Selecteer een pagina

Geacht college,
In uw informerend memo over de stand van zaken van de vliegroutes voor Lelystad Airport kunnen
wij opmaken dat voor onze gemeente en Foodvalley de wethouder van Ede regiotrekker is op dit
dossier. Er is een zienswijze ingediend door de regio Foodvalley over de impact van een 4e
naderingspunt. Er is sprake van horizontaal vliegen op een hoogte van 2700 tot 3000 meter met
name boven de gemeente Ede. De minister heeft aangegeven dat stijgend vliegverkeer sneller mag
stijgen vanaf Apeldoorn. Daarmee is de lage aanvliegroute met uitzondering van de Noord Veluwe
van de baan.
Een plaatje met een globaal overzicht over het nieuwe naderingsgebied laat een verschuiving zien
van zuidoost naar zuidzuidoost en dat heeft mogelijk consequenties voor de aanvliegroutes over
onze gemeente en dat baart ons grote zorgen.
Tot nu toe werden deze mogelijke aanvliegroutes niet overwogen omdat er boven onze gemeente
een militair vlieggebied ligt wat laagvliegen voor commerciële vluchten onmogelijk maakt. Op de
website van de overheid: Luchtvaartindetoekomst.nl valt te lezen dat er sprake is van het opheffen
van het militaire oefengebied in het zuidoosten met als mogelijke consequentie dat het militair
oefengebied boven de Veluwe ook opgeheven gaat worden. Daarmee is de weg open om op relatief
lage hoogte over onze gemeente te vliegen. Iets wat het CDA echt niet wil.
Met een verwacht aantal vliegbewegingen van 50.000 vluchten per jaar gaat dat een enorme
geluidsoverlast veroorzaken en niet te vergeten een enorme CO2 uitstoot opleveren.
Wij stellen dan ook op grond van artikel 42 de volgende vragen:
• Bent u het met ons eens dat de informatiestroom over de ontwikkelingen over Lelystad
Airport erg laat aan ons verstrekt wordt en slechts een summiere weergave van de mogelijke
consequenties voor onze gemeente bevatten?
• Herkent u het in de aanleiding genoemde gevaar over de impact van een 4e naderingspunt
die over onze gemeente lijkt te gaan lopen?
• Dit gevaar mede veroorzaakt wordt door het mogelijk opheffen van de militaire vliegroutes
in de toekomst zoals aangegeven door de Rijksoverheid?
• Bent u dan bereid de lobby van de wethouder uit Ede te versterken met onze zorgen?