Selecteer een pagina

Ik zie alle lijsttrekkers bij de afgelopen verkiezingen nog in de Essenburght staan. Een van de thema’s was de verplaatsing van de Flying Bikes, waar eigenlijk iedereen het wel over eens was. Dat moet toch echt een keer gebeuren. En daar zitten we nu stappen. Met een raadsbreed gesteunde motie bij de afgelopen kaderbrief spraken we het belang van deze verplaatsing uit. En het college heeft daar nu een uitwerking op gedaan; een voorbereidingskrediet en een inkijk wat dit uiteindelijk allemaal gaat betekenen.

Bij de afgelopen commissievergadering waren we als CDA benieuwd hoe de verenigingen, de Flying Bikes en de Tour de Force naar dit plan keken. En daarin vielen grosso modo twee dingen op: aan de ene kant heerst er positiviteit over de stappen die gezet worden, maar aan de andere kant is er ook wel wat onzekerheid over wat dan uiteindelijk het resultaat is. Begrijpelijk dat de verenigingen een goed onderkomen willen, maar de financiële bijdrage van de gemeente houdt ook een keer op. Wat ons betreft is het dan ook belangrijk dat bij de vervolgstappen er een intensieve samenwerking is tussen de verenigingen en de gemeente. Alleen op die manier kunnen we er ook echt een succes van maken.

Wat ons betreft is het nu nog te vroeg om ons verder te richtingen op de precieze uitvoering en consequenties. Het betreft immers nu een voorbereidingskrediet, waarin de eerste belangrijke onderzoeken gaan plaatsvinden. Er wordt nog geen eerste paal geslagen, maar met dit besluit brengen we die eerste klap wel dichterbij!

Rest mij nog om de verenigingen van harte succes te wensen in de voorbereidingen. Mocht u de politiek mee willen nemen in uw ontwikkelingen, dan zijn we daar vanzelfsprekend toe bereid.