Selecteer een pagina

Jouw veiligheid op de Hoevelakenseweg in Terschuur is een belangrijk punt. Het CDA vraagt zich af wat precies het plan van de wethouder is om dit te borgen. Geen herhaling van de Burgemeester Kuntzelaan! Lees onze vragen ⤵️

Geacht college, 

Voor de commissievergadering op 27 januari aanstaande hebben wij ter voorbereiding kennisgenomen van het raadsvoorstel ‘Integrale aanpak Hoevelakenseweg, Terschuur’. De fractie van het CDA is blij dat er plannen worden gemaakt om deze verkeerssituatie te verbeteren. Het CDA is zeer positief over het voornemen de omwonenden mee te nemen in deze plannen. 

Wanneer we het raadsvoorstel lezen, valt op dat er nu wordt voorgesorteerd op de begroting (en kadernota) van 2023 en dat er wordt gevraagd een bepaald bedrag te reserveren voor dat jaar, te weten €800.000. In dit voorstel is voorts niet opgenomen wat precies de plannen zijn voor de Hoevelakenseweg – er is nog geen duidelijke schets aanwezig en er is nog geen weginrichting uitgetekend. Er wordt hiermee een bedrag gevraagd om te reserveren voor volgend jaar, maar waarvoor precies is nog niet bekend. Met de geschiedenis van de Burgemeester Kuntzelaan nog vers in het geheugen, maakt de fractie van het CDA zich zorgen om hoe de veiligheid wordt geregeld in de nieuwe situatie en de borging van een weginrichting die direct het juiste effect geeft. Daarom heeft het CDA een aantal vragen die wij graag voor de raadsvergadering van woensdag 9 februari aanstaande beantwoord willen hebben. 

Als fractie van het CDA stellen wij op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen: 

– Kan het college duidelijk aangeven en inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te verbeteren? 

– In het raadsvoorstel wordt gesproken over een onderzoek. Wat houdt dit onderzoek in en wat is het doel van dit onderzoek? 

– Bijlage 1 geeft een kaart van de Hoevelakenseweg weer, waar een rode streep te zien is (gepland onderhoud, deklaag vervangen) en een groene streep (voorgestelde uitbreiding onderhoud en inrichting 30 km zone). De focuszone (het rondje) is de plaats waar het om gaat in dit voorstel. Kunt u deze groene streep uitleggen, wat bedoelt u met voorgestelde uitbreiding onderhoud en hoe past dit in uw plan voor de Hoevelakenseweg? 

– Wordt het concept ontwerp nog aan de raad voorgelegd? 

– U geeft aan een ‘globale raming’ te hebben gemaakt. Graag zouden wij een specificatie zien voor wij een beslissing maken over de goedkeuring van een dergelijk groot bedrag. Waaruit precies bestaan de nu geraamde kosten? 

– U geeft aan in 2023 maximaal 15% te willen afwijken van het geraamde bedrag. Wat is het percentage over de gehele meerjarenplanning? 

– Kunt u uiteenzetten waarvoor dit percentage naar verwachting benodigd kan zijn? 

– Hoe hard is de planning? 

– Welke elementen ziet u als risico’s voor vertragingen? 

– Welke elementen ziet u als risico’s voor de veiligheid? 

– Hoe gaat u met dit plan borgen dat een herhaling van een situatie als de Burgemeester Kuntzelaan niet plaatsvindt? 

Namens het CDA,