Selecteer een pagina

Dat juist de jongerenraad met een initiatiefvoorstel is gekomen over terugdringing van alcohol gebruik bij jongeren vinden wij als CDA een compliment waard. Er gaat flink ingezet worden op bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.

Wij zijn wel verbaasd over het bedrag dat daar voor ingezet gaat worden …. 50.000 Euro, en wat gaan wij daarvan terugzien? Wat voor eindresultaat hebben wij hiermee voor ogen? Is er bijvoorbeeld sprake van een meting achteraf van het aantal afgenomen ongelukken of gaan wij achteraf jongeren enquĂȘteren of ze door de campagne ook bewuster geworden zijn van de gevaren van alcohol in het verkeer?

Wij zijn in gesprek gegaan met de jongerenraad en hebben hen de vraag voorgelegd wat zij vonden van het toevoegen van drugs aan deze bewustwordingscampagne. De Jongerenraad is van mening dat drugsgebruik in het verkeer een andere aanpak vraagt dan alcoholgebruik. Ze baseren zich daarbij onder andere op gesprekken met verkeersdeskundigen. Een campagne tegen drugsgebruik zou op zich moeten staan en ook niet gefaseerd ingevoerd moeten worden zoals de wethouder in de commissie suggereerde.

Hoe goed bedoeld deze toevoeging ook is, en waar wij in eerste instantie ook van dachten dat het eenvoudig toe te voegen was, zijn wij nu van mening dat wij het advies van de jongerenraad moeten volgen. Wij roepen de jongerenraad dan ook op om met een nieuw initiatief te komen voor een drugs gerelateerde campagne.

Wel vragen wij een toezegging van de wethouder om in die gevallen waar drugs makkelijk in te passen zijn dit ook te doen. Wij zullen dan ook het amendement van de CU niet steunen.

Collega Flier heeft (of zal) een amendement in(ge)dien(t)en dat oproept ook ondernemers op te nemen als doelgroep voor deze campagne. De vraag is dan vervolgens welke ondernemers zijn dat dan? Zijn dat de detailhandel, het midden- en kleinbedrijf, de bouw en de industrie? Wij zien de ondernemers ook als mogelijke doelgroep maar door de omvang zou ook hier mogelijk met een apart voorstel naar gekeken moeten worden. Ze vallen op dit moment in ieder buiten de context van dit voorstel. Wij horen graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

Roel van den Broek