Selecteer een pagina

Carbid. Moeten we dat dit jaar nu wel of niet mogelijk maken? Een vraag die de nodige stof doet opwaaien. Voor beide kanten valt wat te zeggen. Eigenlijk is de vraag: kies je voor een streng verbod voor iets wat lastig te handhaven is, of kies je voor regulering voor iets dat je liever niet hebt.

We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt op oudjaarsdag. De vraag is echter of een verbod op carbid hier aan bijdraagt, of – laat ik het zo zeggen – burgerlijke ongehoorzaamheid juist versterkt. We zien een opkomende onvrede, in de trant van ‘ons wordt alles afgepakt’. Dat ligt natuurlijk genuanceerder en heeft een reden, maar het gevoel van inwoners kunnen we ons wel voorstellen. Het is een traditie die velen een warm hart toe dragen. Het college kiest eigenlijk voor één lijn met vuurwerk. Wanneer er geen carbid geschoten wordt, zijn er minder ongelukken en is er minder samenscholing. Helder, maar het is de vraag of dit verbod dat gaat bewerkstelligen. Als we deze letterlijke uitlaatklep – of deksel – verbieden, zoeken mensen dan niet een andere uitlaatklep? En krijgen we daarmee de deksel niet op de neus? Een dilemma voor ons.

Een dilemma omdat we zorgen hebben over de handhaafbaarheid en de grip op overlast wanneer er geen ontheffingen worden gegeven
Een dilemma omdat we weten hoe belangrijk het is om de zorg te ontzorgen en samenscholing te beperken.
En een dilemma omdat er geen eenduidige beleid is met omliggende gemeenten

Daarom hebben wij de volgende vragen aan de burgemeester gesteld:

  • Wordt er extra handhaving ingezet om dit verbod te handhaven en zo ja hoeveel?
  • Hoe denkt u een algeheel verbod, waardoor u niet weet waar allemaal carbid wordt geschoten, beter te handhaven is dan een regulering middels ontheffingen?
  • In hoeverre houdt u er rekening mee dat een dergelijk verbod extra olie op het vuur kan gooien in bijvoorbeeld de dorpen?
  • Hoe kijkt u aan tegen het feit dat omliggende gemeenten andere keuzes maken en brengt dit geen risico’s met zich mee?

Op basis van de antwoorden van de burgemeester en de reacties van andere partijen zijn we tot een conclusie gekomen. In ieder geval is er duidelijkheid gekomen dat het op eigen terrein, in het buitengebied (rekening houdend met de RIVM-richtlijnen) mogelijk is om carbid te schieten.
Aan de ene kant vinden we de beantwoording op onze vragen van de burgemeester onvoldoende invoelend op de risico’s die dit carbidverbod met zich mee kan brengen. Aan de andere kant is het als politieke fractie lastig om een algehele risico-inschatting te maken; iets waar het college meer mogelijkheden voor heeft. We hebben daarom besloten de verregaande motie om carbid met oudjaarsdag toe te laten niet te steunen (verworpen door de raad), maar een motie die oproept tot meer regie en grip wel te steunen. Met het steunen van deze aangenomen motie willen we de burgemeester mee geven dat onze zorgen niet weg genomen zijn en dat er meer nodig is.