Selecteer een pagina

Vandaag, 30 januari 2019, ligt voor ons een helder voorstel wat het CDA betreft. De Starterslening is een fijne tegemoetkoming vanuit de gemeente om de woningmarkt beter bereikbaar te maken voor starters. Meebewegen met de huidige woningmarkt is tot op zekere hoogte dan ook van belang om de doelgroep die we met deze regeling voor ogen hebben, te kunnen blijven bedienen. Wel kunnen we ons afvragen hoever we hier mee door moeten gaan?

Een verhoging naar € 30.000, zoals voorgesteld door de SGP, lijkt op het eerste gezicht geen gekke gedachte. De vraag is echter of dit bijdraagt aan de functie en het doel van de Starterslening. Heeft deze verhoging daadwerkelijk een functie als het gaat om het laatste stapje bij de aankoop van een eerste woning? Zijn starters wel toe aan deze stap als ze met de huidige € 25.000 en de voorgestelde verhoging van de koopsom naar € 260.000 over onvoldoende middelen beschikken?

Daarbij is er sinds kort meer ruimte om tot € 15.000 extra te lenen voor een woning met EPC 0 of lager, waarbij het extra geleende bedrag buiten de inkomenstoets wordt gehouden. Zijn dergelijke regelingen niet een mooi alternatief of aanvulling, die tevens een bijdrage levert aan de duurzaamheid.

Het verhogen van de Starterslening op basis van woonlasten is wat het CDA betreft wat kort door de bocht. Hier werken immers meer zaken in door. We bevinden ons daarbij ook nog eens op het toppunt van de markt, is dit wel het juiste moment en ijkpunt om de hoogte van de Startersregeling bij te stellen? Om met een verhoging naar € 30.000 even veel starters de mogelijkheid te kunnen geven om een beroep te doen op de starterslening is er een extra dotatie aan het beschikbare budget benodigd van € 150.000. Om de Starterslening vervolgens te continueren zal er jaarlijks extra budget nodig zijn, hoe gaan wij hier op de lange termijn dan mee om? Deze extra dotaties werken door in de schuldpositie van de gemeente, terwijl wij juist met elkaar hebben gesproken over het terugbrengen van deze schuldpositie. Laten we deze koers met elkaar vasthouden.

Laten we de focus houden op het vergroten van de bereikbaarheid van de woningmarkt voor starters. Ze helpen met het laatste stapje als het op eigen kracht nog net niet lukt om hun handtekening onder een eerste koopcontract te zetten. Aan de omvang van dit laatste stapje zit echter een grens en die is wat het CDA betreft nu bereikt.

U begrijpt hieruit dat we instemmen met het voorliggende besluit, maar dat we niet in zullen stemmen met de verhoging van het bedrag zoals dat door de SGP wordt voorgesteld.

Alhoewel wij de Barneveldse jongeren de ruimere regels wel gunnen, is de starterslening niet het instrument om ze op deze manier een voorkeurspositie te geven!

Tamara van den Broek