Selecteer een pagina

Als CDA kunnen we ons vinden in het raadsvoorstel. Wel ligt hier echter bij dit voorstel een motie voor over het bedrijventerrein Stroe. Daar willen we het volgende over opmerken.

Als CDA hebben wij ook onze naam daaronder gezet omdat we vinden dat het breed gedragen geluid vanuit Stroe duidelijk gehoord moet worden.

Hier onderscheiden we 2 invalshoeken:

1e Vanuit de ondernemers. Stel je voor je bent een ondernemer in Stroe met een bedrijf wat een sterke binding met het dorp heeft. Je wilt groeien en hebt aangegeven belangstelling te hebben voor verhuizing naar een bedrijventerrein. Als je bedrijf sterke binding heeft met Stroe wil je niet naar een groot industrieterrein in Barneveld. Hoeveel jaar kun je daarop wachten, zaken veranderen snel in het bedrijfsleven en er komt maar geen zicht op een oplossing.

2e Het dorpsplan; er zitten een paar bedrijven midden in het dorp die niet echt passend gesitueerd zijn. Het zou prachtig zijn als dergelijke bedrijven gebruik kunnen maken van een plek die geschikt is voor hun bedrijfsuitoefening. Op de dan openvallende lokaties kunnen er andere mooie functies gerealiseerd worden. Ook hier wachten de mensen uit Stroe al zo lang op.

Laten we als raad allemaal hier onze steun aan geven om zo samen meer zicht op realisatie te kunnen bieden ten behoeve van de ondernemers en de inwoners van Stroe.

Het CDA wil graag:  Duidelijkheid voor Stroe.

Gert van Ramshorst

Raadslid CDA Barneveld