Selecteer een pagina

CDA kiest voor goed wegdek op de Postweg in De Glind. Lees onze schriftelijke vragen ⤵️

Geacht college,
In 2018 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de gevaarlijke bermen aan de Postweg richting De
Glind. Destijds heeft u daar goed actie op ondernomen en is de Postweg richting De Glind voorzien
van bermbeton. Het gedeelte van die weg en het bermbeton ziet er goed uit en doet haar werk. De
Postweg richting De Glind is goed, maar eenmaal in de bebouwde kom van De Glind is de weg
ronduit slecht. Er zitten gaten in het wegdek, de aansluiting met de drempels is niet goed en ook het
fietsgedeelte op die weg is niet meer zichtbaar. Dit zorgt voor onveilige situaties, met name voor
fietsers, spelende kinderen en de inwoners zelf.
Ook is het genoegzaam bekend dat de doorlopende asfaltweg door De Glind en ondanks de
drempels, de weg door vele weggebruikers niet wordt gezien als een weg door het dorp waar
oplettendheid geboden is. Zoals u weet wordt de weg veelvuldig gebruikt als sluiproute naar de A28
en gebruikt ook zwaar vrachtverkeer deze weg. De weg dient dan ook echt ingericht te worden als
een weg door een dorp. De veiligheid van de inwoners dient daarbij voor op te staan. Ook zou het
mogelijk moeten zijn dat voetgangers veilig gebruik kunnen maken van de betreffende weg om zo
per voet door het dorp te kunnen. In de ogen van het CDA is deze weg dan ook spoedig aan
vernieuwing toe. Naast een nieuw wegdek dient ook de inrichting goed en veilig te zijn naar de
wensen en behoefte van de inwoners en Belangenvereniging De Glind.
Nu de weg alleen maar slechter wordt en een dorp als De Glind in de ogen van het CDA goede
voorzieningen zoals een veilige weg dient te hebben, juist ook om een dorp zoals De Glind goed
leefbaar te houden stelt de fractie van het CDA op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen:

 • Bent u bekend met de slechte staat van het wegdek aan de Postweg binnen de bebouwde
  kom in De Glind?
 • Bent u bereid om vooruitlopend op de planning in het GVVP vervroegd aan de slag te gaan
  met deze weg? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om met de inwoners uit De Glind en de Belangenvereniging De Glind op zeer
  korte termijn in gesprek te gaan om te inventariseren wat de wensen en behoefte zijn?
 • Bent u bereid om samen met de inwoners en de Belangenvereniging tot een goed en veilig
  ontwerp te komen waarin de belangen van voetgangers, fietsers en automobilisten optimaal
  in wordt meegenomen?
 • Bent u bereid om niet alleen te kijken naar vernieuwing van het wegdek, maar ook
  onderzoek te doen of de weg wellicht beter ingericht kan worden om de veiligheid van alle
  gebruikers beter te kunnen waarborgen?