Het al dan niet vaccineren van onze kinderen is een veelbesproken, maar vooral ook een gevoelig onderwerp. Zeker in een gemeente als Barneveld, met de op één na laagste vaccinatiegraad van Nederland (66,2%), wel een onderwerp wat bespreekbaarder moet worden gemaakt. Vaccineren is immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar heeft ook invloed op de gehele samenleving. De volksgezondheid is in het geding!

Afgelopen zomer werd mij nogmaals duidelijk wat de impact kan zijn van het oprukken van infectieziekten. In onze directe leefomgeving bleken twee kindjes kinkhoest te hebben op het moment dat wij op zomervakantie gingen. Voor onze (gevaccineerde) kinderen gelukkig geen risico, maar wel voor de pasgeboren, nog niet gevaccineerde baby’s in onze kennissenkring. De meest kwetsbare baby’s die (indirect) via ongevaccineerde kinderen kunnen worden blootgesteld aan besmetting. Gelukkig is dit goed afgelopen. Maar het deed mij wel beseffen dat niet vaccineren een enorme impact kan hebben op het (pasgeboren) leven van andere kinderen uit de buurt en de kinderen die daar weer mee in contact komen. Een persoonlijke keuze die doorwerkt in de geografische en sociale leefomgeving.

Wat daarbij bovenal zorgen baart, is dat uit een recente rapportage van de GGD blijkt dat er een grote mate van onwetendheid is over de ernst van infectieziekten en kennis van de bijwerkingen van vaccinaties. We leven in een land waar ieder gelukkig vrij is om zijn of haar eigen keuzes te maken. Zo ook als het gaat om de keuze voor het al dan niet kiezen voor vaccineren.

Een veelgehoord argument dat het vaccineren nadelige effecten zou hebben op de gezondheid van onze kinderen. Is dit daadwerkelijk het geval? En zo ja, wegen deze effecten dan zwaarder dan de gevolgen van niet vaccineren en een sterk dalende vaccinatiegraad? Over deze en nog vele andere vragen laten wij ons vanavond als commissie samenleving uitgebreid informeren door de GGD.

Laten wij voorop stellen dat wij niemand deze keuzevrijheid willen ontnemen, zeker niet over een onderwerp als dit. Wel willen wij ons er hard voor maken dat iedereen toegang heeft tot de juiste informatie over dit onderwerp. Zodat de keuze voor het wel of niet vaccineren niet wordt gemaakt vanuit onwetendheid, maar vanuit een afweging op basis van volledige en wetenschappelijk onderbouwde informatie. De GGD speelt hier een belangrijke rol in, maar ook de gemeente kan deze informatie breed verspreiden.

Ook benieuwd naar de informatie van de GGD over vaccineren? Van harte welkom vanavond om 19:30 in de raadszaal!

 

Tamara van den Broek

Raadslid CDA Barneveld