Selecteer een pagina

‘Appèl op samenleving: los het op!’

De ‘lokale Pieter Omtzigt’ wordt Maarten Schipper (38) weleens gekscherend genoemd binnen het CDA van Barneveld. Dit komt doordat het raadslid hart heeft voor dat deel van de inwoners waar de klappen vallen. Hij vindt veel inspiratie in zijn geloof.

Barneveldse Krant, 9-3-2022

U groeide op in Ede, waarna u als achtjarige jongen met drie broers en een zus naar Barneveld verhuisde. Vanwaar die keuze van uw ouders?

,,We fietsten elke dag naar Amersfoort, omdat we les kregen op de Guido de Bres, een school met een gereformeerd vrijgemaakte signatuur. Vanaf Barneveld was die fietstocht wat korter. Dat was één van de redenen, vermoed ik. Mijn vader was leraar in Ede aan de MTS, een technische school.”

Nog steeds bent u lid van de Gereformeerd Kerk vrijgemaakt, De Burcht in Barneveld. Waarom voelt u zich daar thuis?

,,Ik ben er opgegroeid en leerde daar mijn vrouw kennen. Het is een plek waar je je geloof kunt belijden en samen Jezus kunt navolgen. Dat je als gemeenschap ook kunt getuigen, vind ik heel belangrijk. Je hebt in Barneveld veel stromingen en ik zie dat steeds meer mensen zoeken naar een kerk die bij hen past. Voor mij is dat deze kerk.”

Wat vindt u in deze kerk belangrijk?

,,Je onderzoekt samen hoe je christen wilt zijn. Dat je je afhankelijk weet van God. Dat je door Jezus Christus uit genade mag leven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit horen we in onze kerk ook in de prediking.”

Dit klinkt behoorlijk bevlogen. Dat hoor je niet altijd bij leden van het CDA als het gaat om de C. Is dat imago onjuist?

,,Het is voor mij een bewuste keuze, want ik ben een echte christendemocraat. Ik vind de andere confessionele partijen, SGP en de ChristenUnie, meer getuigenispartijen. In hun bijdrages hoor je veel bijbelteksten die onderling vaak verschillend zijn. Het is maar net hoe je die uitlegt, dat hangt af van de eigen interpretatie. Als christendemocraat draag ik wel uit dat ik christen ben, maar of ik nu om tafel zit met hervormden, vrijgemaakten, gereformeerden, evangelischen of niet-kerkelijken, dat maakt me niets uit. Dit verrijkt alleen maar en ik krijg er energie van. Als CDA staan we voor vier bijbelse kernwaarden: solidariteit, verantwoordelijkheid, gerechtigheid en rentmeesterschap. Als we die samen uitdragen, van welke stroming ook, vind ik dat mooi. Het belangrijkste vind ik nog de A van het CDA, dat is het appèl! Dat is het meest onderscheidende, omdat we niet alles van de overheid verwachten, maar dat je ook een appèl doet op de samenleving. Zo zijn er maatschappelijke organisaties met expertise, zoals een Valleidialoog, Welzijn Barneveld, de Voedselbank, Stichting Jeugd en Gezin. Om onze inwoners te helpen. Dit maatschappelijk middenveld vind ik juist de kracht van onze samenleving.”

Is het niet tragisch dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de voedselbank? Ik zag dat er al initiatieven zijn om áchter de formele voedselbank een particulier alternatief te beginnen, omdat mensen met een minimum inkomen tegenwoordig aan veel criteria moeten voldoen om hun groente en brood bij de reguliere voedselbank te kunnen halen. De rijken worden nog rijker, de armen nog armer. Terwijl de landelijke politici elkaar de tent uitvegen en daar geen grip op krijgen.

,,Als je kijkt naar de landelijke politiek krijg je niet zo’n fraai beeld. De toeslagenaffaire suddert bijvoorbeeld nog steeds door. Die mensen worden gedupeerd. Los het op, zou ik zeggen! Lokaal kijken we grondig wat we kunnen doen aan armoede, daar voer ik veel gesprekken over. In onze gemeente leven vijfhonderd kinderen in armoede en zevenhonderd huishoudens krijgen kwijtschelding van lokale belastingen, omdat ze op bijstandsniveau zitten. Dat vind ik veel, het is te triest voor woorden. Nu de energieprijzen omhoog schieten, wordt dit nog erger. In Barneveld stelt de Voedselbank heel veel pakketten beschikbaar, maar dit zouden er nog meer kunnen zijn. De wil is er wel, maar de mensen die het nodig hebben, worden niet altijd bereikt. Want er leeft toch een zekere schaamte bij mensen op bijstandsniveau. Je moet ze bijna één op één gaan bezoeken, ook om ze te helpen om weerbaar te worden. Daar zijn maatschappelijke organisaties voor.”

Pieter Omtzigt trok kritisch van leer tijdens de toeslagenaffaire. Kon u deze CDA’er goed volgen?

,,Zeker, hij beet door. De bereidheid in de Tweede Kamer is er wel om deze mensen te helpen, maar er zijn nog steeds mensen die hierdoor in de schulden zitten. Hoe moeilijk kan het zijn? Blijkbaar heeft de Belastingdienst het erg ingewikkeld gemaakt met regelgeving en logge bureaucratische systemen. In de fractie noemen ze me hier weleens de lokale Omtzigt, want als er iets niet goed gaat en iets beter kan, moet je dat zeggen. We hebben in het dualistische systeem immers een controlerende taak.”

Waar komt die gedrevenheid vandaan?

,,Ik ben bedrijfsjurist in het dagelijkse leven en heb dus veel met recht te maken. Ik werk in Leusden bij een rechtsbijstandverzekeraar. Iedereen moet toegang hebben tot het recht en goede mensen hebben om hen bij te staan, ook al heb je weinig geld. Hier komt een stuk dienstbaarheid bij kijken en dat wil ik in de politiek ook doen. Als overheid moet je betrouwbaar zijn en als dan zo’n toeslagenaffaire maar doorsuddert, doet dat het vertrouwen in de politiek en rechtvaardigheid geen goed.”

Betekenis geven aan zo’n laatste begrip is subjectief en kan op verschillende manieren. Helpt de Bijbel dan voor een goede interpretatie? Ik denk bijvoorbeeld aan de wijsheid van koning Salomo…

,,De hele Bijbel staat er vol mee. Kijk ook naar het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Wij hebben in een democratie veel regelgeving en op die manier is het voor iedereen wel transparant. Dat zie je in Oekraïne ook, terwijl er in Rusland één persoon alles bepaalt. Poetin werpt op deze manier met een militaire inval een democratie omver. Dan gaat je eigen belang boven wat het Oekraïense volk gekozen heeft. Wat daar gebeurt, relativeert ook mijn politieke werk, want in dat land vliegen de bommen je om de oren.”

We scharen daardoor iemand als Poetin al snel in een rijtje met figuren als Hitler. Maar is elk mens geneigd tot het kwaad?

,,De mens is geschapen naar Gods beeld, Hij heeft ons in het paradijs goed gemaakt en de mens gelijkgesteld aan Zijn eigen beeld. Maar Hij gaf ons ook een verantwoordelijkheid en een keuze. De mens heeft die verantwoording niet genomen en daarom hebben we nu te maken met goed en kwaad. Wij hebben vier kleine kinderen van drie tot elf jaar, maar slechte dingen hoef ik ze niet te leren. Dat is heel apart.”

Als u vandaag minister zou zijn in het vierde kabinet van Rutte. Wat zou uw plan zijn wat betreft de oorlog?

,,We zullen op moeten trekken met de Europese lidstaten van de NATO. Bij Defensie is jarenlang bezuinigd en we hebben altijd nog bescherming nodig van de Amerikanen. En tot hoever laten we het als Europa toe wat Poetin doet? We zullen moeten investeren in onze verdediging. Veiligheid is belangrijk. We zullen onze gezinnen moeten beschermen”

Dat is erg zuur, omdat we het geld nodig hebben voor thema’s als armoedebestrijding, nieuwbouw en de zorg, toch?

,,Daarom moeten we hele goede keuzes maken bij elke euro belastinggeld.”

Speelt de kerk een belangrijke rol in uw leven?

,,Ik was diaken. De kerk brengt je heel veel, want elke zondag word je geestelijk gevoed, zodat je er weer een week tegen kunt. Samen zingen brengt ook veel, daarom ben ik blij dat de coronaregels verleden tijd zijn. Ik vind de discussie interessant hoe we in de toekomst kerk willen zijn. Ik zie gelukkig steeds minder verschillen tussen de kerken onderling. Ik krijg energie van het loven en prijzen van God, want dat doen we nog te weinig. De kleuren van verschillende kerken zijn vervaagd, want als ik met christenen spreek, hoor ik dat ze uit genade leven. Ze zitten gewoon bij een kerk die bij hen past, terwijl iedereen eigenlijk hetzelfde geloof heeft.”

Hoe kijkt u naar de Bijbel?

,,Als ik Spreuken en Prediker lees, vind ik heel veel wijsheid. Het is kennis die je vandaag de dag nog steeds kunt gebruiken. Als je de Bijbel helemaal leest, zie je de rode draad van Jezus. Dat kunnen mensen niet verzonnen hebben. Zo’n zelfde gevoel en verwondering krijg ik als ik naar een mooie sterrenhemel kijk en besef hoe oneindig groot dat firmament is. Mijn kennis schiet dan tekort. Het kan niet anders dan dat hier een Schepper aan te pas kwam. Dat moet je wel willen zien. Ik heb ook niet overal een verklaring voor, maar waar ben je naar op zoek? Wil je luisteren en doe je er iets mee? En dat heeft weer te maken met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Hoe ze opgevoed zijn, wat ze meegemaakt hebben en wat hun wereldbeeld is.”

Speelt muziek bij uw geloofsbeleving een grote rol?

,,Ja. Ik zat vroeger op orgelles en speel nu af en toe piano. Ik luister heel graag naar orgelmuziek, zeker als een muzikant op dit instrument een psalm begeleidt. Ik ben een fan van organist John Propitius.”

Wat vindt u een mooi lied?

,,Uit de Opwekkingsbundel mag ik nummer 818 graag horen. Dat lied heet ‘Op die dag’, waar heel veel troost vanuit gaat. Wat een vreugde zal het zijn als we bij Jezus zijn en dan klinkt het overwinningslied. Dat is de essentie van het geloof.”

Wat vindt u de mooiste psalm?

,,Psalm 36 vers 6 is mijn trouwtekst: ‘Tot aan de wolken reikt Uw trouw’. Gods trouw is oneindig. Mijn kennis is te beperkt om alles te begrijpen en daarom ben ik telkens verwonderd over wie Hij is. Het Onze Vader vind ik het mooiste gebed wat er is, omdat je daarin bidt dat Zijn wil geschiede. Je kunt niet altijd alles weten en dat hoeft ook niet. Leg het maar bij God neer.”