Selecteer een pagina

In de krant van 28 juni dit jaar hebben wij kunnen lezen dat er een grote drugsafval dumping van 45.000 liter in onze gemeente heeft plaatsgevonden. Het is de grootste dumping tot nu toe gevonden in Nederland. 

De drugsafval is gevonden op het voormalige MOB complex. Het MOB complex is eigendom van de gemeente. Het is dan ook bijzonder dat op een dergelijke locatie grote hoeveelheid drugs kan worden gedumpt.  Hoewel het MOB complex wat afgelegen ligt, zou er toch sprake moeten zijn van enige toezicht en/of controle. Het blijft immers eigendom van de gemeente. Desondanks hebben criminelen mogelijkheid gezien deze locatie te gebruiken en 45.000 liter drugsafval te dumpen zonder dat het ook maar iemand opviel.

Criminele organisaties zijn tegenwoordig slim, doortastend en weten waar ze terecht moeten als het om afvaldumping gaat. Voorheen vond afvaldumping vooral plaats in bijvoorbeeld Brabant en nu lijkt mende focus op het midden van Nederland te leggen. Als fractie zijn we dan ook benieuwd welke maatregelen  Brabant heeft getroffen om deze drugscriminaliteit tegen te gaan. Net als Brabant hebben we een uitgebreid buitengebied en het is goed er rekening mee te houden  dat we steeds meer te maken (zullen) krijgen met het dumpen van drugsafval.

Wat dat betreft is de gemeente Barneveld thans bij uitstek geschikt om drugsafval te dumpen omdat de focus en controle schijnbaar nog niet scherp genoeg is.

Als CDA stellen wij daarom op basis van artikel 42 de volgende vragen:

-Is er sprake van een verschuiving van criminele activiteiten van Brabant naar het midden van het land en specifiek in de regio van de gemeente Barneveld?

– Zijn er aanwijzingen dat drugs ook op grondgebied van de gemeente Barneveld geproduceerd wordt?

– Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een grote afvaldump van drugs plaatsvindt op een terrein dat in eigendom is van de gemeente?

– Is het pand verhuurd en zo ja, is bij het college bekend aan wie?

– Hoe houdt de gemeente toezicht en controle op haar eigendommen en in dit specifieke geval op het MOB complex?

– Voor wie komen de kosten van het opruimen van dergelijke afvaldumpingen?

– Welke maatregelen bent u bereid te nemen tegen deze nieuwe vorm van dumpingen naar onze gemeente?

– Zou de gemeente in contact kunnen treden met Brabantse gemeenten om te onderzoeken hoe zij in staat zijn de dumpingen tegen te gaan?

– Wat voor extra maatregelen kan het college nemen om deze illegale dumpingen een halt toe te roepen?