Selecteer een pagina

Geniet jij ook zo van buiten zwemmen in de zomer? Wij ook! Juist in deze tijd is het belangrijk om voorzieningen met een grote sociale functie open te houden. Daarom heeft Anne van der Meer namens het CDA schriftelijke vragen gesteld over de grote kans dat het Oosterbosbad dicht blijft. Het CDA juicht het idee van de samenwerking met vrijwilligers en medewerkers van Optisport (beheerder van het Oosterbosbad) van harte toe: samen voor elkaar!

Lees hier de schriftelijke vragen šŸ‘‡

In de Barneveldse Krant van 23 mei heeft de fractie van het CDA kennis genomen van de ā€œreĆ«le kansā€
dat het Oosterbosbad gesloten blijft deze zomer. Het Oosterbosbad is een zeer belangrijk onderdeel
van de recreatie en het toerisme binnen de gemeente Barneveld en geeft onze inwoners verkoeling,
speelgenot en plezier. Dit mogelijke besluit kan ertoe leiden dat de mogelijkheid bestaat dat er
slechts een paar andere opties overblijven om deze belangrijke functie te vervullen. De fractie van
het CDA meent dat het Oosterbosbad een grote maatschappelijke, sociale en recreatieve functie
heeft, wat ook is bevestigd door de locatiemanager van het zwembad.
De locatiemanager (van Optisport) geeft aan dat een van de redenen dat het Oosterbosbad dit
seizoen moet sluiten, is dat het wel heel moeilijk is om de anderhalve meter afstand te waarborgen
en handhaven. De tweede reden die wordt gegeven, is dat er te weinig mensen beschikbaar zijn om
in te kunnen zetten. We begrijpen hierbij de uitdaging voor Optisport, maar zijn ook van mening dat
Optisport er alles aan moet doen om dit zwembad deze zomer open te houden. In die zin is de
argumentatie erg dun, omdat buitenzwembaden elders in het land wel open gaan en ook te maken
hebben met dezelfde regelgeving omtrent de anderhalve meter afstand.
De Coronacrisis zal naar verwachting een negatieve bijdrage leveren aan de opbrengsten bij het
Oosterbosbad. Maar wanneer het zwembad dicht blijft, zijn de inkomsten uiteraard significant lager
of zelfs nul, net zoals de kosten laag zullen zijn. We vinden het dan ook niet vreemd dat deze
scenarioā€™s worden onderzocht. De locatiemanager onderstreept zelf dat Optisport een bedrijf is en
ook op die manier naar dit vraagstuk kijkt. Mogelijk maakt Optisport ook gebruik van de landelijke
financiƫle regelingen die voor bedrijven van toepassing zijn: dit kan de kosten verlichten en de
mogelijkheid tot het openen van het Oosterbosbad deze zomer verhogen. Het CDA is echter wel van
mening dat het openstellen dan wel het sluiten van het Oosterbosbad niet alleen financieel gedreven
dient te zijn, temeer daar het een belangrijke maatschappelijke functie heeft en veel inwoners
gebruik maken van dit zwembad. Daarnaast zijn door de Coronacrisis de afgelopen maanden veel
beperkingen aan inwoners opgelegd en nu mogen we stapsgewijs meer doen (ook zwemmen met
inachtneming van 1,5 meter afstand) en blijft het zwembad dicht. Dit is aan veel inwoners niet uit te
leggen.
Verder valt op dat Optisport vrijwilligers wil inzetten. Dit lijkt de fractie van het CDA een valide idee
in het kader van samenwerking in de samenleving en het omzien naar elkaar. Wanneer er wordt
samengewerkt, zijn er meer mogelijkheden om het Oosterbosbad te openen en er naar verwachting
meer bezoekers kunnen recreƫren, terwijl de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de KNZB
worden gewaarborgd.
De fractie van het CDA wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp aan u stellen:

 • Is de gemeente het met de fractie van het CDA eens dat een dergelijke belangrijke
  voorziening in de zomerperiode altijd open moet?
 • Kan het college aangeven of de genomen maatregelen die kunnen leiden tot mogelijke
  sluiting van het Oosterbosbad puur het gevolg zijn van alleen de maatregelen inzake Covid19?
 • Kan het college aangeven wat een mogelijke sluiting van het Oosterbosbad betekent voor de
  toekomst?
 • Kan vanuit de gemeente een rol gespeeld worden in de vraag van Optisport om vrijwilligers
  in te zetten?
 • In hoeverre voert in het onderzoek tussen de gemeente en Optisport de bedrijfsvoering van
  Optisport de boventoon, of de behoefte van onze inwoners?
 • In hoeverre zijn er (financiĆ«le) consequenties verbonden aan Optisport wanneer het besluit
  om het Oosterbosbad niet te openen?