Selecteer een pagina

 

Zaterdag waren 1000 mensen verzameld voor de CDA1000. Op deze dag  konden 1000 mensen bouwstenen aanleveren voor het verkiezingsprogramma van het CDA. Ik was echt nieuwsgierig en onderweg naar Amsterdam dacht ik: Zou het lukken om zoveel mensen bij elkaar te krijgen? Hoe zouden ze dit aanpakken en zou het leuk zijn om in je eentje met zo’n dag mee te doen?

Rond 10 uur was gearriveerd in de Kromhouthal en ik ben geboeid gebleven tot het einde. In de grote Kromhouthal waar ooit gesleuteld werd aan de nieuwe machines van Stork, werd nu gebouwd aan het verkiezingsprogramma. Vanaf de start werd grootschaligheid en eigen inbreng tezamen gebracht. Na een korte aanmoedigende speech van partijvoorzitter Ruth Peetoom, zat ik in notime aan een soort café tafeltje met 8 mensen . Wij hadden ingeschreven op het thema waarden en traditie, evenals vele anderen. Een hal met zoveel mensen is rumoerig, maar ook daaraan was gedacht. Met koptelefoons op ons hoofd werden we gebriefd en werd het thema ingeleid. Vervolgens kwamen binnen één kwartier door korte interviews vele inzichten langs, waarna we aan de eigen tafel probleem en oplossing bespraken. Doel was een stelling te produceren, die aan het eind van de dag kon worden gekozen. Multimediaal was het: woordenwolken werden geproduceerd uit de gesprekken, via een app kon je input leveren, en aan het eind van de dag via de app stemmen op de voorstellen. Fantastisch! De lunch aan het Ij was genieten, het netwerken en de toevallige ontmoetingen waren in deze setting inspirerend.

 

img_0838img_0824img_0835img_08411

 

De eerste ronde gesprekken waaraan ik heb deelgenomen ging over waarden en traditie. Wat was het energiek om de discussie mee te maken over verschillen in onze samenleving, inburgering, vluchtelingenproblematiek, vrijheid, geloof en opvoeding. Er leeft toch veel bij de mensen dat maakt dat we ons zorgen maken over de toekomst. We zien dat individueel gewin en behoudzucht te vaak de boventoon voeren in plaats van zorgen voor een goede, samenleving en de toekomst van Nederland, Europa en de wereld. Het gesprek ging over geloof, integratie, hoe overdragen naar generaties. Enkele quotes: aandacht voor verzoening en vergeving, onderwijs zonder waarden is waardeloos, dieper zoeken dan de oppervlakte, trotser moeten zijn op waarden en tradities, jongeren inzetten voor de samenleving, rentmeesterschap, we leven niet voor onszelf,  weg met individualisering, van ik naar samen, weg met ik cultuur.

’s Middags heb ik deelgenomen aan het thema eerlijke economie. Dat was best pittig omdat er veel onvrede of irritatie bestaat over heel concrete onderwerpen: zzp ers die moeilijk aan de bak komen of zich uitgerangeerd voelen, Apple belasting, topinkomens, goed werkgeverschap, economie als motor voor vernieuwing, verschil stad en platteland, krimp en uitholling in dorpen, de zoveelste reorganisatie meemaken,  vervuiling, etc. Hoe hieruit één probleem te selecteren? De rode draad was toch wel het besef dat geld verdienen zeer belangrijk is en dat dit gepaard mag gaan met inzet voor medewerkers, aandeelhouders en milieu, maatschappelijk verantwoord. Goede voorbeelden kwamen langs zoals het bedrijf Interface dat al heel lang succesvol tapijt produceert met 1 missie: duurzaamheid.

De voorstellen die de meeste stemmen haalden zijn maandag gepubliceerd http://magazine.cda.nl/nl_NL/889/24424/de_uitkomsten_van_de_cda1000.htm  

Leuk om mijn eigen inbreng over maatschappelijk dienstplicht en eerlijke economie terug te zien in de voorstellen.

Wat was dit een inspirerende dag. Ik ben blij dat ik deze tijdsinvestering met velen heb gedaan. Meer nog dan de concrete oplossingen werd ik verrast door de betrokkenheid van de vele jonge mensen. Wat leeft er veel in deze partij!

Naderhand vroeg ik me af of zoiets ook in onze regio georganiseerd zou kunnen worden. Dat moet gaan lukken.