We hebben als raad zo’n jaar geleden een motie ingediend als raad om een tijdelijke en structurele oplossing te vinden voor de dam en schaakvereniging. Er hebben daarna veel gesprekken plaatsgevonden, we zijn tussentijds geïnformeerd en er is in een commissievergadering over gesproken. Vanaf het begin is het helder dat beide partijen; gemeente en BDSV sámen tot een uitkomst dienen te komen, in een gelijkwaardige onderhandelingspositie.

Lokaal Belang heeft deze motie ingediend, waarbij er wordt gesuggereerd dat de gemeente haar werk onvoldoende doet. Overigens vind ik het vreemd dat er gisteren in de krant al een voorschot is genomen op deze discussie.

Als we kijken naar de memo van het college, die gisteren is verstrekt, heeft er wat ons betreft een goed proces plaatsgevonden. Op een pragmatische wijze wordt er door de gemeente omgegaan met de situatie en wensen van BDSV. Natuurlijk, het is zoeken voor beide partijen, maar de intenties en stappen zijn akkoord. Er mag van beide partijen worden verwacht dat zij zich inspannen en soms geven en soms nemen. De huidige situatie volledig toerekenen aan de gemeente is wat ons betreft dan ook niet op zijn plaats.

In de memo wordt nog benoemd dat de kans groot is dat er voor 1 september niet gesloopt gaat worden. Graag hoor ik van het college welke speling hier concreet zit.

Nu inhoudelijk over de motie. Als we deze motie laten aannemen, betekent dit dat we het proces los laten en de vereniging een vrijbrief geven. Zij kunnen wachten totdat er voor hen een goede optie is, los ervan of hun eisen nu wel of niet redelijk zijn. Dit is in de verhouding tussen gemeente en BDSV niet wenselijk, maar is ook niet te verkopen naar andere verenigingen toe. Ook gaat dit als we niet oppassen de sloop en nieuwbouw op de desbetreffende locatie frustreren.

Kortom drie argumenten om hier niet voor te zijn; 1) de gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen gemeente en BDSV moet blijven bestaan. 2) naar andere verenigingen toe is dit niet uit te leggen. 3) Dit gaat als we niet oppassen de sloop en nieuwbouw frustreren. Conclusie: met deze motie zet je het college schaakmat.

Tenslotte, we hopen en verwachten natuurlijk wel dat de gemeente en BDSV eruit komen. We wensen hen hiervoor veel succes!

Daan de Vries

Fractievoorzitter