Selecteer een pagina

De recreatiesector is voor de gemeente Barneveld een belangrijke sector. Om de sector toekomstbestendig te houden is het van groot belang dat de ondernemers binnen deze sector in staat zijn en blijven om voorop te lopen en aansluiting te houden bij de markt.

Om de sector toekomstbestendig te maken en te houden is deze Visie Verblijfsrecreatie opgemaakt. Een visie die helder, concreet en duidelijk is.

Belangrijker is evenwel dat deze Visie samen met de gemeente en de ondernemers binnen de recreatiesector is opgemaakt. Zoals tijdens de commissievergadering naar voren kwam, staan de ondernemers volledig achter deze Visie.

Dat de ondernemers achter deze Visie staan is voor het CDA enorm belangrijk. Immers, het effect van deze Visie is afhankelijk van de ondernemers. Zij zijn degenen die de plannen moeten maken en realiseren.

De Visie heeft het over kansen en koersen. De oproep van het CDA is om de kansen te zien, deze vast te houden en te benutten. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de ondernemers van de recreatiesector. Samen kunnen we het recreƫren nog mooier en fijner maken. Met deze Visie gaan we goed op koers!

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld