Selecteer een pagina

De begraafplaats De Plantage in Barneveld raakt vol en zal uitgebreid moeten worden om in de toekomst in Barneveld te kunnen blijven begraven. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Dit is dan ook een belangrijk onderwerp. Immers met vaststelling van het bestemmingsplan wordt de toekomstige begraafcapaciteit voor de inwoners van de gemeente gewaarborgd.
Over het bestemmingsplan valt qua ruimtelijke ordening volgens ons als CDA niet veel te zeggen. In die zin was het CDA wat verbaasd over een paar vragen van enkele partijen in de commissie. Vragen die zich toespitsten op ‘een te luxe uitstraling’, en ‘we zien het liefst een sobere begraafplaats’ en ‘ziet de wethouder een mogelijkheid om kosten te besparen’. Kosten die nog helemaal niet inzichtelijk zijn, en waar we als raad de kaders al van hebben gegeven. Als CDA kunnen we ons voorstellen dat het college zich aan die kaders zal gaan houden. Bovendien hadden de vragen veelal weinig van doen met ruimtelijke ordening, en ziet een luxe uitstaling of een sobere begraafplaats meer op smaak. En smaak is voor iedereen weer anders.

Wat er verder ook van zij, het CDA vindt dit een mooi plan. Een plan dat rust, ruimte en eenheid uitstraalt. Een plan dat ook recht doet aan iedere inwoner uit de gemeente Barneveld. Het CDA zal dan ook instemmen met het bestemmingsplan.