Selecteer een pagina

De coronacrisis geeft veel onduidelijkheid aan onder meer organisaties en verenigingen. De resultaten van een online-sessie met een tiental sportverenigingen, die wij 29 april hebben mogen organiseren, heeft ons veel inzicht gegeven in hoe op dit moment door hen de coronacrisis wordt ervaren. Het leverde een goed gesprek op tussen de verschillende sportverenigingen, maar gaf ons als fractie ook de nodige input richting het gemeentehuis. Dit heeft ons dan ook doen besluiten om schriftelijke vragen te stellen richting het college van burgemeester en wethouders. De thema’s waarover we het college vragen hebben gesteld:

  • Directe communicatie en uitingen naar verenigingen
  • Verbreding maatschappelijk sportfonds
  • Coronadesk voor sportverenigingen
  • Compensatie van huurkosten zonder gebruik
  • Centrale inkoop en compensatie extra middelen.

Lees hier de schriftelijke vragen
Lees hier het artikel in de Barneveldse Krant