Selecteer een pagina

Het CDA heeft onlangs een gesprek gehad met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het IVN biedt sinds 1978 gratis lessen aan alle basisscholen binnen de gemeente Barneveld in het Biologisch Centrum. De gratis lessen worden vier dagen in de week volledig verzorgd door vrijwilligers. Kennis van natuur, landschap en milieu is voor een kind belangrijk en bovendien wordt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving zo vergroot. Ook het onderwijs waardeert de activiteiten, nu het Biologisch Centrum jaarlijks ruim 3000 leerlingen laat genieten van thema’s als duurzaamheid, energieverbruik en dieren.

Tot 5 jaar geleden vonden de activiteiten plaats in het Koetshuis op landgoed De Schaffelaar. Het intrekken bij de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging zou van tijdelijke aard zijn. Naast het feit dat daar geen sprake is van een ideale ruimte voor de praktijklessen is het gebruik van die ruimte eindig en zal IVN op den duur moeten vertrekken. Het IVN wil het Biologisch Centrum dan ook graag weer terug naar de locatie op landgoed De Schaffelaar. Dit is ook mogelijk, ware het niet dat de kosten daarvoor de draagkracht van IVN te boven gaat. Wat wordt verdiend met de verkoop van vogeltaarten en het organiseren van vakantie kinderactiviteiten gaat voornamelijk weer op aan de schoolactiviteiten.

Het IVN heeft zorgen over het voortbestaan van het Biologisch Centrum en kan zonder een geschikte ruimte haar werk voor de scholen niet meer doen. Aangezien het CDA de sociaal maatschappelijke en educatieve taak van het Biologisch Centrum enorm belangrijk vindt, stelt de fractie van het CDA op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen:

  • Bent u met de zorg van IVN bekend?
  • Bent u het met de fractie van het CDA eens dat de rol en maatschappelijke en educatieve taak van het Biologisch Centrum behouden moet blijven?
  • Bent u bereid en ziet u mogelijkheden om het IVN, mede gezien haar sociaal maatschappelijke taak, te ondersteunen en voor gedegen huisvesting te zorgen?
  • Bent u het met de fractie van het CDA eens dat de locatie op landgoed De Schaffelaar voor het Biologisch Centrum het meest geschikt is?
  • Bent u bereid om samen met IVN in overleg te treden om de mogelijkheden te bespreken waarbij de huisvesting van het Biologisch Centrum op locatie De Schaffelaar als uitgangspunt wordt genomen?

(Bron foto: www.ivn.nl)