Selecteer een pagina

In de afgelopen weken is er al veel over gepubliceerd en gezegd. Het verhaal in het kort: Er is een zienswijze op een bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Barneveld. Nadat deze zienswijze is geplaatst op het afgesloten gedeelte van de gemeentelijke website heeft raadslid van de Brink contact gezocht met de indiener van de zienswijze. In dit contact zijn er door dhr. Van den Brink bedreigingen geuit en is er geld aangeboden. Dit zijn ernstige beschuldigingen. Een nader onderzoek is hierop ingesteld met als resultaat het rapport van professor van den Heuvel: “Bouwen aan de Barnseweg”. Onderstaande bijdrage is door mij uitgesproken tijdens de raadsvergadering en laat geen onduidelijkheid bestaan over het standpunt van de CDA fractie.


Voorzitter:

In de afgelopen weken hebben wij ze allemaal langs zien of horen komen: Gevoelens, uitingen van verbazing, woede en gevoelens van teleurstelling. Vanavond bespreken wij als raad het rapport Bouwen aan de Barnseweg! De inhoud en conclusies uit dit rapport heeft de gemoederen binnen onze gemeente meer dan beziggehouden.

In het rapport geeft professor Van den Heuvel in heldere bewoordingen het verloop van het doorlopen proces weer. Zijn bevindingen en conclusies zijn glashelder en vormen voor de CDA fractie het onomstotelijke bewijs. Het verweer van de advocaten van dhr. van den Brink dat hierop volgde is in onze ogen mager.

Volgens de CDA fractie is door professor van den Heuvel duidelijk aangetoond dat dhr. Van den Brink, nadat de zienswijze op het niet openbare gedeelte was gepubliceerd, naar de schrijver van deze zienswijze is gegaan. Hij hier dreigementen heeft geuit en geld heeft aangeboden. Deze feiten worden door dhr. Van den Brink ook niet betwist. Echter wel in een andere context geplaatst.

De CDA fractie is van mening dat het niet relevant is tegen welke achtergrond dhr. Van den Brink deze feitelijkheden heeft uitgevoerd. Het feit dat van den Brink en ik citeer: “op ongeoorloofde wijze met de ingediende zienswijze heeft bemoeid” einde citaat is voor de CDA fractie bewijs genoeg dat het proces geweld is aangedaan. Dit is een werkwijze die in hoge mate ongepast is voor een raadslid en daarom dus ook direct inbreuk maakt op de integriteit van dit raadslid en daardoor op de gehele gemeenteraad.

Als CDA fractie hebben wij begrip en steunen wij de beslissing die de SGP fractie heeft genomen om met dhr. Van den Brink te breken. Een moeilijk en pijnlijk besluit maar één uit de categorie waar niet aan te ontkomen was. Wat het uiteindelijk extra zuur maakt is het besluit van dhr. Van den Brink zelf om zijn zetel niet ter beschikking te stellen,  maar om als éénmansfractie verder gaat. In de ogen van de CDA fractie is dit, hoewel de wet dit toestaat, een onwenselijke situatie. Een beschermingsmaatregel die is ingevoerd om de vrijheid van gedachte en mening te borgen blijkt op dit punt een ‘maas in de wet te zijn’.

Wat ons als CDA fractie in dit dossier verbaasd en niet in de laatste plaats raakt zijn twee zaken:

  1. Dat dhr. Van den Brink, gezien alle feiten en hierop gebaseerde conclusies, voor zichzelf de conclusie kan trekken dat hij slechts ‘dom’ heeft gehandeld en dat hij niet wil of kan inzien dat hij onderwerp is van een integriteitsdiscussie.
  2. Dat dhr. Van den Brink, alle stukken gelezen hebbende, voor zichzelf moreel kan rechtvaardigen dat hij gebruik mag maken van de ‘maas in de wet’ en als éénmansfractie verder mag gaan.

Voorzitter:

Voor ons voelt deze situatie niet goed. Dit is een situatie die niet uit te leggen is aan onze burgers. Vandaag is het daarom een slechte dag voor de Barneveldse democratie. Wij hadden als CDA fractie graag gezien dat dhr. Van den Brink de, in onze ogen, enige juiste conclusie had getrokken en zijn zetel had terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar, de SGP.

De CDA fractie wil hierbij dhr. Van den Brink oproepen nogmaals in de spiegel te kijken en bij zichzelf te raden te gaan en het door hem genomen besluit opnieuw in overweging te nemen. Soms komt het voor dat je wordt gewogen en dat je te licht wordt bevonden! Ons welgemeende collegiale advies is dan ook: Trek hieruit lering en trek de juiste conclusie.

Als CDA fractie zijn wij mede indiener van de twee moties en het hoeft dan ook geen verder betoog dat wij voor zullen stemmen

Voorzitter bedankt.