Selecteer een pagina

Al 5 jaar probeerden de bewoners van Patrijzenhof in Barneveld de speelplek voor hun kinderen bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Tot voor kort tevergeefs. Helaas, want volgens de bewoners is het hard nodig dat de speelplek wordt opgeknapt. Maar nu is er goed nieuws: Na schriftelijke vragen van het CDA mogen de bewoners eindelijk zélf aan de slag met het opnieuw vormgeven en inrichten van hun speelplaats!

Geef inwoners de ruimte
“Bij de bewoners van Patrijzenhof leefde er behoorlijk wat frustratie, na zo lang iedere keer nul op het rekest te hebben gekregen”, vertelt CDA-raadslid Anne van der Meer. “Als CDA Barneveld hebben wij dit punt op de agenda gezet bij het gemeentebestuur, omdat wij staan voor een sterke samenleving waarin inwoners van de gemeente de ruimte krijgen zelf om hun omgeving te verbeteren.” Dit CDA-inititatief, met de naam Right to Challenge, maakt deel uit van het coalitieakkoord 2018-2022. Op veel plekken in de gemeente hebben bewoners dankzij dit recht hun buurt al mooier, prettiger of veiliger kunnen maken, op kosten van de gemeente. Denk aan groen, speelplaatsen, buurtwachten, maar ook het onderhoud van verenigingsgebouwen in eigen beheer valt hieronder.

Raadsvergadering
Het agendapunt was de Tussenrapportage Burgerparticipatie en burgerinitiatieven, waarin de verbeterpunten en het proces beschreven stonden. “Een bewoner van Patrijzenhof heeft tijdens de raadsvergadering verteld over de ervaringen rond deze situatie. Verbeterpunten op het traject zijn hierbij benoemd. Deze mevrouw is blij met de hulp van het CDA, om zo de weg te vinden binnen het gemeentehuis. Een mooie, nieuwe speelplaats gaat er komen op Patrijzenhof.” 

Transparantie en duidelijkheid in communicatie
Een ander punt waarvan het CDA vindt dat er verbetering nodig is, heeft te maken met processen bij de gemeente Barneveld. “De bewoners van Patrijzenhof hadden sterk het gevoel eindeloos van het kastje naar de muur te worden gestuurd”, weet Van der Meer. “Zo’n gang van zaken is natuurlijk niet zoals het zou moeten. De gemeente staat in dienst van haar burgers, niet andersom. Als CDA zijn wij voorstander van transparantie en duidelijkheid. Zo vinden we dat er één aanspreekpunt moet zijn voor inwoners met goede ideeën voor de eigen leefomgeving is. De communicatie tussen gemeente en burgers hoort open, duidelijk en met korte lijnen te zijn. Dit voorkomt veel frustratie en zo ontstaat de mogelijkheid voor veel mooie initiatieven.”