Selecteer een pagina

Een startnotitie naar een nieuwe strategische agenda, een mooi visie stuk opgesteld door een commissie waarin alle stakeholders goed vertegenwoordigd zijn. Het midden en klein bedrijf, onderwijs, zorg en vertegenwoordigers uit de triple helix. Wat wij nog missen in dit bewonderenswaardige rijtje zijn de agrariërs. Een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening en landschapsbeheerders binnen onze gemeente. Een afgevaardigde van bijvoorbeeld de LTO zou niet misstaan als lid van de commissie.

Er zijn door andere partijen een drietal amendementen voorbereid waar wij als CDA inhoudelijk achterstaan, maar vinden het te ver gaan ze in een dergelijke vorm in de aanbiedingsbrief te laten vermelden. Een toezegging van de wethouder om de volgende drie punten mee te nemen in de aanbiedingsbrief is wat het CDA betreft al voldoende:

1) om naast het Poultry Expertise Centre ook de Wageningen University en Research te betrekken om de emmissiereductie in de veehouderij en de eiwittransitie te onderzoeken.
2) in de onderzoeken ook de kosten/baten analyse voor de producenten in de overwegingen mee te nemen.
3) meer aandacht voor de informatie stroom naar de agrariërs, maar ook naar de kleine zelfstandige ZZP-ers bijvoorbeeld die in de zorg en het onderwijs werkzaam zijn de weg te wijzen waar ze met hun vragen en hulp terecht kunnen, een soort ondernemersdesk voor Food Valley.

Roel van den Broek