Selecteer een pagina

Een lastig verhaal. Het functieveranderingsbeleid werkt goed maar het heeft nadelen. Er worden huizen gebouwd op slooplocaties waar je die eigenlijk liever niet hebt. En er zijn locaties waar het gewoon niet kan. Verplaatsen van de woning kan, maar de mogelijkheden zijn beperkt.

Deze gebiedsvisie biedt ruimte, volgens sommigen teveel en volgens anderen te weinig. Dat is nu precies het probleem. Als je alles precies wilt regelen en exacte locaties aanwijst, schiet op die plekken de grondprijs omhoog en gebeurt er niets. Regel je niets en laat je alles vrij, dan krijg je wildgroei.

Deze gebiedsvisie geeft kaders aan, best wel ruim maar met oog voor de open ruimtes, zichtlijnen, clustering van woningen, landschapsversterking en andere al aanwezige functies in het gebied. Al met al is het volgens ons een mooi compromis voor het geschetste dilemma. Het lijkt ons dan ook goed om er maar mee aan de slag te gaan en een volgende stap te zetten in het verfraaien van ons buitengebied.