Selecteer een pagina

Voor ons ligt de visie openbaar vervoer. Deze OV-visie beschrijft hoe de gemeente Barneveld zich kan inzetten op de ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer.

Allereerst wil het CDA een compliment geven aan het college en de betrokken ambtenaren. Deze visie is namelijk tot stand gekomen met inwoners uit de gemeente zoals PB, wijkplatforms, jongerenraad, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het is goed om een dergelijke visie met input van inwoners te maken.

 Ik zal het verder heel kort houden en mijn bijdrage zal niet zo lang zijn als buslijn 102.

Ondanks dat mijn bijdrage niet lang is, willen we als CDA hierbij nogmaals het belang van buslijn 102 onderstrepen. De kernen leefbaar houden vinden we als CDA enorm belangrijk. En een van de peilers voor leefbaarheid is mobiliteit. Zonder een goed OV-stelsel is de kans groot dat mensen uit een kern wegtrekken en dat mensen tevens bij het willen bezoeken van kernen andere keuzes gaan maken als er geen goede buslijn (verbinding) meer is. Een aantal maanden geleden heeft het CDA bij het onderwerp GVVP (met enkele andere partijen) ook een motie ingediend om buslijn 102 in stand te houden. De oproep van het CDA: houd de buslijn in stand en ga ervoor.

 Zoals eerder aangegeven wil ik de lijn in deze bijdrage kort houden. Wat het CDA in de OV visie las is dat er gekeken wordt naar een lijn richting Lelystad. Dit zal verband houden met uitbreiding van vliegveld Lelystad waar de afgelopen tijd in de provincie Gelderland veel te doen is geweest. Vraag is of een dergelijke lange lijn gewenst is en of het de gemeente wat oplevert. Als CDA zouden we de lijn vooralsnog graag wat kort(er) houden.

 Ik denk dat de lijn van dit betoog wel helder is en dank u voor uw aandacht.

 Maarten Schipper

Raadslid