Selecteer een pagina

Op 29 oktober lazen we in de Barneveldse Krant dat het speelveldje en crossbaantje op het braakliggend terrein aan de Nederwoudseweg in wijk De Burgt platgeschoven is. Van enkele omwonenden hebben wij deze berichten ontvangen. Het doet ons zeer, dat we helaas weer moeten constateren dat de communicatie vanuit de gemeente niet goed is gegaan, en er bovendien nog geen enkel concreet alternatief voor een nieuwe speelplek ligt.

Op 19 december 2017 hebben wij reeds vragen gesteld over dit braakliggend terrein bij de gemeente, en in onze ogen was er voor de gemeente in de tussentijd dan ook voldoende tijd om met bewoners alvast in gesprek te gaan om alternatieven te bespreken en zo nodig uit te voeren. Ook uit de reactie in de krant van 29 oktober leiden wij niet af wat er nu precies gaat gebeuren en wanneer de bewoners nu daadwerkelijk concrete acties te horen krijgen.

Om die reden hebben wij de volgende vragen aan de gemeente gesteld:

  • Bent u het met ons eens dat de communicatie in deze onder de maat is en in de toekomst echt beter moet?
  • Wat bent u van plan om de communicatie in de toekomst beter te willen doen?
  • In de Barneveldse Krant van 29 oktober wordt aangegeven dat de gemeente in gesprek gaat met enkele kinderen. Wat is hiervan het doel? En wat wilt u hiermee bereiken? Daarnaast met wie gaat u het gesprek nu concreet aan?
  • Bent u bereid om op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met Wijkplatform de Burgt en omwonenden om alternatieve speellocaties te bespreken en de uitkomsten daarvan met ons te delen?
  • Bent u het met ons eens dat u thans voldoende gelegenheid heeft gehad om alternatieve locaties in kaart te brengen?
  • De betreffende locatie is thans platgeschoven om parkeerplaatsen te realiseren. Binnen welke termijn worden die parkeerplaatsen nu aangebracht?
  • Was deze rigoureuze maatregel nu daadwerkelijk nodig voor enkel een bodemonderzoek? Oftewel: kon er geen bodemmonster genomen worden zonder het volledige terrein plat te schuiven?
  • Was het niet mogelijk om de speellocatie te behouden en de parkeerplaatsen elders te realiseren?

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld

Foto is gemaakt door Wouter van Dijk (Barneveldse Krant)