Let op. In dit artikel over de vervuilde grond in de gemeente Barneveld zult u geen veroordeling of harde woorden tegen komen. Het lijkt er immers de laatste weken op dat dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Ik heb gelezen en gehoord dat mensen liggen te slapen, informatie bewust achterhouden, liegen, maar zich vooral moeten schamen. Het zou de politiek schaden, of zijn het juist overhaaste conclusies die dat doen?

Het is duidelijk dat dit dossier veel stof doet opwaaien, en terecht. Het is belangrijk dat de oorzaken, maar vooral ook de consequenties tot de bodem worden uitgezocht (lees ook mijn eerdere bijdrage). Logisch dat er nu veel informatie via verschillende bronnen naar buiten komt, logisch dat daar vragen aan worden verbonden, maar ik vind het niet logisch dat ik daar gelijk conclusies aan moet verbinden.

Als politici zijn we er verantwoordelijk voor om deze kwestie te beschouwen, onderzoeken en uiteindelijk conclusies te trekken. Dat betekent dossiervormen, vraagtekens en uitroeptekens zetten, aanscherpen of juist nuanceren. Ik ben volksvertegenwoordiger, niet een snelle na-prater van wat ik om me heen lees of hoor.

Want dat is wat mij betreft het essentiële verschil; daarom leest u in dit artikel geen veroordelingen en gebruik ik in deze fase geen harde woorden. Ik heb de verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om informatie te wegen, in de context te plaatsen en naast alle andere feitelijk informatie te plaatsen. Op basis daarvan kan ik uiteindelijk conclusies trekken. Misschien denkt u; wordt eens concreet. Nou, hier twee voorbeelden:

  • Het nieuws dat er 6.700 ton extra zand bleek te liggen in Barneveld liet me schrikken. Op dat moment heb ik geen conclusies getrokken, tweets verzonden of ‘politieke doodzonde’ geroepen, maar gezocht naar informatie. Ga je zoeken naar de feiten, dan kom je erachter dat er altijd al (zie het ODRA-rapport) over 10.000 ton werd gesproken. Wat is hier dan de nieuwe informatie? Had ik achter het nieuws aan moeten lopen, wat publicitair misschien erg handig is, of weer eens het dossier induiken? Ik kies voor het laatste, en ik hoop dat u me dat júíst als volksvertegenwoordiger niet kwalijk neemt.
  • Bij de eerste raadsvergadering over dit onderwerp hebben we het college gevraagd om zorgvuldig onderzoek te doen naar de precieze omvang en consequenties van deze oorzaak. Deze onderzoeken worden in nauw contact met buurtbewoners uitgevoerd. Een aantal conclusies van de provincies en tekeningen van Vink blijken na onderzoek kernen van waarheid te hebben. Nu wordt er dan ook al snel geroepen dat de gemeente ook eerder die conclusie had kunnen trekken op basis van de informatie van Vink en de provincie. Of waren dat nu juist de twee partijen die we in het begin van deze kwestie zou wantrouwden en we daarom onafhankelijk onderzoek wilden? Moet ik achter de snelle informatie aanlopen, of moet ik weer eens de dossiers induiken? Ik kies voor het laatste, en ik hoop dat u me dat júíst als volksvertegenwoordiger niet kwalijk neemt.

Context en de feiten naast elkaar leggen is in deze kwestie dus erg belangrijk. Zometeen, als alle onderzoeken zijn afgerond, mogen we hier als gemeenteraadsleden afwegingen maken. Juist in deze fase moeten we dan ook voorzichtig zijn met uitspraken en conclusies. Overhaaste conclusies schaden nog veel meer de politiek.

Als CDA pakken we onze volksvertegenwoordigende rol met veel zorgvuldigheid op. We beschouwen, onderzoeken en concluderen uiteindelijk. Dit concluderen kan als alle informatie op tafel ligt. Alle informatie om onze inwoners duidelijkheid te geven. U hoort van ons.

Daan de Vries
Fractievoorzitter CDA Barneveld