Selecteer een pagina

De vraag van het college naar meer budget kunnen we zien als een noodkreet. De organisatie kan het aantal vragen dat de gemeenteraad stelt niet aan. In de commissievergadering werd er in algemene zin gesproken over wat we als raad kunnen. En ook als CDA hebben we daar na afloop over nagedacht. We kunnen een beperking leggen op het aantal vragen dat gesteld mag worden, maar we willen liever niet tornen aan het middel dat we als raad hebben. Ook hebben we nagedacht aan het verruimen van de beantwoordingstijd, maar ook daar schieten we weinig mee op.. 
Dit probleem doorverwijzen naar het presidium, de vergadering van fractievoorzitters, is een optie. Goed om nog eens met elkaar te kijken naar onze werkafspraken.

Maar er is ook een olifant in deze kamer. Iets dat we allemaal zien, maar wat we liever niet te expliciet benoemen. Het is goed dat elke partij eerst naar zichzelf kijkt, maar er is een olifant. En dat is feitelijk de grootste oppositiepartij van deze raad (Lokaal Belang, red). Zij stelt duidelijk de meeste openbare en interne vragen.

Het ambtelijke apparaat hoor je zuchten, het aantal vragen – zowel openbare als interne vragen – lijkt onuitputtelijk. Laat ik nogmaals helder zijn; het stellen van schriftelijke vragen is een belangrijk middel van de raad, maar we dienen daar wel verantwoord mee om te gaan. En daarmee bedoel ik de mate en het uitvoerige karakter. Als raad sturen we op hoofdlijnen en zetten we ons in om Barneveld beter te maken. Wat ons betreft zijn we er niet als raad om te zoeken naar fouten en ons ambtelijk apparaat onder druk te zetten. Dit kost onnodig veel tijd en geld. Daar kunnen heel veel andere mooie dingen voor gedaan worden. Het is hoog tijd dat deze breed gedragen gedachte niet alleen zometeen in het presidium, maar ook in de openbaarheid benoemd wordt.

En wat gaan we er dan aan doen. Dat kan een ieder in deze raadzaal voor zichzelf nagaan. Natuurlijk, Eigenlijk hopen we dat deze bijdrage hier iets in teweeg kan brengen. Laten we zorgvuldig omgaan met onze middelen en ons ambtelijk apparaat.

De vakantie is een tijd voor reflectie. Dat wensen we u en onszelf van harte toe.