Selecteer een pagina

Er is bijna 60 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor jongeren! Vooral om mentale problemen onder jongeren tegen te gaan. Maar waarom heeft de gemeente Barneveld nog geen budget aangevraagd? Lees hier de door CDA-Raadslid Anne van der Meer gestelde vragen:

De negatieve effecten van de coronacrisis op jongeren komt steeds beter in beeld en wordt steeds
meer onderdeel van nieuw beleid. Zo heeft het Kabinet volgens de Kamerbrief van 8 december 20201
58,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om jongeren in deze tijd te ondersteunen. Dit om de dialoog
met jongeren te starten, activiteiten te organiseren en om extra aandacht te geven aan de mentale
weerbaarheid van jongeren. Wat het CDA betreft een goede stap om werk te maken van deze
problematiek onder deze belangrijke doelgroep, die echt aandacht en hulp nodig heeft. Als CDA zijn
we dan ook benieuwd hoe dit geld in onze gemeente wordt besteed en in hoeverre er gebruik
gemaakt wordt van de mogelijkheid tot inschrijving voor een projectmatig gedeelte binnen het
budget.
De fractie van het CDA wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp aan u stellen:

 • Bent u bekend met dit landelijke jeugdpakket?
 • Wat kan de gemeente Barneveld voor de (kwetsbare) jeugd betekenen in het kader van dit
  jeugdpakket?
 • Heeft u de gemeente Barneveld ingeschreven voor het extra projectmatige onderdeel van
  het budget binnen het jeugdpakket?
 • Zo nee, bent u van plan om dit te doen? Indien dit niet het geval is, waarom wil de gemeente
  zich hier niet voor inschrijven?
 • Welke andere mogelijkheden ziet u vanuit de gemeente of met maatschappelijke partners
  om aandacht te hebben voor deze problematiek?
 • Bent u het met ons eens dat de Jongerenraad hier bij betrokken kan worden?
 • Welke rol ziet u hier voor de Jongerenraad weg gelegd?
 • Hoe kunt u praktisch uitvoering geven aan dit jeugdpakket, nu er veelal vanuit huis wordt
  gewerkt?