Selecteer een pagina

De coronacrisis houdt ons nu al een jaar in z’n greep. Voor mij persoonlijk geldt dat ik daardoor al twaalf maanden tegen mijn laptop zit te praten. Niet ideaal, maar dat staat in schril contrast ten opzichte van de mensen die echt in de problemen zijn gekomen. Persoonlijk of bijvoorbeeld bedrijfsmatig. De overheid springt in veel gevallen bij, maar nog steeds zien we vervelende situaties en verhalen. Ook de gemeente speelt hierin haar rol en ook vanavond nemen we daar een besluit over. Nu om financiële middelen vanuit het Rijk snel beschikbaar te stellen voor de culturele sector. Dat is terecht, dank voor het goede voorstel Pro 98, maar als CDA ervaren we hier nog wel een gevoeligheid.

De culturele sector heeft het zwaar. Dat is evident. Maar je hoeft maar een dorp in te lopen en je ziet nog veel meer dichte deuren. Het zou dan ook mooi zijn als de financiële steun ook uiteindelijk die andere dichte deuren bereikt. Nee, helaas kunnen we als gemeente niet alle ondernemers helpen, maar we kunnen wel kijken hoe we dit culturele geld kansrijk benutten.

Culturele instellingen kunnen een aanvraag doen voor de financiële steun. Mocht het nodig zijn, dan krijg je mogelijk het geld. Wat het CDA betreft mag daar wel een kwalitatieve component bij. Waarom is dit geld nodig? En kan dit geld bijvoorbeeld ook zo besteed worden dat anderen er ook profijt van hebben? Met andere woorden: de maatschappelijke impact van de steun mag wel wat naar voorgrond.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een culturele instelling door deze financiële steun uiteindelijk wel bepaalde activiteiten kan organiseren. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld andere ondernemers daar ook plezier van beleven. Een voorbeeld: Een muzikale activiteit op eigen locatie kan misschien ook wel verplaatst worden naar het winkelcentrum. Zo heeft dit geld nog meer maatschappelijke impact.

Voorzitter, het is lastig om dit met kaders te bepalen. En waarschijnlijk haalt dat ook de snelheid uit het geheel. We willen de wethouder daarom oproepen vanuit de maatschappelijke impact van de aanvragen te kijken of om dit mogelijk als suggestie mee te geven  De culturele sector heeft het nodig, maar het zou mooi zijn als ook andere sectoren daarvan profiteren.