Dit plan voorziet (naast een zevental woningen) in een hoofdontsluitingsweg tussen de Baron v Nagellstraat en de Zeumerseweg in Voorthuizen. Dat er wat aan de verkeersontsluiting dient te gebeuren staat buiten kijf. De bouwontwikkelingen (Wikselaarse Eng en Holzenbosch) en het realiseren van een dorpshuis, school en sporthal aan deze kant van Voorthuizen zullen een toename van verkeer gaan betekenen.

Het CDA heeft echter goed geluisterd naar de inspreker die tijdens de commissie zijn zorgen uitte over de term ‘hoofdontsluitingsweg’. Want wat betekent dat nu? Een soort rondweg? Een weg waar hard gereden mag worden (racebaan)?
Wat dat betreft zijn dat terechte vragen en zorgen. Naast een goede verkeersontsluiting vindt het CDA de verkeersveiligheid ook heel belangrijk. In die zin vraagt het CDA dan ook om een toezegging van de wethouder om de verkeersveiligheid in ogenschouw te nemen en zo nodig verkeersmaatregelen te treffen teneinde hardrijders te weren.

Maarten Schipper