Selecteer een pagina

Mede op initiatief van het CDA lijkt het buurtziekenhuis er nu toch te gaan komen. Dankzij onze inzet is het op de agenda gekomen, en zijn de diverse zorginstellingen en zorg aanbieders tot deze conclusie gekomen dat het buurtziekenhuis er moet komen na een gezamenlijke bijeenkomst over dit onderwerp. Het CDA heeft de totstandkoming van een buurtziekenhuis ook in haar verkiezingsprogramma meegenomen.

Nadat verleden jaar al een intentieverklaring werd getekend door diverse zorgaanbieders is het transmuraal gezondheidscentrum met een forse stap dichterbij gekomen.

Het uiteindelijke doel is dat inwoners van Barneveld in de toekomst voor zorg terecht kunnen bij verschillende aanbieders dichtbij huis, afgestemd op hun eigen behoefte. En dat alles onder één dak.

Op 16 oktober zijn een 100-tal mensen van diverse zorginstellingen bijeen geweest om hier in gezamenlijkheid over na te denken. Na vele tips te hebben gekregen was iedereen het aan het eind van de bijeenkomst met elkaar eens dat het centrum er moet komen.