hulpmiddel. De milieugevolgen van mogelijke plaatsing van windmolens worden in kaart gebracht. Het gaat om het hele grondgebied van de gemeente. Geen locaties uitgezonderd waardoor er een compleet beeld ontstaat en er later geen gedoe kan ontstaan over locaties die niet onderzocht zijn.

Na afronding van de MER wordt er door het college een voorstel gedaan over de voorkeurslocaties. Dit wordt uitgebreid met de raad besproken en uiteindelijk moet de raad daar dan een beslissing over nemen in de vorm van een structuurvisie.

We weten allemaal dat als een locatie wordt opgenomen in de SV dat initiatiefnemers dan weten dat wij deze locatie geschikt vinden voor windenergie. Hoe en wat en hoeveel …..daar gaat de bestemmingsplanprocedure over. Het is niet de bedoeling om een initiatief voor windmolens op een van deze locaties als raad nog af te wijzen. Er volgt dan weliswaar nog een bestemmingsplanprocedure, dus theoretisch kan het nog maar in de praktijk wordt het juridisch en bestuurlijk lastig. Met ander woorden: locaties opnemen in de SV maakt de kans op plaatsing van windmolens daar heel aannemelijk. En dat is dan ook wat wij beogen met elkaar. Duidelijkheid voor inwoners, initiatiefnemers en voor de gemeenteraad.

Maar we hebben het vanavond nog niet over locaties en over de structuurvisie want dat komt pas aan bod na afronding van de MER.

Hoewel dit voorstel gaat over criteria voor een uit te voeren onderzoek en al helemaal niet over locaties ontkomen we gezien de maatschappelijke discussie er vanavond niet aan om onze argumenten rondom het wel of niet opnemen van de locatie Zeumeren in de MER met u te delen. Wij verwachten dat de locatie Zeumeren niet goed zal scoren in de MER. Als je kijkt naar de criteria die in de NRD benoemd worden en je weet dat er een gebiedsvisie Zeumeren ligt die ook wordt betrokken in het MER onderzoek dan hebben wij er vertrouwen in dat er betere locaties uit de MER naar voren zullen komen.

Er zijn twee opties:

Optie 1 is De locatie nu uit het onderzoek halen. Nadeel daarvan is dat je dan niet weet hoe de locatie scoort en er daar blijft dan altijd gedoe over ontstaan. Tegenstanders van andere locaties zullen altijd blijven wijzen op het feit dat Zeumeren niet is onderzocht en dat dus niet bekend is of hun locatie wel of niet beter scoort dan Zeumeren. Daar komt nog bij dat als nu gebrek aan draagvlak het zwaarstwegende argument is om de locatie niet mee te nemen je in de toekomst bij iedere andere locatie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te horen krijgt dat er daar ook geen draagvlak is en de vraag waarom die locaties dan wel in beeld zijn voor het plaatsen van windmolens..

Bovendien zet je alle andere locaties op achterstand en dit is ook moeilijk te verkopen aan de andere dorpen, die deze procedure wel afwachten. Je legt door de locatie Zeumeren bij voorbaat uit het onderzoek te halen in feite een bom onder je hele structuurvisie. Gevolg daarvan is dan weer dat de huidige windvisie in tact blijft en kan er overal in de gebieden die deze windvisie aangeeft zomaar een initiatief oppoppen en als je daar dan geen medewerking aan verleent dan komt de provincie in beeld. Zeker als er geen alternatief is en er geen gemeentelijk beleid is. Als gemeente zijn we dan uitgepraat.

De tweede optie is om in de MER geen locaties uit te sluiten. Wij zijn van mening dat het juist veel sterker om het hele grondgebied van de gemeente – dus alle locaties – mee te nemen in het onderzoek om daarmee aan te tonen hoe locaties scoren ten opzichte van andere locaties. Dan kun je tenminste onderbouwd aangeven dat de locatie Zeumeren niet in de Structuurvisie thuishoort en als er dan toch een initiatief komt kunnen we op basis van de structuurvisie onderbouwd aangeven waarom wij hier geen medewerking aan zullen verlenen.

Wij stemmen dan ook in met de voorliggende NRD en zijn van mening dat dit een goede basis biedt voor het uit te voeren MER onderzoek.

En wij geven gelijk mee als schot voor de boeg dat wij bij de beoordeling van de onderzoeken ons zeker sterk zullen maken om de effecten van windenergie op recreatie en toerisme en op landschappelijke waarden zo klein mogelijk te houden. Wel met dien verstande dat onze duurzaamheidsdoelstellingen mogen niet ondersneeuwen

The post Onderzoek naar windmolens in de hele gemeente Barneveld appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51058
Vervuilde grond: Gegronde conclusies of los zand? http://www.cdabarneveld.nl/vervuilde-grond-gegronde-conclusies-of-los-zand/ Mon, 24 Dec 2018 13:06:25 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51053 Let op. In dit artikel over de vervuilde grond in de gemeente Barneveld zult u geen veroordeling of harde woorden tegen komen. Het lijkt er immers de laatste weken op dat dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Ik heb gelezen en gehoord dat mensen liggen te slapen, informatie bewust achterhouden, liegen, maar zich vooral moeten […]

The post Vervuilde grond: Gegronde conclusies of los zand? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Let op. In dit artikel over de vervuilde grond in de gemeente Barneveld zult u geen veroordeling of harde woorden tegen komen. Het lijkt er immers de laatste weken op dat dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Ik heb gelezen en gehoord dat mensen liggen te slapen, informatie bewust achterhouden, liegen, maar zich vooral moeten schamen. Het zou de politiek schaden, of zijn het juist overhaaste conclusies die dat doen?

Het is duidelijk dat dit dossier veel stof doet opwaaien, en terecht. Het is belangrijk dat de oorzaken, maar vooral ook de consequenties tot de bodem worden uitgezocht (lees ook mijn eerdere bijdrage). Logisch dat er nu veel informatie via verschillende bronnen naar buiten komt, logisch dat daar vragen aan worden verbonden, maar ik vind het niet logisch dat ik daar gelijk conclusies aan moet verbinden.

Als politici zijn we er verantwoordelijk voor om deze kwestie te beschouwen, onderzoeken en uiteindelijk conclusies te trekken. Dat betekent dossiervormen, vraagtekens en uitroeptekens zetten, aanscherpen of juist nuanceren. Ik ben volksvertegenwoordiger, niet een snelle na-prater van wat ik om me heen lees of hoor.

Want dat is wat mij betreft het essentiële verschil; daarom leest u in dit artikel geen veroordelingen en gebruik ik in deze fase geen harde woorden. Ik heb de verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om informatie te wegen, in de context te plaatsen en naast alle andere feitelijk informatie te plaatsen. Op basis daarvan kan ik uiteindelijk conclusies trekken. Misschien denkt u; wordt eens concreet. Nou, hier twee voorbeelden:

  • Het nieuws dat er 6.700 ton extra zand bleek te liggen in Barneveld liet me schrikken. Op dat moment heb ik geen conclusies getrokken, tweets verzonden of ‘politieke doodzonde’ geroepen, maar gezocht naar informatie. Ga je zoeken naar de feiten, dan kom je erachter dat er altijd al (zie het ODRA-rapport) over 10.000 ton werd gesproken. Wat is hier dan de nieuwe informatie? Had ik achter het nieuws aan moeten lopen, wat publicitair misschien erg handig is, of weer eens het dossier induiken? Ik kies voor het laatste, en ik hoop dat u me dat júíst als volksvertegenwoordiger niet kwalijk neemt.
  • Bij de eerste raadsvergadering over dit onderwerp hebben we het college gevraagd om zorgvuldig onderzoek te doen naar de precieze omvang en consequenties van deze oorzaak. Deze onderzoeken worden in nauw contact met buurtbewoners uitgevoerd. Een aantal conclusies van de provincies en tekeningen van Vink blijken na onderzoek kernen van waarheid te hebben. Nu wordt er dan ook al snel geroepen dat de gemeente ook eerder die conclusie had kunnen trekken op basis van de informatie van Vink en de provincie. Of waren dat nu juist de twee partijen die we in het begin van deze kwestie zou wantrouwden en we daarom onafhankelijk onderzoek wilden? Moet ik achter de snelle informatie aanlopen, of moet ik weer eens de dossiers induiken? Ik kies voor het laatste, en ik hoop dat u me dat júíst als volksvertegenwoordiger niet kwalijk neemt.

Context en de feiten naast elkaar leggen is in deze kwestie dus erg belangrijk. Zometeen, als alle onderzoeken zijn afgerond, mogen we hier als gemeenteraadsleden afwegingen maken. Juist in deze fase moeten we dan ook voorzichtig zijn met uitspraken en conclusies. Overhaaste conclusies schaden nog veel meer de politiek.

Als CDA pakken we onze volksvertegenwoordigende rol met veel zorgvuldigheid op. We beschouwen, onderzoeken en concluderen uiteindelijk. Dit concluderen kan als alle informatie op tafel ligt. Alle informatie om onze inwoners duidelijkheid te geven. U hoort van ons.

Daan de Vries
Fractievoorzitter CDA Barneveld

The post Vervuilde grond: Gegronde conclusies of los zand? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51053
Voor ras-CDA’er Daan de Vries is ‘verbinding’ het toverwoord http://www.cdabarneveld.nl/voor-ras-cdaer-daan-de-vries-is-verbinding-het-toverwoord/ Tue, 18 Dec 2018 11:39:25 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51044 De jongste fractie-voorzitter (27) in de Barneveldse politiek gelooft in fatsoen, verbinding en ‘verantwoordelijkheid bij de samenleving’. Je zou kunnen zeggen dat Daan de Vries in alle opzichten een echte CDA’er is. En daar schaamt hij zich bepaald niet voor. Vanachter de keukentafel in het huis van de Barneveldse CDA-leider is het enorme geelverlichte Jumbo-logo […]

The post Voor ras-CDA’er Daan de Vries is ‘verbinding’ het toverwoord appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De jongste fractie-voorzitter (27) in de Barneveldse politiek gelooft in fatsoen, verbinding en ‘verantwoordelijkheid bij de samenleving’. Je zou kunnen zeggen dat Daan de Vries in alle opzichten een echte CDA’er is. En daar schaamt hij zich bepaald niet voor.

Vanachter de keukentafel in het huis van de Barneveldse CDA-leider is het enorme geelverlichte Jumbo-logo in de wijk Eilanden-Oost goed zichtbaar. De Vries is samen met zijn vrouw Linsey één van de bewoners wiens nieuwbouwhuis (bouwjaar 2016) op twijfelachtige grond staat. ,,Het is logisch dat inwoners zich zorgen maken over hun bouwgrond. Goed dat er dan ook zorgvuldig onderzoek gedaan wordt naar wat hier precies aan de hand is. Ook de politiek en de media houden zich hier druk mee bezig. We moeten echter niet vergeten voor wie we het doen: de inwoners die graag duidelijkheid willen. En dat wil ik persoonlijk natuurlijk ook.”

LEES VERDER (bron: Barneveldse Krant 15 december 2018)

The post Voor ras-CDA’er Daan de Vries is ‘verbinding’ het toverwoord appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51044