Selecteer een pagina

“Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving centraal”, dat is wat ik ongeveer als eerste leerde van de christendemocratie. Ik werd als student lid van een politieke partij in plaats van gebruikelijk een studentenverening. Het CDA was voor mij de enige juist keuze. Vanuit mijn christelijke opvoeding hecht ik aan de waarden en normen van het geloof, maar vind ik ook dat christelijke politiek de verantwoordelijkheid heeft om mensen de ruimte te geven om eigen keuzes te maken.

Verkiezingskrant, 3 maart


In mijn opvoeding is sport en het verenigingsleven een belangrijk onderdeel geweest. Geboren in een sportieve familie, startte ik op mijn zevende met volleybal. Trainen en wedstrijden spelen met een team heeft me veel geleerd. Gaan voor een gezamenlijk doel, streven naar verbetering, het omgaan met verlies; ik kan nog wel even doorgaan. Ik weet nog goed dat ik mijn eerste wedstrijd voor het tweede team van SSS mocht spelen en er tegelijkertijd een CDA-congres was. Toen koos ik voor sport boven politiek, nu kies ik politiek voor de sport. Omdat ik de kracht van het verenigingsleven, juist ook in Barneveld, als topprioriteit zie.

Ik geloof in de kracht van de samenleving, met het maatschappelijk middenveld als basis. Dat is niet zomaar een standpunt, maar is onderdeel van de politieke visie van het CDA.  Verenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers verdienen onze volle aandacht. Met deze groepen mensen zorgen we voor sportieve, culturele, betrokken en zorgzame dorpen. Daar zet het CDA zich voor in, als betrokken partij met teamspelers, gedreven raadsleden en jong talent.

Als CDA kiezen we voor sterke dorpen en sterke verenigingen. We focussen ons op goede voorzieningen voor inwoners in alle dorpen, zodat zijzelf, hun kinderen en ouders er kunnen blijven wonen. We zijn de verbindende factor tussen gemeente en inwoner én tussen politieke partijen. Als CDA zijn we een partij die krachtig in het midden van de gemeenteraad staat. Daarnaast zijn we als CDA de grootste lokale partij van Nederland, sterk verankerd in de samenleving, met provinciale en landelijke afdelingen.

Als CDA hebben we drie hoofdthema’s:

Ten eerste gezondheid en vitaliteit voor jong en oud. Wij kiezen voor zorg dichtbij met een buurtziekenhuis en een huisartsenpost. Daarnaast zetten we ons in voor ruimte voor sport en verenigingen, met aandacht voor goede accommodaties in de dorpen.

Ten tweede ruimte voor mensen en dorpen. Het CDA kiest voor ruimte voor buurtinitiatieven, waarbij de gemeente meer los laat. Bij keuzes op het gebied van speelvoorzieningen of groenvoorziening geloven wij dat inwoners het vaak veel beter en efficiënter kunnen dan de gemeente.

Ten derde een sociaal en duurzame toekomst. We hebben aandacht voor armoede en eenzaamheid; organisaties en vrijwilligers die zich hierop richten verdienen steun. Als rentmeesters willen we door middel van verschillende duurzame energiebronnen de aarde op een goede manier doorgeven aan de volgende generaties.

Een ander belangrijk punt waar we het verschil maken ten opzichte van de andere politieke partijen is ons standpunt rondom de zondagsrust. Dat is een voorbeeld waarin we worden geïnspireerd vanuit het evangelie én mensen de ruimte geven. We merken namelijk dat mensen los van religieuze overwegingen de rust in de winkelstraten op zondag waarderen, maar niet beperkt willen worden in recreatieve of sportieve activiteiten.

Met deze politieke inspiratie, vertaald in concrete standpunten, gaan wij als CDA graag de komende jaren voor u aan de slag. Met een sterk team stellen wij de samenleving centraal.

  • Naam: Daan de Vries
  • Partij: CDA
  • Leeftijd: 31
  • Beroep: Adviseur bij gemeenten op het gebied van dienstverlening en digitalisering
  • Gezinssituatie: Ik woon samen met twee dames: mijn vrouw Linsey en dochter Nola
  • Mooiste plek in de gemeente: Het Schaffelaarse Bos. Menig dorp of stad kan jaloers zijn op zo’n groene centrale plek om te wandelen of hard te lopen.
  • In de gemeenteraad sinds: 2014
  • Drie belangrijkste speerpunten: Sport, Buurtinitiatieven, Zorg dichtbij.
  • Prognose zetelverdeling: Als lokale CDA partij behalen we 6 zetels