Selecteer een pagina

Als CDA fractie krijgen wij diverse klachten over de matige verlichting van het fietspad langs de Eendrachtstraat tussen Terschuur en Zwartebroek. Vooral het gedeelte dat langs het bos loopt is erg donker. In deze tijd van het jaar met veel afvallende takken kan dit leiden tot valpartijen en andere ongewenste situaties. Dezelfde signalen krijgen wij ook van plaatselijk belang Terbroek.

De fractie van het CDA en plaatselijk belang hebben hierover al eerder vragen en opmerkingen geplaatst bij het college. Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie in de Belleman heeft de wethouder zelfs in zijn speech een toezegging gedaan dat dit opgepakt zal worden.

Nu de dagen weer korter worden fietsen scholieren in de vroege ochtend al snel in het donker en wij vragen ons af of de verlichting niet eenvoudig verbeterd kan worden. Op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad stelt de fractie van het CDA de volgende vragen: 

  • Is het college bekend met de slechte verlichting langs het fietspad van de Eendrachtstraat? 
  • Bent u bereid de verlichting daar te verbeteren? 
  • Als dat zo is, wanneer denkt u daarmee te kunnen starten? 
  • Wordt de manier en het tijdspad waarop dit gaat gebeuren met plaatselijk belang, als vertegenwoordigers van de inwoners van Terbroek, besproken?