Selecteer een pagina

In eerste instantie hadden wij onze vraagtekens bij dit stukje maatwerk in het functieveranderingsbeleid. Functieverandering met behoud van agrarische functie, kan dat wel? Nevenactiviteiten op de boerderij zijn toch toegestaan? Waarom zijn er dan sloopmeters nodig? Of gaan we voor elke nevenactiviteit sloopmeters vragen? Kortom, waar ligt de grens en wat zijn de criteria?

In tweede instantie, en dat was na de commissievergadering, was het ons duidelijk: Functieverandering zonder dat de functie verandert kan niet maar we doen het wel en dat noemen we maatwerk. Nevenfuncties zijn toegestaan tot 350 m². Groter mag niet maar we doen het toch en dat noemen we maatwerk.

Dat is de situatie, heel kort door de bocht genomen. Als we daar nog bij betrekken dat wij vinden dat het buitengebied vooral agrarisch moet blijven, dan zou ons standpunt duidelijk moeten zijn.

Was het maar zo simpel. We hebben te maken met een buitengebied dat zo vol is en waar alle verschillende functies door elkaar lopen. We hebben te maken met een agrarische sector die veranderd is en blijft veranderen door schaalvergroting, vergrijzing, milieueisen en zo kan ik nog wel even doorgaan. En we hebben ook te maken met heel veel ondernemende inwoners die ergens ruimte nodig hebben. Het is een hele tour de force om deze zaken enigszins in balans te krijgen en te houden.

Als we dan een bestemmingsplan zien dat niet aan alle regeltjes voldoet, maar wel bijdraagt aan de leefbaarheid van het buitengebied, door landschappelijke inpassing, voorkomen van verrommeling en een sloopopdracht van 650m², moeten we tevreden zijn.

Wij hebben dan ook voorgestemd.