Selecteer een pagina

Als fractie van het CDA willen wij dorpen, wijken of buurten in de gemeente Barneveld een eigen budget aanbieden, waarmee ze zelf aan de slag kunnen met een bepaald project in hun eigen buurt. Dit idee, dat past om meer met het principe van Right to Challenge te gaan werken, zullen wij met de kadernota op 17 juni inbrengen.

Wij vinden dat de gemeente op praktisch gebied meer kan doen om te stimuleren dat inwoners aan de slag gaan om hun eigen omgeving te verbeteren. In veel beleidsstukken kom je het principe Right to Challenge tegen, maar in de praktijk blijkt het voor buurtcommissies of wijkplatforms nog best lastig om hun ideeën voor de buurt of wijk handen en voeten te geven. Voorbeelden waar het uiteindelijk gelukt is, zijn er inmiddels wel. Zie bijvoorbeeld de aanpassingen van een speeltuin aan de Patrijzenhof eerder dit jaar en een wat groter speeltuinenproject in Terschuur, waar eind 2019 vier nieuwe speeltuintjes werden opgeleverd. Of wat te denken van de kleedkamers en tribune bij sportpark De Bosrand in Stroe. Right to Challenge geeft bewoners de mogelijkheid om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.

Wij denken dat deze aanpak een enorme meerwaarde heeft en breder ingezet kan worden in Barneveld als de gemeente dit meer stimuleert, door budgetten beschikbaar te stellen. Vaak is er bij de gemeente al geld gereserveerd voor bijvoorbeeld onderhoud of groen, maar laat uitvoering nog op zich wachten. Inwoners lopen soms uiteindelijk bij de gemeente tegen een muur op. Bij het project aan de Patrijzenhof heeft het ook te lang geduurd voordat er een oplossing kwam en de verouderde speeltoestellen werden vervangen. Als bewoners met een concreet plan aankomen en beschikking krijgen over een budget dat daarvoor al gereserveerd was, maakt dat de uitvoering van een project toegankelijker, gemakkelijker en sneller.