Selecteer een pagina

De Voedselbank in Barneveld is actief onder de naam Stichting Hulp Aan Elkaar. Deze Stichting is een particulier initiatief dat geheel zelfstandig draait. Het krijgt hulp in natura van bedrijven maar ook geldelijke bijdragen uit acties zoals bijvoorbeeld van de Dorpsgolf. Zij doen dit al meer dan tien jaar met ruim 40 vrijwilligers. Het is op zich al opmerkelijk en verwonderlijk dat het al zo lang goed en kostendekkend weet te overleven. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dergelijke initiatieven, met zo’n maatschappelijke inbedding, bestaan of blijven bestaan.

Natuurlijk is en blijft het lastig om ieder jaar weer financieel rond te komen. De gemeente investeert voornamelijk incidenteel, dus wanneer de hulp echt nodig is. Zo faciliteert de gemeente het onderkomen van de Stichting. Zij kunnen huren voor een acceptabel bedrag en de gemeente heeft ook een bijdrage geleverd in de aanschaf van een voor de voedselbank verplichte koelwagen, die nodig is in verband met voedselveiligheid. Ook is er op korte termijn behoefte aan een groter, beter bereikbaar onderkomen waar de gemeente de voedselbank bijstaat in hun zoektocht.

Wat mogen we van geluk spreken dat wij beschikken over mensen in onze gemeente, die omzien naar elkaar. Want dat is wat de Stichting Hulp Aan Elkaar doet. Mensen, die van een minimum moeten leven, helpen met voedsel en verdere ondersteuning.

Vanavond zal er een motie door een partij ingediend worden die vraagt om een structurele bijdrage van maximaal 1/3 van de operationele kosten; deze zouden dan op € 10.000 per jaar uitkomen. Een structurele bijdrage betekent ook dat er controle volgt op de besteding ervan. Het bestuur van de Stichting heeft zelf echter aangegeven iedere gift graag te ontvangen maar zij willen daarvoor niet hun zelfstandigheid opgeven. Een ander argument is dat een nieuwe vorm van subsidieverlening er voor zorgt dat ook overige goede doelen en (sport)verenigingen gebruik willen maken van een dergelijke regeling. De voedselbank verdient aandacht en waardering, maar een structurele bijdrage is wat ons betreft geen goede maatregel.

Wel dringen we aan op een intensiever contact van de wethouder met de Stichting om te zoeken naar, waar nodig, meer incidentele hulp.

De fractie van CDA Barneveld