Selecteer een pagina

De verplaatsing van de Flying Bikes is een dossier dat al vele jaren speelt. Bij de afgelopen verkiezingen riepen nog alle lijsttrekkers om deze verplaatsing te gaan regelen. Het is alleen niet zomaar een wijziging van locatie. Veel verschillende belangen en behoeften komen bij elkaar en natuurlijk is het geld ook niet onuitputtelijk. Het plan was zelfs zo interessant dat een buurgemeente er ook duidelijk aandacht aan besteedde. Het college presenteert nu een voorstel dat actief werk maakt van de verplaatsing en ons als raad nu voor een keuze stelt.

In de commissievergadering werd er onder andere gesproken over het begrip integraliteit. Het zou een oplossing kunnen zijn om nog meer verenigingen te betrekken bij het plan. Als CDA vinden we het goed om dergelijke kansen te benutten, maar we moeten uitkijken dat dit geen manier is om moeilijke keuzes uit te stellen. We zijn dan ook content met het concrete en daadkrachtige voorstel van het college.

Wat het CDA betreft maken we dan ook vandaag een keuze. Maar niet voordat we nog een paar punten hebben benaderd:

  1. Achterblijvende grond
  2. De verenigingen
  3. Hoe verder in het sportdossier?

Ten eerste de achterblijvende grond in Kootwijkerbroek. Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek heeft de wens uitgesproken voor een groene bestemming. We begrijpen dat, maar we snappen ook dat het college rekening houdt met een bepaalde opbrengst hieruit. En woningbouw komt uiteindelijk ook ten goede aan het dorp. We zien hier graag een mooie mix tussen woningbouw en groen, waar plaatselijke belang goed bij betrokken wordt. Graag daar een toezegging van de wethouder.

Ten tweede, de verenigingen Flying Bikes en Tour de Force. Voor hen is dit een belangrijk moment om duidelijkheid te krijgen. We moeten niet vergeten dat het voor hen al een lange adem en veel energie heeft gekost. Het bedrag lijkt hoog, maar wat er uiteindelijk echt naar de verenigingen gaat is niet overdreven. Voor 7 ton is er nog een hoop op te vullen met eigen inzet, zoals de afgelopen commissievergadering wel uitwees. Het is mooi om te zien hoe deze verenigingen bereid zijn zelf veel bij te dragen en samen optrekken voor een goede nieuwe locatie. Het laatste bericht over de pumptrack die over een week wordt geopend, belooft al veel goeds.

En tenslotte, hoe verder in het sportdossier? Er zijn namelijk meer verenigingen die hun wens in vervulling willen zien gaan. Als ik ze allemaal wil opnoemen, loop ik het risico om er één te vergeten. Laten we voorop stellen dat de keuze in dit langlopende dossier niet betekent dat de rest niet kan. Combinaties tussen verenigingen zijn mooi, maar je moet ook af kunnen bakenen. Met deze verplaatsing helpen we twee mooie verenigingen aan een nieuwe locatie en zorgen we dat voor Kootwijkerbroek een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Die wensen hebben andere verenigingen ook en we hebben het vertrouwen dat we als raad, met het college, daar ook in te toekomst werk van kunnen maken.