Voorthuizen krijgt zijn nieuwe multifunctionele gebouwencomplex waar het dorpshuis ‘t Trefpunt gecombineerd met sportfaciliteiten en Basisschool De Hoeksteen onderdak gaan krijgen. Dat alles op een mooie locatie aan de Wikselaarseweg. Onderdeel van dit plan is de nieuwbouw van De Brug (om een gymzaal op de juiste loopafstand van de overige scholen te hebben) en de verhuizing van Spirit naar de Voorde.

Het gaat om een project waarbij alle gebruikers hun wensen en bedenkingen hebben kunnen uiten aan de hand van vier mogelijke scenario’s. Alle functionaliteiten, inclusief de bibliotheek, kunnen ondergebracht worden in deze nieuwe faciliteit. Ook voor schietvereniging de Luchtschutters, die aanvankelijk buiten de boot dreigden te vallen, is een oplossing gevonden om toch van het gebouw gebruik te kunnen maken.

Het vierde mogelijke model heeft de voorkeur van alle belanghebbenden uit Voorthuizen en is ook de meest gecompliceerde, maar het is gelukt en dat verdient een compliment. Ook de exploitatie blijft binnen het beschikbare budget.

De verhuizing van met name de volleybalvereniging SDS naar de nieuwe locatie heeft consequenties als het gaat om de kantineopbrengsten. Wij hebben dit in de commissievergadering naar voren gebracht.  Dit punt is door de wethouder erkend en zij gaat nu uitzoeken of een kantine voor de verenigingen SDS, SSS en De Treffers gerealiseerd kan worden. Als fractie van het CDA rekenen wij op een positieve afloop.

Voorthuizen staat achter deze keuze en daarom staan ook wij als CDA achter scenario vier en zullen wij het raadsvoorstel steunen.

Toch willen wij aandacht vragen voor de ontsluitingswegen rondom deze faciliteit. Tijdens de commissievergadering hebben de aanwonenden van de Bakkersweg hun zorgen uitgesproken over de verkeersopstoppingen die het nieuwe complex gaat opleveren. Die zorg delen wij als CDA. Met een knip in de Wikselaarseweg zal het verkeer  komend vanaf noordelijke en  westelijke richting  en vanuit het centrum via de nieuwe rotonde over de Holzenboschweg naar het nieuwe Trefpunt moeten gaan rijden. Maar verkeer is net als water en zal dus voor de kortste route kiezen en dat is via de Bakkersweg. In de zomer is de Bakkersweg ook nog een favoriete route naar Zeumeren en daarmee wordt de verkeersdruk op de Bakkersweg wel heel groot.

Alhoewel dit pas aan de orde komt bij de bestemmingsplanwijziging, willen wij als CDA toch een toezegging van de wethouder om hier een betere oplossing voor te bedenken. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om van de Wikselaarseweg eenrichtingsverkeer te maken.

Tenslotte als reactie op de motie van Pro’98: Wij vinden een aparte toneelzaal een stap te ver. Geen van de insprekers heeft dit als aanvullende wens ingebracht. Het zal de exploitatiekosten ook gaan overschrijden, die nu binnen het beschikbare budget vallen. Wij zullen de motie dan ook niet steunen. Misschien is het een idee om de nieuw te bouwen sportzaal De Brug met een vast podium in te richten. Deze sportzaal zal alleen overdag door de scholen gebruikt worden en dat biedt de mogelijkheid om de ruimte ook als toneelzaal te gebruiken.